Skip to main content

De KNRM als organisatie

Vrijwilligers binnen een reddingstation

De plaatselijke commissie van een reddingstation, bestaande uit vrijwilligers met specifieke taken, houdt lokaal toezicht op het reilen en zeilen van het reddingstation. De reddingbootbemanning staat onder leiding van een schipper. De walploeg onder leiding van een ploegleider. De reddingstations zijn ingedeeld in vier regio’s met een eigen operationeel inspecteur, die ze begeleidt in hun taken en organisatie. De vier operationeel inspecteurs rapporteren aan het Hoofd Operaties in het managementteam. De reddingstations zijn zelf verantwoordelijk voor de werving van nieuwe vrijwilligers en het stimuleren van de goede teamgeest. Veel reddingstation zijn actief met fondsenwerving.

Jacob Tas directeur

Medewerkers & directie

De medewerkers zorgen ervoor dat de reddingstations hun werk kunnen doen. Het volgt nauwgezet alle ontwikkelingen, die de KNRM kunnen raken in haar dagelijkse werk. De directeur/bestuurder Jacob Tas is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de KNRM. Hij geeft leiding aan het managementteam waar de de volgende afdelingen onderdeel van zijn:

 • Operationele Dienst: ondersteunt de reddingstations bij alle technische, operationele en organisatorische werkzaamheden en is verantwoordelijk voor de innovatie en nieuwbouw projecten van materieel en boothuizen
 • Marketing, Communicatie, Fondsenwerving en Preventie: zorgt voor naamsbekendheid, werft inkomsten door fondsenwerving en geeft voorlichting
 • Technische Dienst: onderhoudt het materieel en begeleidt nieuwbouw
 • Financiën en administratie, Human Resources en opleidingen, IT en projectmanagement, Beleid en Secretariaat zijn de ondersteunende afdelingen

De raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit acht personen, die passen in het functieprofiel voor hun rol. De leden stellen onderling de Auditcommissie, Commissie Vermogensbeheer, Commissie Veiligheid en Techniek en de Kwaliteitscommissie Zorg samen. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de KNRM en de algemene gang van zaken. De raad van toezicht benoemt de directeur, die leiding geeft aan de organisatie. Vijf keer per jaar komen de directeur en de Raad van Toezicht bijeen. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen beloning of salaris; ze mogen wel reiskostenvergoeding vragen.

Raad van toezicht

leden raad van toezicht

drs. f.j. (Frits) van Bruggen, Voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Directeur MN.nl

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen van Vereniging Hendrick de Keyser
 • Lid Raad van Toezicht VSB Fonds
 • Algemeen voorzitter RAI Vereniging
ing. t.e. (thecla) bodewes

 Hoofdfunctie:

 • DGA Thecla Bodewes Shipyards

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Scania Productions Netherlands
 • Boegbeeld Topsector Water & Maritiem
 • Lid Raad van Toezicht Allseas
 • Lid Rijkscommissie Export
 • Lid Academie De Gouden Ganzenveer
 • Lid Raad van Advies stoomsleepboot De Furie
 • Honorair Consul van Paraguay in Nederland
Drs. F.J. (Frits) van Bruggen, voorzitter

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf van Wetterskip Fryslân

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur Stichting Vaarwens
 • Voorzitter Werelderfgoed Nederland
Drs. W. (Willem) Geerlings

Nevenfuncties:

 • Lid van de accreditatiecommissie van de NVZD
 • Lid van de beoordelingscommissie over het Citrienfonds van ZonMW
 • Vicevoorzitter van de raad van commissarissen van ONVZ
 • Medisch adviseur van Stichting Voeding Leeft
Mr. Drs. A. (Annet) Koster

Hoofdfunctie:

 • Directeur Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR)

Nevenfuncties:

 • Bestuursvoorzitter Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam
 • Bestuurslid Dagelijks Bestuur VNO NCW
 • Voorzitter Stichting Het Rotterdamse Zeilschip
 • Ambassadeur Stichting Haven Charity Gala
 • Ambassadeur Topvrouwen Academy
 • Raad van Advies Europort
 • Rotterdam Maritime Board
 • Bestuur European Shipowners Association Community
 • Bestuur International Chamber of Shipping
 • Bestuurslid Bestuur VNO NCW
Drs. H.J. (Jeppe) Machielsen

Nevenfuncties:

 • Voorzitter bestuur Nedlloyd pensioenfonds
 • Lid Raad van Toezicht pf Nederlandse Groothandel
 • Niet uitvoerend bestuurder de Nationale apf
 • Lid Vereniging Aegon
 • Beleggingsadviescommissie Nationale Monumenten Organisatie
 • Lid Raad van Commissarissen Leyden Academy
Ir. K. (Klaas) Visser

Hoofdfunctie:

 • Universitair Hoofddocent bij de Faculteit 3ME TU Delft

Nevenfuncties:

 • Plaatsvervangend voorzitter Vereniging Oud-Officieren Technische en Elektrotechnische Dienst Koninklijke Marine
 • Voorzitter Wijkkerkenraad Pauluskerk Gouda PKN
 • Voorzitter Stichting tot Steun Protestantse Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
 • Fellow van de IMarEST (Institute of Maritime Engineering, Science and Technology)
 • Member of the Technical Committee of the International Naval Engineering Conference and Exhibition
 • ZZP bedrijf “KV Marine Engineering Services”
 • Directeur Maritiem Kennis Centrum (MKC)
L.M.B.C. (Luzette) Kroon

Hoofdfunctie:

 • Dijkgraaf, Wetterskip Fryslân

Nevenfunctie

 • Voorzitter Werelderfgoed Nederland
Mr. E.E.U. (Egbert) Vroom

Hoofdfunctie:

 • Advocaat-Partner, Stibbe

Heb je nog vragen?

Bekijk dan ook onze veelgestelde vragen Staat je vraag er niet tussen neem dan contact met ons op.

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden.