Samenwerkingspartners

x
samenwerkingspartners partners & samenwerkingen - KNRM

SEARCH AND RESCUE PARTNERS

Bij hulpverleningen op het water zijn veel instanties en organisaties betrokken. De verantwoordelijkheden en samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in convenanten. De KNRM onderhoudt nauwe contacten met haar partners voor een goede afstemming vooraf en evaluaties van hulpverleningen achteraf.

knrm_partners_001-kustwacht-907x300px partners & samenwerkingen - KNRM

De Nederlandse Kustwacht

Kustwacht Nederland verzorgt op het water en vanuit de lucht de dienstverlening en handhaving voor zes ministeries. De coördinatie gebeurt door het Kustwachtcentrum in Den Helder, dat de KNRM alarmeert voor hulpverleningen. De KNRM is agendalid in de Raad voor de Kustwacht.

Lees meer
knrm_partners_002-veiligheidsregios-907x300px partners & samenwerkingen - KNRM

VEILIGHEIDSREGIO’S

Voor hulpverleningen binnen de gemeentegrenzen, op of bij stranden en binnenwater, hebben KNRM en Kustwacht een convenant getekend met de veiligheidsregio’s. Hierin zijn afspraken vastgelegd over alarmering, inzetprocedures en verantwoordelijkheden in samenwerking met de landhulpdiensten. 

Lees meer
nieuwe-kustwachthelikopter partners & samenwerkingen - KNRM

REDDINGHELIKOPTER

Kustwacht Nederland heeft twee reddinghelikopters stand-by staan op Den Helder Airport en Vliegveld Midden Zeeland. Ze bieden plaats aan 19 geredden en 5 bemanningsleden. De toestellen worden gevlogen en onderhouden door Bristow Nederland. 

Lees meer
knrm_partners_004-gelieerdereddingstations-907x300px partners & samenwerkingen - KNRM

GELIEERDE REDDINGSTATIONS

De KNRM ondersteunt met beperkte middelen twee zelfstandig opererende reddingstations in Zeevang en Wijdenes en de Maxima-kazerne van de Gemeenschappelijke Brandweer op de Maasvlakte. Zij worden gealarmeerd voor incidenten in hun werkgebied. 

knrm_partners_005-reddingsbrigade-907x300px partners & samenwerkingen - KNRM

REDDINGSBRIGADES

Bij hulpverleningen dicht onder de kust en op het strand wordt veel samengewerkt met lokale reddingsbrigades, die in de zomermaanden toezicht houden op strandbezoekers en op sommige plaatsen een 24-uurs inzetbare alarmploeg hebben. 

Lees meer

Samenwerkingen en netwerken

samenwerkingspartners-06-ambulance partners & samenwerkingen - KNRM

REGIONALE AMBULANCE-VOORZIENING (RAV)

De KNRM verzorgt opleidingen en trainingen voor ambulanceverpleegkundigen aan boord van reddingboten. Met de RAV’s die te maken kunnen hebben met hulpverleningen op zee maakt de KNRM operationele afspraken over het meevaren van RAV-personeel.

Lees meer
samenwerkingspartners-07-brandweer partners & samenwerkingen - KNRM

GEZAMENLIJKE BRANDWEER MAASVLAKTE

De Gezamenlijke Brandweer, die wordt gevormd door een samenwerking tussen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en de industrie op de Maasvlakte, beschikt sinds 2015 over reddingmiddelen van de KNRM voor reddingwerk op het strand en in het branding-gebied.

Lees meer
samenwerkingspartners-08-samij partners & samenwerkingen - KNRM

SAMIJ

Samenwerkingsregeling Ongevallenbestrijding IJsselmeergebied. De KNRM is lid van de operationele werkgroep. In die rol hebben we ons ingespannen om ook het watergebied toegevoegd te krijgen aan de digitale geografische kaartsystemen die in meldkamers worden gebruikt.

Lees meer
samenwerkingspartners-09-crw partners & samenwerkingen - KNRM

COÖRDINATIE REGELING WADDENZEE (CRW)

De Coördinatie Regeling Waddenzee is een netwerk van hulpverleningsorganisaties die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de incident- en rampenbestrijding op de Waddenzee. De KNRM is er één van. 

