Schenkingen en nalatenschappen

Helpt u mee om mensen
in nood op het water
te redden?

De KNRM wordt voor een belangrijk deel al bijna 200 jaar in stand gehouden door schenkingen en nalatenschappen. Dat vindt u terug in de naamgeving van onze reddingboten en boothuizen. Stuk voor stuk aan ons geschonken door zeer betrokken donateurs met een bijzondere motivatie bij hun schenking of nalatenschap. 

Bijzondere giften

Image

Schenken op uw manier

Als u de KNRM wilt ondersteunen met een schenking kan dat op diverse manieren. Welke voor u het meest geschikt is, hangt af van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Heeft u een voorkeur voor een specifieke bestemming binnen de KNRM? Wilt u bij leven schenken of legt u het liever vast voor later in uw testament? Het kan zelfs allebei. De KNRM geeft u hierover graag advies. 

ZO KUNT U SCHENKEN AAN DE KNRM

  • Schenken bij leven, al dan niet met een speciale bestemming
  • De KNRM benoemen als (mede-)erfgenaam of legataris
  • Schenking, legaat of erfstelling laten vastleggen in een fonds op naam

SCHENKEN MET EEN SPECIALE BESTEMMING

De KNRM ontleent haar erkenning als CBF Erkend Goed Doel onder andere aan de transparante manier van de besteding van de gedoneerde gelden. U kunt ervan uitgaan dat uw schenking ten goede komt aan het reddingwerk.  

Wilt u een heel specifiek onderdeel binnen de KNRM schenken of een reddingstation steunen dat u aan het hart ligt? U kunt uw persoonlijke wens aan uw schenking verbinden.  

UW PERSOONLIJKE VOORKEUR

Wilt u betrokken zijn bij een specifiek reddingstation of bij het realiseren van geschonken materieel? Nog persoonlijker wordt uw gift als u kiest voor naamgeving, zodat uw de naam van iemand die u dierbaar is kunt verbinden aan een reddingboot of een reddingstation. Neem voor persoonlijke wensen contact met ons op, zodat we kunnen meedenken en inzage kunnen geven in de benodigde materialen.

WIJ REGELEN HET VOOR U

Wij helpen u graag. Onze relatiebeheerders Cora Bartels en Cees Prins zorgen ervoor dat we uw wensen kunnen uitvoeren en uw schenking besteden op de manier die u vooraf hebt bedacht. Gezamenlijk geven we uw wensen vorm en leggen we die vast.

Neem gerust contact met ons op voor een gesprek bij ons op kantoor of bij u thuis.

Cora Bartels
Cora BartelsRELATIEBEHEERDER SCHENKEN EN NALATEN
Tevens Financieel controller c.bartels@knrm.nl 0255 548 454
Cees Prins
Cees PrinsHOOFD SCHENKEN EN NALATEN

De KNRM in uw testament

Ook na u overlijden kunt u nog veel voor de KNRM betekenen. Als u ons benoemt als (mede-) erfgenaam draagt u eraan bij dat wij ook in de toekomst mensen kunnen redden en noodhulp kunnen blijven aanbieden.  

Wanneer u de KNRM wilt laten erven, moet dit bij een notaris in uw testament worden vastgelegd. In uw testament staat omschreven hoe u bezittingen na uw overlijden worden verdeeld: wie krijgt wat? U kunt precies laten omschrijven aan welke doelen de KNRM het geërfde geld mag besteden en wie de executeur wordt, die in overleg met de notaris uw nalatenschap zal afwikkelen. De KNRM neemt ook vaak de rol van executeur testamentair op zich in opdracht van een erflater. Neem hiervoor contact op met Cees Prins of Cora Bartels  

Nalaten op veel verschillende manieren

U kunt de KNRM in uw testament opnemen als (mede-)erfgenaam. Naast bijvoorbeeld familie of andere dierbaren is de KNRM dan een van de erfgenamen.

U kunt ons ook nalaten via een legaat. Daarin is vastgelegd wat u specifiek aan de KNRM nalaat. Dat kan een som geld zijn, maar ook bijvoorbeeld een pand, schilderij, auto of andere waardevolle zaken. Als legataris ontvangt de KNRM alleen die speciale gift en wordt de rest van de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. 

Asverstrooiing op zee wat zijn de mogelijkheiden?

