Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

Veiligheid voor pleziervaart

Lees meer

Veiligheid voor surfers

Lees meer

Veiligheid voor strandgangers

Lees meer

Veiligheid voor duikers

Lees meer

Veiligheid voor jeugd

Lees meer

Hoe gebruik ik de KNRM Helpt App?

x