Lees meer
samenwerkingspartners-10-deltawateren partners & samenwerkingen - KNRM

VEILIGHEIDSREGIO’S DELTAWATEREN

De operationeel-inspecteur van de KNRM neemt deel aan het regulier overleg tussen de veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond, Zeeland en Midden-West Brabant voor goede afstemming over hulpverlening in een gebied met veel industrie en drukke scheepvaartroutes.

samenwerkingspartners-11-rotterdam partners & samenwerkingen - KNRM

MARITIME INCIDENT RESPONSE GROUPS

De KNRM neemt deel aan het overleg tussen brandweerkorpsen in Nederland, België, Frankrijk en Engeland, die zijn opgeleid, getraind en uitgerust om incidenten aan boord van schepen te bestrijden.

Lees meer
samenwerkingspartners-12-reddingsbrigade partners & samenwerkingen - KNRM

REDDINGSBRIGADE NEDERLAND

De 152 lokale reddingsbrigades zijn verenigd in de koepelorganisatie Reddingsbrigade Nederland (RN). KNRM en RN verzorgen samen gerichte voorlichting voor veilige strandrecreatie en het voorkomen van verdrinking.

Lees meer
samenwerkingspartners-13-rmd partners & samenwerkingen - KNRM

ADVIESCOMMISSIE RADIO MEDISCHE DIENST (RMD)

Deze commissie is ingesteld voor betrokkenheid van patiënten en partners bij de RMD en is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle belanghebbende partijen uit de scheepvaart. De commissie komt één keer per jaar bijeen.

Lees meer
samenwerkingspartners-14-phar partners & samenwerkingen - KNRM

PORT HEALTH AUTHORITY ROTTERDAM (PHAR)

De KNRM heeft ten bate van de Radio Medische Dienst voor de scheepvaart een convenant afgesloten met de PHAR. De gezondheidszorg in de Rotterdamse haven en de bestrijding van infectieziekten zijn de belangrijkste doelen van de PHAR.

Lees meer

Samenwerkingen met de overheid

samenwerkingspartners-15-mim partners & samenwerkingen - KNRM

MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

Dit ministerie is beleidsverantwoordelijk voor Search and Rescue en Kustwacht Nederland. De KNRM heeft in een convenant met het ministerie en de Kustwacht de onderlinge samenwerking en verantwoordelijkheden vastgelegd.

Lees meer
samenwerkingspartners-16-c2000 partners & samenwerkingen - KNRM

GEBRUIKERSOVERLEG
C2000

De KNRM is als gelieerd gebruiker vertegenwoordigd in deze gebruikersgroep van het ministerie van Defensie.

Lees meer
samenwerkingspartners-17-kustwacht partners & samenwerkingen - KNRM

WERKGROEP MEDISCHE EVACUATIES

In deze werkgroep, onder leiding van de Nederlandse Kustwacht, zijn alle ketenpartners m.b.t. de medische hulpverlening op zee vertegenwoordigd.

Lees meer
samenwerkingspartners-18-natura2000 partners & samenwerkingen - KNRM

NATURA 2000

Regelgeving voor bescherming van kwetsbare gebieden. De Nederlandse kust en de grote binnenwateren vallen onder deze regelgeving.

Lees meer

Internationale samenwerkingen

samenwerkingspartners-30-imr partners & samenwerkingen - KNRM

INTERNATIONAL MARITIME RESCUE FEDERATION (IMRF)

KNRM is lid van de wereldwijde federatie van reddingmaatschappijen en -organisaties. Jacob Tas zit in de board van trusties.

Lees meer
samenwerkingspartners-31-imha partners & samenwerkingen - KNRM

INTERNATIONAL MARITIME HEALTH ASSOCIATION (IMHA)

De KNRM is corporate IMHA-lid ten behoeve van de Radio Medische Dienst.