De Johanna Louisa deed van 1968 tot 1993 dienst als reddingboot op het reddingstation IJmuiden. Daarna maakt ze zeven jaar lang deel uit van de reservevloot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Van 2000 tot medio 2006 werd de Johanna Louisa ingezet op Sint Maarten. Sinds september 2006 wordt de boot ingezet voor pr-werkzaamheden voor de KNRM door het gelijknamige station Johanna Louisa.

Naast de promotionele taken wordt het schip op afspraak ook ingezet het verstrooien van de as van een dierbare.

WAT GEBEURT ER PRECIES?
In het bemanningsverblijf van station Johanna Louisa worden de genodigden ontvangen. De schipper geeft instructie over de vaart en de veiligheid aan boord en de manier waarop de verstrooiing zal plaatsvinden wordt besproken.

Op zee zoekt de schipper een geschikte plaats voor de kust van IJmuiden. Dit kan alleen als de weersomstandigheden dit toelaten. In de praktijk wil dat zeggen dat het niet harder mag waaien dan windkracht 4 Beaufort. Waait het harder, dan kan er as worden verstrooid binnen de pieren of moeten we uitwijken naar een andere datum. Op de gekozen plaats van de verstrooiing kun je dit naar eigen inzicht doen. Bijvoorbeeld aangevuld met een gedicht, voorgedragen door de bemanning. De vlag aan boord hangt halfstok.

Op enig moment start de schipper de motoren en met het varen van een cirkel op de plaats van verstrooien en een geluidsignaal, vaart de boot terug naar de steiger met de vlag in top. Met een drankje in het bemanningsverblijf wordt de bijeenkomst afgesloten.

VERGOEDING
Voor het verstrooien wordt een donatie gevraagd ten behoeve van het reddingswerk van de Redding Maatschappij.

CONTACTGEGEVENS
Voor nadere informatie of afspraken kunt u contact opnemen per e-mail via secretaris@johannalouisa.knrm.nl of neem contact op met Aldert of Annelies van de afdeling Donateurservice. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 8.30-17.00 uur via het telefoonnummer 0255- 548484. Als u liever per mail contact opneemt, kan dat via donateur@knrm.nl (vermeld dan duidelijk uw naam en adres). Zij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan het station, waarna de redders van het station contact met u opnemen.

Bekijk afleveringen van de Nalatenschap

x
de-nalatenschap Schenking met doel - KNRM
Trailer De Nalatenschap

De Nalatenschap | 29 oktober 2022

Voor de KNRM werd het levensverhaal verteld van scheepsmachinis Hans Poiesz én het familieverhaal achter de schenking van de boot 'Bert en Anneke Knape'.

Image

De Nalatenschap | 27 november 2021

Martin zijn leven bestond uit boten. Aldus weduwe Anja. En zo nemen ze de volgende beslissing al wanneer Martin nog leeft: hun nalatenschap hoort thuis bij de KNRM. 

Image

De KNRM in uw testament

Ook na u overlijden kunt u nog veel voor de KNRM betekenen. Als u ons benoemt als (mede-) erfgenaam draagt u eraan bij dat wij ook in de toekomst mensen kunnen redden en noodhulp kunnen blijven aanbieden.  

Wanneer u de KNRM wilt laten erven, moet dit bij een notaris in uw testament worden vastgelegd. In uw testament staat omschreven hoe u bezittingen na uw overlijden worden verdeeld: wie krijgt wat? U kunt precies laten omschrijven aan welke doelen de KNRM het geërfde geld mag besteden en wie de executeur wordt, die in overleg met de notaris uw nalatenschap zal afwikkelen. De KNRM neemt ook vaak de rol van executeur testamentair op zich in opdracht van een erflater. Neem hiervoor contact op met Cees Prins of Cora Bartels  

Nalaten op veel verschillende manieren

U kunt de KNRM in uw testament opnemen als (mede-)erfgenaam. Naast bijvoorbeeld familie of andere dierbaren is de KNRM dan een van de erfgenamen.

U kunt ons ook nalaten via een legaat. Daarin is vastgelegd wat u specifiek aan de KNRM nalaat. Dat kan een som geld zijn, maar ook bijvoorbeeld een pand, schilderij, auto of andere waardevolle zaken. Als legataris ontvangt de KNRM alleen die speciale gift en wordt de rest van de nalatenschap verdeeld onder de erfgenamen. 

