Disclaimer

Aanvaarding voorwaarden

De website (www.knrm.nl) wordt onderhouden door de Stichting Koninklijke Nederlands Redding Maatschappij (hierna 'KNRM'). Op de inhoud en het gebruik van de website zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere)gebruik van de website houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. KNRM behoudt zich het recht voor deze website alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. 

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de website, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan de KNRM, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan de KNRM zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van onze website, mag niets van onze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de KNRM. Deze kunt u aanvragen via e-mail. cenf@knrm.nl.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De KNRM spant zich in om de informatie op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De artikelen op de website worden voor een deel geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. De KNRM sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op de website geplaatste artikelen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

KNRM spant zich in om de website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de website.

Hyperlinks

Hyperlinks op de website kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan de KNRM. De KNRM biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie op websites die niet door de KNRM worden onderhouden, noch de informatie op websites waarnaar op deze website wordt verwezen en/of de informatie op websites die naar deze website verwijzen. 

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via e-mail webmaster@knrm.nl. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen

 

Stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden
info@knrm.nl
Telefoon: 0255 548454

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij