Alarmering bij nood op het water in Nederland

Ben je met een vaartuig in nood, betrokken bij een noodsituatie op het water of heb je een ernstig zieke of gewonde opvarende aan boord? Lees hier hoe je voor zowel spoedeisende als een niet spoedeisende situatie moet handelen om de KNRM in te schakelen.

NOODGEVAL: VOOR SPOEDEISENDE HULP SEARCH AND RESCUE (SAR)

1. VHF kanaal 16 - VHF/DSC kanaal 70

2. KNRM Helpt-app (Via de rode noodgeval knop)

3. Bel 0900-0111

4. Bel 112

 

ASSISTENTIE: VOOR NIET-SPOEDEISENDE HULP

1. Bij voorkeur via KNRM Helpt-app 

   (via de groene assistentie knop)

2. Of bel 088 999 6100

 

 

Voor spoedeisende hulp search and rescue (SAR)

Wanneer valt uw situatie onder spoedeisende hulp search and rescue (SAR)?

Bent u met een vaartuig in nood, betrokken bij een noodsituatie op het water, of heeft u een ernstig zieke of gewonde opvarende aan boord?

In nood op het water in het Kustwachtgebied: 

  • Roep de Kustwacht op  via VHF kanaal 16 of via VHF/DSC kanaal 70. Gebruik roepnaam ‘Den Helder Rescue ,’ op en activeer Alleen volgen in de KNRM Helpt-app
  • Indien u geen marifoon heeft, gebruik de RODE KNOP - NOODGEVAL in de KNRM Helpt-app, deze vindt u in het ‘Bel voor hulp’ scherm. U wordt meteen verbonden met de Kustwacht. Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, zodat u snel geholpen kan worden
  • Of bel 112  (landelijke meldkamer).

Gebruik, ook na een oproep per marifoon, de KNRM Helpt app, zodat ook dan uw actuele positie en uw contact- en vaartuiggegevens beschikbaar zijn voor de Kustwacht operator en de KNRM. 

Als u in nood bent is er geen tijd om uit te vinden hoe de KNRM Helpt-app werkt. Download en installeer de KNRM Helpt app via de App Store of Play Store en registreert u zich vooraf, als onderdeel van uw tochtvoorbereiding. 

De Kustwacht stelt vragen om te bepalen of uw noodoproep spoedeisend is of niet-spoedeisend. Lees op www.kustwacht.nl/hulp wat daarmee wordt bedoeld.

Noodgevallen zijn altijd spoedeisend en er wordt door de Kustwacht (Den Helder Rescue) direct actie ondernomen. De Kustwacht roept direct één of meer KNRM reddingboten op. Indien noodzakelijk kan de hulp door de Kustwacht verder worden opgeschaald.

Bij niet-spoedeisende hulpoproepen moet u zelf een hulpverlener zoeken.

Niet-spoedeisende hulp

Wanneer valt uw situatie onder niet spoedeisende hulp?

Hebt u met een vaartuig behoefte aan Assistentie ter voorkoming van verergering van de situatie, of bent u betrokken bij een situatie op het water waar niet-spoedeisende hulp wenselijk is? U bent dan zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een hulpverlener, dat mag ook de KNRM zijn.

Niet in nood maar wel hulp nodig in het Kustwachtgebied:

  • Gebruik de KNRM Helpt-app en kies via het ‘Bel voor hulp’ scherm de GROENE KNOP – ASSISTENTIE. U wordt direct verbonden met het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC). Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, wat helpt bij zoeken en het verlenen van hulp
  • Of bel het KAC rechtstreeks op 088 999 6100 als u de KNRM Helpt-app niet heeft geïnstalleerd of nog niet bent geregistreerd. (Uw positie en gegevens zijn dan niet bekend bij de operators.)

Het KAC is alleen telefonisch bereikbaar, niet per marifoon.

De KNRM bepaalt of- en zo ja wanneer hulp wordt geboden.

Als u assistentie nodig hebt is er geen tijd om uit te vinden hoe de KNRM Helpt-app werkt. Oriënteert u zich daarom vooraf over de werking en lees tenminste de verkorte handleiding en Veelgestelde vragen.

Download en installeer de KNRM Helpt-app via de App Store of Play Store en registreert u zich vooraf, als onderdeel van uw tochtvoorbereiding.

Het KNRM Helpt Assistentie Centrum (KAC) stelt een aantal vragen om te bepalen of uw assistentieverzoek wel of niet spoedeisend is en of er aan uw verzoek kan worden voldaan. De operator van het KAC handelt uw assistentieverzoek met u af en neemt zo nodig contact op om met het gekozen reddingstation over uw hulpvraag. Blijf  telefonisch bereikbaar voor verdere afstemming vanuit het KAC.

Beperking bij KNRM voor assistentie voor niet-spoedeisende hulp aan vaartuigen langer dan 20 m.

De KNRM biedt in principe geen assistentie aan vaartuigen die langer zijn dan 20 meter.
Het merendeel van die hulpvragen komt neer op het verlenen van sleephulp. De KNRM reddingboten zijn daarvoor niet gecertificeerd.

Als u assistentie nodig hebt t.b.v. een vaartuig langer dan 20 m. dan dient u een andere hulpverlener te benaderen. Meestal zal dat een commercieel bergingsbedrijf zijn. Op de website van de Kustwacht is een overzicht te vinden van mogelijke hulpverleners per regio. www.kustwacht.nl/hulp

Indien er geen hulpverlener gevonden kan worden of er niemand bereid of in staat is om hulp te verlenen dan kunt u contact opnemen met de Kustwacht. De Kustwacht kan dan beslissen dat de KNRM toch hulp mag en kan verlenen.

Operationeel gebied KNRM

werkgebied = KNRM werkgebiedreddingstation= KNRM reddingstation