Asverstrooiing op zee wat zijn de mogelijkheiden?

De Johanna Louisa deed van 1968 tot 1993 dienst als reddingboot op het reddingstation IJmuiden. Daarna maakt ze zeven jaar lang deel uit van de reservevloot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Van 2000 tot medio 2006 werd de Johanna Louisa ingezet op Sint Maarten. Sinds september 2006 wordt de boot ingezet voor pr-werkzaamheden voor de KNRM door het gelijknamige station Johanna Louisa.

Naast de promotionele taken wordt het schip op afspraak ook ingezet het verstrooien van de as van een dierbare.

WAT GEBEURT ER PRECIES?
In het bemanningsverblijf van station Johanna Louisa worden de genodigden ontvangen. De schipper geeft instructie over de vaart en de veiligheid aan boord en de manier waarop de verstrooiing zal plaatsvinden wordt besproken.

Op zee zoekt de schipper een geschikte plaats voor de kust van IJmuiden. Dit kan alleen als de weersomstandigheden dit toelaten. In de praktijk wil dat zeggen dat het niet harder mag waaien dan windkracht 4 Beaufort. Waait het harder, dan kan er as worden verstrooid binnen de pieren of moeten we uitwijken naar een andere datum. Op de gekozen plaats van de verstrooiing kun je dit naar eigen inzicht doen. Bijvoorbeeld aangevuld met een gedicht, voorgedragen door de bemanning. De vlag aan boord hangt halfstok.

Op enig moment start de schipper de motoren en met het varen van een cirkel op de plaats van verstrooien en een geluidsignaal, vaart de boot terug naar de steiger met de vlag in top. Met een drankje in het bemanningsverblijf wordt de bijeenkomst afgesloten.

VERGOEDING
Voor het verstrooien wordt een donatie gevraagd ten behoeve van het reddingswerk van de Redding Maatschappij.

CONTACTGEGEVENS
Voor nadere informatie of afspraken kunt u contact opnemen per e-mail via secretaris@johannalouisa.knrm.nl of neem contact op met Aldert of Annelies van de afdeling Donateurservice. Zij zijn te bereiken op werkdagen van 8.30-17.00 uur via het telefoonnummer 0255- 548484. Als u liever per mail contact opneemt, kan dat via donateur@knrm.nl (vermeld dan duidelijk uw naam en adres). Zij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer door aan het station, waarna de redders van het station contact met u opnemen.

Afleveringen van De Nalatenschap

De Nalatenschap 2022

De Nalatenschap | 29 oktober 2022

Voor de KNRM werd het levensverhaal verteld van scheepsmachinis Hans Poiesz én het familieverhaal achter de schenking van de boot 'Bert en Anneke Knape'.

De Nalatenschap 2021

De Nalatenschap | 27 november 2021

Martin zijn leven bestond uit boten. Aldus weduwe Anja. En zo nemen ze de volgende beslissing al wanneer Martin nog leeft: hun nalatenschap hoort thuis bij de KNRM. 

Fonds op naam

Uw (notariële) schenking, legaat of erfstelling kunt u laten vastleggen in een Fonds op Naam.
Een fonds op naam is een fonds (geldpot) met een naam en doelbesteding, te bepalen door de schenker. De naam die u aan het fonds geeft, blijft aan de KNRM verbonden.

Uw naam, of die van een dierbare, leeft op deze manier nog jaren voort. Het rendement van het fonds op naam kan besteed worden aan het doel dat u eraan verbindt, desgewenst in samenspraak met de Redding Maatschappij. Voorwaarde is dat u het Fonds op Naam notarieel laat vastleggen. Dit laatste kan de KNRM ook voor u verzorgen.

Image

Fonds op naam

Uw (notariële) schenking, legaat of erfstelling kunt u laten vastleggen in een Fonds op Naam.
Een fonds op naam is een fonds (geldpot) met een naam en doelbesteding, te bepalen door de schenker. De naam die u aan het fonds geeft, blijft aan de KNRM verbonden.

Uw naam, of die van een dierbare, leeft op deze manier nog jaren voort. Het rendement van het fonds op naam kan besteed worden aan het doel dat u eraan verbindt, desgewenst in samenspraak met de Redding Maatschappij. Voorwaarde is dat u het Fonds op Naam notarieel laat vastleggen. Dit laatste kan de KNRM ook voor u verzorgen.

Gratis boek vol inspiratie

In het boek ‘Wie goed doet…’ hebben we alle mogelijkheden over schenken en nalaten voor u op een rij gezet. Ook nemen we u mee in de vaak ontroerende levensverhalen die schuilgaan achter de namen van onze reddingboten en boothuizen. U leest wat schenkers heeft bewogen om de KNRM in hun testament op te nemen en wat het voor onze organisatie betekent. U kunt dit boek gratis bestellen.    

Wie goed doet

Image

Gratis boek vol inspiratie

In het boek ‘Wie goed doet…’ hebben we alle mogelijkheden over schenken en nalaten voor u op een rij gezet. Ook nemen we u mee in de vaak ontroerende levensverhalen die schuilgaan achter de namen van onze reddingboten en boothuizen. U leest wat schenkers heeft bewogen om de KNRM in hun testament op te nemen en wat het voor onze organisatie betekent. U kunt dit boek gratis bestellen.    

Wie goed doet

Image
slider-11 Schenking met doel - KNRM

Dit doet de KNRM met jouw donatie

De KNRM is een goed doel. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk. Met jouw hulp leiden we vrijwilligers op, onderhouden en bouwen we reddingboten en brengen we de uitrusting van onze redders op orde.  

Vind je het leuk om te zien wat we van jouw donatie kunnen kopen? Laat het bootje varen en in beeld verschijnt bij ieder bedrag een onderdeel dat we ervan kunnen aanschaffen.  

Muts
muts-s Schenking met doel - KNRM

Muts

Geef een warm hoofd en warme oren cadeau aan een vrijwillige redder!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 5,00
Parachutefakkel
parachutefakkel Schenking met doel - KNRM

Handstakellicht

Handstakellicht aan boord van de reddingboot die bij nood of zoekactie kan worden afgestoken.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 20,00
Laarzen
laarzen Schenking met doel - KNRM

LAARZEN

Geef warme comfortabele voeten aan een vrijwillige redder van de strandploeg!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 30,00
Thermovest
hhvest Schenking met doel - KNRM

THERMO VEST

Warm vest bij gure wind en regen onder het overlevingspak. Geef een vest voor een KNRM vrijwilliger.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 65,00
Flitslicht
flitslicht Schenking met doel - KNRM

FLITSLICHT

Noodflitslicht op het overlevingspak. Onbreekbaar, waterdicht, tot 5 km zichtbaar. Geeft 50 tot 70 flitsen per minuut.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 82,00
VERREKIJKER
pieper Schenking met doel - KNRM

VERREKIJKER

Levensreddend! Waterbestendig, lichtsterk, onmisbaar voor zoekacties naar drenkelingen.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 200,00
PIEPER
pieper Schenking met doel - KNRM

Pieper

Met deze pieper wordt een vrijwilliger gealarmeerd. Binnen 10 minuten na alarmering moet een redder aan boord van de reddingboot zijn!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 245,00
Helm
helm Schenking met doel - KNRM

Helm

Geef een veiligheidshelm. Hoofdbescherming met ingebouwde communicatieset voor redders op open reddingboten.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 259,00
AIS-MOB
m100-front-view-web-410x1024 Schenking met doel - KNRM

AIS-MOB

Levensreddend! Door deze noodzender kan een overboord geslagen vrijwilliger weer teruggevonden worden.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 300,00
PORTOFOON
portofoon Schenking met doel - KNRM

PORTOFOON

Voor de onderlinge communicatie tussen reddingboot en redders aan boord van een schip in problemen.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 370,00
OVERLEVINGSPAK (BASIS)
overlevingspak Schenking met doel - KNRM

OVERLEVINGSPAK (BASIS)

Levensreddend! Een overlevingspak beschermt tegen onderkoeling en geeft drijfvermogen als een redder overboord geslagen is.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 1.522,00
OPLEIDING SCHIPPER
schipper-opleiding Schenking met doel - KNRM

OPLEIDING SCHIPPER

Schippers van reddingboten hebben jaren ervaring en opleiding. Hun schippersopleiding leert ze nog beter leidinggeven. Investeer in de schippers van de toekomst!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 3550,00
OPLEIDING Opstapper
opleiding-opstapper Schenking met doel - KNRM