Lees meer

Preventie-samenwerkingen

samenwerkingspartners-19-varen partners & samenwerkingen - KNRM

VAREN DOE JE SAMEN (VDJS)

Dit samenwerkingsverband heeft als doel de veiligheid op en rond het water te vergroten. De verschillende vaarweggebruikers krijgen voorlichting en worden gemotiveerd om vaarwegen en wateren veilig met elkaar te delen.

Lees meer
samenwerkingspartners-20-zwemveiligheid partners & samenwerkingen - KNRM

NATIONALE RAAD ZWEMVEILIGHEID (NRZ)

Voor het nationale project ‘Zwem Veilig’ en andere preventiecampagnes rond het zwemmen in buitenwater, overlegt de KNRM met de NRZ en andere partners in deze projecten.

Lees meer
samenwerkingspartners-21-netwerk partners & samenwerkingen - KNRM

NEDERLANDS PLATFORM VOOR WATERRECREATIE

De KNRM binnen dit platform een belangrijke gesprekspartner voor veiligheid op het water.

Lees meer
samenwerkingspartners-22-waterrecreatie partners & samenwerkingen - KNRM

STICHTING WATERRECREATIE NEDERLAND

De KNRM neemt deel als convenantpartner in de werkgroep ‘Varen doe je samen’ en levert redactionele inhoud voor publicaties.

Lees meer

Netwerk goede doelen

samenwerkingspartners-23-cbf partners & samenwerkingen - KNRM

CENTRAAL BUREAU FONDSENWERVING

De KNRM is door het Centraal Bureau Fondsenwerving erkend als goededoelenorganisatie. Het CBF toetst of goede doelen aan strenge kwaliteitseisen voldoen en of ze hun beloftes nakomen en integer te werk gaan, zodat je zeker dat jouw donatie echt bijdraagt aan het beoogde doel.

Lees meer
samenwerkingspartners-24-gdn partners & samenwerkingen - KNRM

GOEDE DOELEN NEDERLAND (GDN)

De KNRM is sinds 2020 lid van deze brancheorganisatie. GDN behartigt de belangen van de aangesloten goede doelen, zorgt voor kennisuitwisseling en biedt een breed platform voor netwerken.

Lees meer
samenwerkingspartners-25-toegift partners & samenwerkingen - KNRM

TOEGIFT.NL

De KNRM is een van de initiatiefnemers van de campagne ‘Toegift’, om Nederlanders bewust te maken van de mogelijkheden om na te laten aan een goed doel en hun wensen hieromtrent bespreekbaar te maken. Bijna tachtig goede doelen doen hieraan mee.

Lees meer
samenwerkingspartners-26-ddma partners & samenwerkingen - KNRM

DDMA (DATA DRIVEN MARKETING ASSOCIATION)

Branchevereniging voor data en marketing. Een belangrijke adviespartij voor privacy gerelateerde issues en kennisnetwerk voor diverse goede doelen en commerciële organisaties op het gebied van data en marketing.

Lees meer

Erfgoed KNRM

samenwerkingspartners-27-dorus_rijkers partners & samenwerkingen - KNRM

NATIONAAL REDDINGMUSEUM DORUS RIJKERS

In het museum in Den Helder is een groot deel van de KNRM erfgoedcollectie ondergebracht en tentoongesteld. De directeur van de KNRM zit in de raad van toezicht van het Reddingmuseum.

Lees meer
samenwerkingspartners-28-moed_volharding partners & samenwerkingen - KNRM

VERENIGING MOED, VOLHARDING EN ZELFOPOFFERING

De KNRM werkt samen met deze vereniging van oud-redders, waarvan veel voormalige KNRM’ers lid zijn. Dankzij deze samenwerking houden we de contacten en verbondenheid met oud-redders in stand.

samenwerkingspartners-29-oude_reddingsglorie partners & samenwerkingen - KNRM

VERENIGING OUDE REDDINGSGLORIE

De KNRM onderhoudt goede contacten met de bezitters van historische reddingboten, die zich hier hebben verenigd. De Oude Reddingsglorie is aanwezig bij tal van evenementen en houdt zo het varend erfgoed van de KNRM levend.

Lees meer

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij