Noodgeval – Spoedeisend
Search And Rescue (SAR)

Bent u met uw schip of boot in nood op het water, op zee en ruim binnenwater? Of hebt u een ernstig zieke of gewonde opvarende aan boord? Alarmeer dan direct via 0900 0111 (Kustwacht) of bel 112.

In nood op het water in het Kustwachtgebied:

 • Bel 0900 – 0111 (Kustwachtcentrum)
 • Of bel 112 (landelijke meldkamer)
 • Of per marifoon VHF kanaal 16 of VHF-DSC kanaal 70

Gebruik bij voorkeur de app KNRM Helpt, want dan is uw positie en scheepsnaam direct bekend.
Download de app via Appstore of Google Play.

Bij gebruik van de app KNRM Helpt gebruikt u de RODE KNOP – NOODGEVAL
U wordt meteen verbonden met de Kustwacht.

De Kustwacht stelt een aantal vragen om te bepalen of uw noodoproep spoedeisend is of niet-spoedeisend. Lees op www.kustwacht.nl/hulp wat daarmee wordt bedoeld.

Bij spoedeisende zaken wordt direct een reddingboot van de KNRM gealarmeerd.
Bij niet-spoedeisende zaken moet u zelf een hulpverlener zoeken aan de hand van een lijst die de Kustwacht beschikbaar stelt. U kunt ook de KNRM kiezen, Via de alarmeringswijze hiernaast.

Assistentie – niet-spoedeisend
Gebruik de gratis app KNRM Helpt

Hebt u assistentie nodig op het water, bent u zelf veilig en is er geen spoed bij?
U bent dan zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een hulpverlener. Dat mag ook de KNRM zijn.
Vraag assistentie van de KNRM met de gratis app KNRM Helpt.

Bij gebruik van de app KNRM Helpt gebruikt u de GROENE KNOP – ASSISTENTIE
U wordt meteen verbonden met de KNRM Alarmcentrale en uw positie is door de app bekend.
Download de app via Appstore of Google Play.

Hebt u de app nog niet geïnstalleerd, bel dan de KNRM Alarmcentrale:
bel 0592-390451 (uw positie is dan niet direct bekend)
U overlegt wat de beste hulp kan zijn.

Twijfelt u over uw situatie, bent u niet veilig of is het een acuut noodgeval bel dan direct:

 • 0900 – 0111 (Kustwacht Nederland)
 • Of bel 112 (landelijke meldkamer)
 • of gebruik de RODE KNOP – NOODGEVAL - in de app KNRM Helpt

Operationeel gebied KNRM (oranje)

Veel gestelde vragen en antwoorden

Kan ik een commerciële hulpverlener weigeren om mij hulp te bieden en de KNRM om hulp vragen?

Wanneer u zonder spoed hulp nodig heeft, kunt u met (commerciële) hulpverleners een prijsafspraak en een tijdstip afspreken. Het staat u ook vrij de KNRM te vragen. Weet dat onze kosteloze hulp wordt uitgevoerd door vrijwilligers, maar ook brandstofkosten met zich mee brengt. Uw bepaalt zelf welke bijdrage u voor de geboden hulp wilt doneren.

Hoe beoordeelt de Kustwacht mijn noodoproep?

Wanneer iemand hulp vraagt bij de Kustwacht stelt de operator van de Kustwacht een aantal vragen. Deze gaan over:

 • De situatie aan boord
 • De toestand van het schip en de bemanning
 • De omgeving waarin schip en bemanning zich bevindt
 • De (weers)omstandigheden ter plaatse
 • De verbindingen en de communicatiemogelijkheden

Op basis van de antwoorden bepaalt de operator hoe spoedeisend het incident is. Als het niet-spoedeisend is maakt de operator dit kenbaar aan de hulpvrager.

De hulpvrager wordt dan verzocht zelf een hulpverlener te zoeken. Dit kan met hulp van een door de Kustwacht beschikbaar gestelde lijst van hulpverleners op de website www.kustwacht.nl/hulp.

De lijst bevat commerciële hulpverleners, maar ook de KNRM.