OPLEIDING OPSTAPPER

Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Investeer in de vrijwillige redders van de toekomst!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 5190,00
BUITENBOORDMOTOR
buitenboordmotor Schenking met doel - KNRM

BUITENBOORDMOTOR

Er zijn meer dan 50 buitenboordmotoren in gebruik op de reddingvloot. Ieder jaar worden er acht vervangen. Wilt u een grote gift doen en daar meer advies over? Neem dan contact met ons op.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 15.535,00
slider-11 Schenking met doel - KNRM

Dit doet de KNRM met jouw donatie

De KNRM is een goed doel. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk. Met jouw hulp leiden we vrijwilligers op, onderhouden en bouwen we reddingboten en brengen we de uitrusting van onze redders op orde.  

Vind je het leuk om te zien wat we van jouw donatie kunnen kopen? Laat het bootje varen en in beeld verschijnt bij ieder bedrag een onderdeel dat we ervan kunnen aanschaffen.  

Muts
muts-s Schenking met doel - KNRM

Muts

Geef een warm hoofd en warme oren cadeau aan een vrijwillige redder!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 5,00
Parachutefakkel
parachutefakkel Schenking met doel - KNRM

Handstakellicht

Handstakellicht aan boord van de reddingboot die bij nood of zoekactie kan worden afgestoken.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 20,00
Laarzen
laarzen Schenking met doel - KNRM

LAARZEN

Geef warme comfortabele voeten aan een vrijwillige redder van de strandploeg!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 30,00
Thermovest
hhvest Schenking met doel - KNRM

THERMO VEST

Warm vest bij gure wind en regen onder het overlevingspak. Geef een vest voor een KNRM vrijwilliger.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 65,00
Flitslicht
flitslicht Schenking met doel - KNRM

FLITSLICHT

Noodflitslicht op het overlevingspak. Onbreekbaar, waterdicht, tot 5 km zichtbaar. Geeft 50 tot 70 flitsen per minuut.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 82,00
VERREKIJKER
pieper Schenking met doel - KNRM

VERREKIJKER

Levensreddend! Waterbestendig, lichtsterk, onmisbaar voor zoekacties naar drenkelingen.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 200,00
PIEPER
pieper Schenking met doel - KNRM

Pieper

Met deze pieper wordt een vrijwilliger gealarmeerd. Binnen 10 minuten na alarmering moet een redder aan boord van de reddingboot zijn!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 245,00
Helm
helm Schenking met doel - KNRM

Helm

Geef een veiligheidshelm. Hoofdbescherming met ingebouwde communicatieset voor redders op open reddingboten.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 259,00
AIS-MOB
m100-front-view-web-410x1024 Schenking met doel - KNRM

AIS-MOB

Levensreddend! Door deze noodzender kan een overboord geslagen vrijwilliger weer teruggevonden worden.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 300,00
PORTOFOON
portofoon Schenking met doel - KNRM

PORTOFOON

Voor de onderlinge communicatie tussen reddingboot en redders aan boord van een schip in problemen.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 370,00
OVERLEVINGSPAK (BASIS)
overlevingspak Schenking met doel - KNRM

OVERLEVINGSPAK (BASIS)

Levensreddend! Een overlevingspak beschermt tegen onderkoeling en geeft drijfvermogen als een redder overboord geslagen is.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 1.522,00
OPLEIDING SCHIPPER
schipper-opleiding Schenking met doel - KNRM

OPLEIDING SCHIPPER

Schippers van reddingboten hebben jaren ervaring en opleiding. Hun schippersopleiding leert ze nog beter leidinggeven. Investeer in de schippers van de toekomst!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 3550,00
OPLEIDING Opstapper
opleiding-opstapper Schenking met doel - KNRM

OPLEIDING OPSTAPPER

Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Investeer in de vrijwillige redders van de toekomst!

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 5190,00
BUITENBOORDMOTOR
buitenboordmotor Schenking met doel - KNRM

BUITENBOORDMOTOR

Er zijn meer dan 50 buitenboordmotoren in gebruik op de reddingvloot. Ieder jaar worden er acht vervangen. Wilt u een grote gift doen en daar meer advies over? Neem dan contact met ons op.

donatieslider-down Schenking met doel - KNRM
€ 15.535,00

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij