Privacystatement

Inleiding

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') houdt toezicht op Nederlandse wateren en redt mensen in nood op zee en in binnenwateren. Daarnaast besteden we aandacht aan voorkomen van incidenten in en op het water door voorlichting en voorzorg. Hierbij kunnen we alle hulp gebruiken. Daarom werven wij donateurs en werken wij met vrijwilligers. Wij slaan hun Persoonsgegevens op en behandelen deze vertrouwelijk en zorgvuldig. In dit privacy statement kunt u lezen hoe wij dit doen.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites en mobiele applicaties van de KNRM en adresleveranciers.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden.

1. Hoe verzamelt KNRM persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave of een nieuwsbrief, u vrijwilliger of donateur wordt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM.

Ook huurt de KNRM een paar keer per jaar adressen van adresleveranciers om potentiële donateurs te bereiken via een giftverzoek per post. De grondslag hiervoor is het gerechtvaardigd belang van de KNRM. Als goed doel is de KNRM afhankelijk van donaties. Er is voor de KNRM dus een noodzaak om wervingsactiviteiten te ontplooien. De KNRM maakt daarbij een afweging tussen het benaderen van de potentiële donateur met een wervingsbrief en de inbreuk op diens privacy. Het sturen van een wervingsbrief waarbij de persoonsgegevens (naam, adres, postcode en woonplaats) worden verwerkt staat in verhouding met het gerechtvaardigd belang van de KNRM omdat de impact op de privacy van de potentiële donateur beperkt is door het ontvangen van een brief. Bij deze afweging worden de van toepassing zijnde filters gebruikt (zoals Postfilter, recht van verzet) om wensen van de geadresseerden te eerbiedigen. De KNRM vermeldt de specifieke adresleverancier (de bron) op het poststuk.

De KNRM stuurt ook wervingsbrieven met de aanhef ‘Aan de bewoner(s) van’. Hiervoor gebruikt de KNRM openbare CBS-data om op postcodeniveau te bepalen waar zij het beste nieuwe donateurs kan werven. Bijvoorbeeld omdat bekend is dat mensen ouder dan 45 jaar en woonachtig aan de Nederlandse kust of rivieren in een meerpersoonshuishouden bovengemiddelde interesse hebben in onze acties. De adresgegevens (postcode, huisnummer, woonplaats) zelf verkrijgt de KNRM uit de openbare bron nlextract. Met deze data maakt de KNRM selecties zodat relevante campagnes bij de beoogde doelgroep terecht komen. Door relevanter te communiceren hoeft de KNRM minder geld uit te geven aan fondsenwervende acties en kan er méér geld besteed worden aan KNRM projecten.

2. Welke persoonsgegevens verzamelt de KNRM

De KNRM kan contactgegevens verzamelen zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties en donaties, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, eenmalige giftgever of vrijwilliger.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan de KNRM, kan de KNRM aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Het gaat hierbij om algemene bezoekgegevens, zonder dat deze de bezoekers identificeren. Op deze wijze kan de KNRM haar dienstverlening aan u verder optimaliseren. Denk hierbij aan ip-adressen, gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om het platform te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van een het platform, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt.

In sommige gevallen kunnen Persoonsgegevens door de KNRM worden gevalideerd of gecombineerd met informatie afkomstig uit externe bronnen. Zo houdt de KNRM haar database up-to-date.

Wij houden eveneens een administratie bij van onze reddingsacties. Deze bevat van vrijwilligers, meldingen, slachtoffers en ingezet materieel.

3. Waarom verzamelt de KNRM Persoonsgegevens

KNRM verwerkt Persoonsgegevens bij het uitvoeren van onze reddingsacties. Wij verwerken eveneens Persoonsgegevens voor het uitvoeren van een (schenkings)overeenkomst indien u een donatie doet of sponsort, om uw vragen te beantwoorden en om onze dienstverlening te analyseren en te verbeteren aan de hand van de inzichten die we uit het gebruik en bezoek van onze website verkrijgen. Persoonsgegevens worden ook verwerkt om u op de hoogte te kunnen houden van onze dienstverlening, activiteiten en fondsenwerving, bijvoorbeeld omdat u zich heeft ingeschreven voor onze e-mailnieuwsbrief.

4. Uw Persoonsgegevens en derde partijen

De KNRM verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is in het kader van onze acties. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs en relaties of inzage heeft in onze reddingsacties. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

5. Uw rechten

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door de KNRM worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Indien u dit wenst kunt u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dergelijke verzoeken kunt u richten aan de KNRM,

Postbus 434, 1970 AK IJmuiden of u kunt u dit per e-mail melden bij info@knrm.nl. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat.

UW E-MAILADRES

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. De KNRM maakt bij haar nieuwsbrief gebruik van een pixel die (op basis van uw klikgedrag) inzichtelijk maakt of e-mails worden geopend en of er wordt doorgeklikt in de nieuwsbrief op specifieke onderwerpen.

Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten, aanbiedingen en acties van en door de KNRM.

De KNRM gebruikt het e-mailadres van haar donateurs en relaties soms voor Custom Audience targeting via Facebook. De KNRM maakt een Custom Audience aan door e-mailadressen van haar leden te uploaden in een advertising-tool. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien.

Lees hier meer over Custom Audience targeting.

Indien u geen deel uit wilt maken van een Custom Audience kunt u contact opnemen met ons op info@knrm.nl

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u zich wel dat wij hier niet altijd gehoor aan geven. Als u bijvoorbeeld donateur bent(geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met fondsenwervingsverzoeken, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, hoort u van ons uiteraard de reden.

6. Hoe beveiligt KNRM persoonsgegevens?

De KNRM schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor de KNRM. De KNRM heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen. Op alle (donatie) formulieren is een SSL certificaat geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde database. De betreffende dienstverlener ontvangt van KNRM alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen.Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

7. Gebruik van Cookies door de KNRM

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt 
meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.

NOODZAKELIJKE COOKIES
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

VOORKEURSCOOKIES 
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

STATISTIEKE COOKIES
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

MARKETINGCOOKIES
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NIET-GECLASSIFICEERDE COOKIES
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Toelichting

Op de website van de KNRM wordt gebruikt gemaakt van functionele, analytische en advertising cookies.

Om te zorgen dat onze website werkt zoals u verwacht, slaan we soms een klein beetje informatie op in uw browser. Of we lezen juist informatie uit. Dat gebeurt met cookies, local storage, sessie storage en vergelijkbare technieken. As we dat doen als het echt nodig is, noemen we dat "Functioneel". Als het niet per se nodig is, maar we het wel een goed idee vinden, noemen we dat "Niet-functioneel". Dan vragen we eerst of u het goed vindt dat we die informatie opslaan of uitlezen.

Hieronder leggen we uit wat we opslaan of uitlezen, hoe we dat doen en waarom. Bij een cookie vertellen we hoe lang we die bewaren als je ze niet weggooit, voor local storage kun je dat zelf instellen in je browser. 

Functioneel

COOKIE-TOESTEMMING

Als u onze website voor het eerst bezoekt, leggen we uit dat we (onder andere) cookies gebruiken en verwijzen dan naar deze pagina. Als u onze website blijft gebruiken, slaan we dat op. We onthouden dat een jaar, zodat u de vraag daarover niet steeds opnieuw hoeft te beantwoorden.Cookienaam: cookieconsent_dismissed Levensduur: 1 jaar

PERSONALISATIE WEBSITE

Als u in de website gebruik maakt van de personalisatie functionaliteit dan worden de waardes van elk invult veld opgeslagen in verschillende cookies.
Cookienaam: type, zipcode, donate, age, latting
Levensduur: tot 31 december 2200 

ANALYTICS

KNRM maakt gebruik van Google Analtyics en eigen analyse om het bezoek aan de website te meten. Bijvoorbeeld om te weten wat voor apparaten  bezoekers het meest gebruiken, zodat we onze website daarop kunnen aanpassen. KNRM heeft Google Analytics ingeregeld volgens de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over Google Analytics kunt u ook vinden in het Privacystatement van Google Analytics.
Cookienaam: _utmz, _utma, _ga, _gid en andere cookies die beginnen met _ga
Levensduur: wisselt per cookie, maximaal 2 jaar

TESTEN

We testen wat goed werkt op onze website. Wat duidelijk is voor onze bezoekers en wat niet. Om te zorgen dat u tijdens uw bezoek aan onze website niet steeds een andere versie van onze website ziet, plaatsen we een cookie. Wilt u meer informatie over deze techniek, bezoek dan bijvoorbeeld de pagina over A/B-testen op Wikipedia. Deze cookie verwijderen we na de duur van de test. Dat is maximaal 1 jaar.
Cookienaam: _vwo_uuid_v2
Levensduur: 1 jaar

Niet-functioneel

KNRM gebruikt de volgende niet-functionele cookies:

GOOGLE ADWORDS EN DOUBLECLICK

We maken gebruik van het advertentienetwerk van Google. Binnen dit netwerk worden er cookies opgeslagen om het succespercentage van de campagnes te analyseren en op basis hiervan onze campagnes verder te optimaliseren. Daarnaast wordt er een cookie gebruikt om relevante Google advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan deze website. Om al deze campagnes goed te kunnen beheren maken we Google's eigen technisch platform DoubleClick. Ook Doubleclick maakt gebruik van cookies.
Adres: Doubleclick.net
Cookienaam: id
Levensduur: 2 jaar 

SOCIAL MEDIA

KNRM gebruikt daarnaast niet-functionele cookies voor social media netwerken. Voor Facebook en Twitter worden er cookies opgeslagen om het succespercentage van advertentiecampagnes te analyseren. Daarnaast wordt er een cookie gebruikt om relevante advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan onze website. Er worden hierbij geen persoonsgegevens gedeeld.
Cookienaam: guest_id
Levensduur: 2 jaar

WAAROM GEEFT U TOESTEMMING?

Als u ons niets laat weten nadat we u geïnformeerd hebben over het opslaan en uitlezen van gegevens, maar u de website wel blijft gebruiken, gaan we er vanuit dat u het opslaan en uitlezen van alle hierboven beschreven gegevens goed vindt. En als u toestemming geeft natuurlijk ook. Als u geen toestemming geeft voor opslaan en uitlezen van niet-functionele gegevens, beperken we ons tot de gegevens die we hierboven als functioneel hebben beschreven.

Wilt u uw voorkeuren wijzigen? Klik dan hier.

8. Wijzigingen

De KNRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid
van de KNRM.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: oktober 2020