NOODGEVAL

1. VHF kanaal 16 - VHF/DSC kanaal 70

2. KNRM helpt-app

3. Bel 0900-0111

4. Bel 112

Spoedeisende hulp
Search And Rescue (SAR)

Bent u met een vaartuig in nood of bent u betrokken bij een noodsituatie op het water? Of hebt u een ernstig zieke of gewonde opvarende aan boord?

In nood op het water in het Kustwachtgebied:

 1. Roep de Kustwacht, roepnaam ‘Den Helder Rescue,’ op via VHF kanaal 16 of via VHF/DSC kanaal 70 en activeer Alleen volgen in de KNRM Helpt-app.
 2. Of, indien u geen marifoon heeft, gebruik de RODE KNOP - NOODGEVAL in de KNRM helpt-app in het ‘Bel voor hulp’ scherm. U wordt meteen verbonden met de Kustwacht. Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, wat helpt bij zoeken en het verlenen van hulp.
 3. Of bel de Kustwacht direct op 0900-0111.
 4. Of bel 112 (landelijke meldkamer).

Gebruik, ook na een oproep per marifoon, de KNRM Helpt app, zodat ook dan uw actuele positie en uw contact- en vaartuiggegevens beschikbaar zijn voor de Kustwacht operator en de KNRM. 

Als u in nood bent is er geen tijd om uit te vinden hoe de KNRM Helpt-app werkt. Download en installeer de KNRM Helpt app via de App Store of Play Store en registreert u zich daarom vooraf, als onderdeel van uw tochtvoorbereiding. 

De Kustwacht stelt vragen om te bepalen of uw noodoproep spoedeisend is of niet-spoedeisend. Lees op www.kustwacht.nl/hulp wat daarmee wordt bedoeld.

Noodgevallen zijn altijd spoedeisend en er wordt door de Kustwacht (Den Helder Rescue) direct actie ondernomen. De Kustwacht roept direct één of meer KNRM reddingboten op. Indien noodzakelijk kan de hulp door de Kustwacht verder worden opgeschaald.

Bij niet-spoedeisende hulpoproepen moet u zelf een hulpverlener zoeken.

ASSISTENTIE

1. KNRM helpt-app

2. Bel 0592 – 390451

 

 

Niet-spoedeisende hulp

Hebt u met een vaartuig behoefte aan Assistentie ter voorkoming van verergering van de situatie, of bent u betrokken bij een situatie op het water waar niet-spoedeisende hulp wenselijk is?

Niet in nood maar wel hulp nodig in het Kustwachtgebied:

U bent dan zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een hulpverlener. Dat mag ook de KNRM zijn.

 1. Gebruik de app KNRM Helpt en kies via het ‘Bel voor hulp’ scherm de GROENE KNOP – ASSISTENTIE. U wordt direct verbonden met de KNRM Alarmcentrale. Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, wat helpt bij zoeken en het verlenen van hulp.
 2. Of bel de KNRM Alarmcentrale rechtstreeks op 0592 – 390451 als u de KNRM Helpt app niet heeft geïnstalleerd of nog niet bent geregistreerd. (Uw positie en gegevens zijn dan niet bekend bij de operators.)

De KNRM Alarmcentrale is alleen telefonisch bereikbaar, niet per marifoon.

De KNRM bepaalt of- en zo ja wanneer hulp wordt geboden. Noodgevallen hebben vanzelfsprekend voorrang boven assistentie verzoeken.

Als u assistentie nodig hebt is er geen tijd om uit te vinden hoe de KNRM Helpt app werkt. Download en installeer de KNRM Helpt app via de App Store of Play Store en registreert u zich daarom vooraf, als onderdeel van uw tochtvoorbereiding.

De KNRM Alarmcentrale stelt een aantal vragen om te bepalen of uw assistentieverzoek wel of niet spoedeisend is en of er aan uw verzoek kan worden voldaan. De schipper van het betreffende KNRM reddingstation neemt contact met u op. Blijf daarom telefonisch bereikbaar voor overleg met zowel de KNRM Alarmcentrale als de KNRM schipper.

Beperking bij KNRM voor assistentie (=niet-spoedeisende hulp) aan vaartuigen langer dan 20 m.

De KNRM biedt in principe geen assistentie aan vaartuigen die langer zijn dan 20 meter.
Het merendeel van die hulpvragen komt neer op het verlenen van sleephulp. De KNRM reddingboten zijn daarvoor niet gecertificeerd.

Als u assistentie nodig hebt t.b.v. een vaartuig langer dan 20 m. dan dient u een andere hulpverlener te benaderen. Meestal zal dat een commercieel bergingsbedrijf zijn. Op de website van de Kustwacht is een overzicht te vinden van mogelijke hulpverleners per regio. www.kustwacht.nl/hulp

Indien er geen hulpverlener gevonden kan worden of er niemand bereid of in staat is om hulp te verlenen dan kunt u contact opnemen met de Kustwacht. De Kustwacht kan dan beslissen dat de KNRM toch hulp mag en kan verlenen.

Operationeel gebied KNRM

werkgebied = KNRM werkgebiedreddingstation= KNRM reddingstation

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kan ik een commerciële hulpverlener weigeren om mij hulp te bieden en de KNRM om hulp vragen?

Wanneer u zonder spoed hulp nodig heeft, kunt u met (commerciële) hulpverleners een prijsafspraak en een tijdstip afspreken. Het staat u ook vrij de KNRM te vragen. Weet dat onze kosteloze hulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers, maar ook brandstofkosten met zich mee brengt. Uw bepaalt zelf welke bijdrage u voor de geboden hulp wilt doneren.

Hoe beoordeelt de Kustwacht mijn noodoproep?

Wanneer iemand hulp vraagt bij de Kustwacht stelt de operator van de Kustwacht een aantal vragen. Deze gaan over:

 • De situatie aan boord
 • De toestand van het schip en de bemanning
 • De omgeving waarin schip en bemanning zich bevindt
 • De (weers)omstandigheden ter plaatse
 • De verbindingen en de communicatiemogelijkheden

Op basis van de antwoorden bepaalt de operator hoe spoedeisend het incident is. Als het niet-spoedeisend is maakt de operator dit kenbaar aan de hulpvrager.

De hulpvrager wordt dan verzocht zelf een hulpverlener te zoeken. Dit kan met hulp van een door de Kustwacht beschikbaar gestelde lijst van hulpverleners op de website www.kustwacht.nl/hulp.

De lijst bevat commerciële hulpverleners, maar ook de KNRM.