Lees de bijzondere verhalen van de KNRM
Testimonial home
"Ik heb ongelooflijk veel geluk gehad..."
Lees hier de ervaringen van redders, geredde, familie van en andere bijzondere verhalen.

Wat doet de KNRM?

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij helpt en redt mensen in nood op het water, op zee en ruim binnenwater. De vrijwillige redders en reddingboten zijn 24 uur per dag beschikbaar voor spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp. Op basis van goed zeemanschap verleent de KNRM hulp op het water aan een ieder die hierom vraagt. KNRM redt en helpt, kosteloos. Sinds 1824 en dat blijft zo.

Hoofdtaken

We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee. Dat doen wij 24/7 en onder alle omstandigheden. En kosteloos. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen.

Onze hoofdtaken voor het redden en helpen bestaan uit:

Lees meer over wat wij doen

Search and Rescue (SAR)

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. Kuststaten hebben de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden.

Helpt u mee?

Als u KNRM steunt, draagt u bij aan een veiligere omgeving op en rond het water. U helpt om onze vrijwilligers op te leiden tot professionele redders zodat iedereen in Nederland 24 uur per dag kan rekenen op de hulp van de KNRM.

Het werk van de KNRM wordt mogelijk gemaakt door de 101.000 donateurs die vrijwillig doneren. Mensen die op bescheiden wijze, met kleine donaties en giften, of op een ruimhartige manier, met periodieke schenkingen, testament of legaten het werk van de KNRM al meer dan 195 jaar mogelijk maken. Doet u ook mee?

Opleiden en trainen

De vrijwilligers van de KNRM worden professioneel opgeleid. Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Om als all-round opstapper op een reddingboot te mogen varen volg je eerst een training op het eigen station. Deze training duurt twee jaar.

In alle trainingen en opleidingen komen aspecten van veiligheid, navigatie, techniek en communicatie aan de orde. Deze vier komen in alle werkzaamheden terug en dragen bij aan professioneel handelen.

Strandbewaking

In de zomermaanden houden KNRM Lifeguards dagelijks toezicht op recreanten op het strand en in zee op de Friese Waddeneilanden en Wassenaar.

Wanneer mensen kniediep of verder in het water zijn, is er altijd een lifeguard aan de waterlijn aanwezig om toezicht te houden. Zo garanderen de lifeguards dat ze binnen vier minuten bij een drenkeling in het zwemmersgebied kunnen zijn. Naast het uitvoeren van hulpverleningen helpen lifeguards ook bij het herenigen van verdwaalde of zoekgeraakte kinderen en geven ze voorlichting over de gevaren op het strand en in de zee.

Radio Medische Dienst

Indien u, waar ook ter wereld aan boord van een schip, in een situatie terechtkomt waarbij hulp moet worden geboden aan een zieke of gewonde en u wilt  advies over  hoe de patiënt te verzorgen, dan kunt u kosteloos de Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij om hulp vragen. 

De artsen van de RMD zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen via de Nederlandse Kustwacht. De artsen doen dit werk naast hun normale huisartsen artsen- praktijk. Per jaar wordt ruim 750 keer Radio Medisch Advies gegeven. Adviezen aan Nederlandse schepen kunnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal worden afgehandeld.

De KNRM RMD is gecertificeerd op de normen: HKZ 153-2015 Huisartsendienstenstructuur en HKZ 164 Medische hulpverlening op zee.
Klik hier voor het certificaat

In de Brochure van de RMD staat hoe contact opgenomen kan worden met de RMD.
Download de RMD brochure hieronder.

If you are on board any ship, anywhere in the world and you are required to render medical assistance to the sick and/or injured, or if you would like advice on how to care for a patient, you can contact the de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij/ Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) Radio Medical Service (RMD) free of charge and ask for their help.

RMD doctors may be called upon 24 hours  a day in emergencies via the Netherlands Coast Guard. The doctors in question provide this service in addition to their regular work in general practice. Radio Medical  Advice  is issued more than 750 times a  year. Advice given to Dutch vessels may be in both the Dutch and the English languages.

The RMD brochure explains how to contact the RMD. Download the RMD brochure below.

Vraag de brochure aan via: info@knrm.nl. Geef uw naam, het agentschap en adres en vermeld het aantal brochures dat u wilt bestellen. Of bel 0255-548454

Klachten/feedback

Heeft u een klacht of wilt u feedback geven? De KNRM-RMD is een dienstverlenende organisatie en wij streven er naar die dienstverlening continu te verbeteren. Wij horen dan ook graag of u tevreden bent over de KNRM-RMD. Maar ook als u klachten heeft, horen wij het graag. Stuur hiervoor een e-mail naar klachten@knrm.nl.

Meer informatie vindt u in de klachtenprocedure. De PDF kunt u hieronder downloaden.

Complaints/feedback

Do you have a complaint or would you like to give feedback? The KNRM-RMD is a service organization and we strive to continuously improve that service. We would therefore like to hear whether you are satisfied with the KNRM-RMD. But we would also like to hear from you if you have complaints. Send an e-mail to klachten@knrm.nl.

More information can be found in the complaints procedure. You can download the PDF below.

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen
Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 

Search and Rescue

Search and Rescue (SAR) is de internationale benaming voor zoeken en redden op zee van drenkelingen. Kuststaten hebben de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden.

In Nederland is het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat verantwoordelijk voor het beleid van Search and Rescue (SAR) op zee en de ruime binnenwateren. De operationele leiding is overgedragen aan het Kustwachtcentrum (KWC) in Den Helder.

De KNRM voert SAR-taken uit onder de operationele leiding van het KWC. De KNRM heeft zich door middel van een convenant verplicht 24 uur per dag beschikbaar te zijn op verzoek van de Kustwacht.

Werkwijze Search and Rescue:

  • Het Kustwachtcentrum(KWC) en/of de Gemeenschappelijke meldkamers (GMK’s) van brandweer, politie en ambulancediensten alarmeren via het P2000-alarmerings netwerk.
  • Vrijwillige bemanningsleden worden gealarmeerd via een pieper (pager)
  • Reddingboot vaart uit binnen 15 minuten na alarmering
  • De bemanning aan boord neemt contact op met het KWC voor details over de noodmelding.
  • Het KWC coördineert de reddingsactie, maar de reddingbootschipper heeft een belangrijke inbreng en is bevoegd om beslissingen te nemen.
  • Behalve op aanwijzing van de alarmerende instanties, kan de KNRM ook zelf besluiten reddingboten te laten uitvaren als ze daartoe aanleiding ziet.
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Wat zijn de hoofdtaken van de KNRM voor het helpen en redden op het water?
Foto: Bemanning Den Helder
Foto: Buro Binnen
Foto: Thomas Harm
Foto: Mario Rentmeester
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Foto: Bemanning Den Helder
Foto: Buro Binnen
Foto: Thomas Harm
Foto: Mario Rentmeester