KNRM station Veere helpt!!

28 juli 2021

Na de watersnood in België, Limburg en Duitsland is duidelijk geworden dat er veel mensen een groot trauma hebben opgelopen en er veel spullen verloren zijn gegaan. Als redders van KNRM Veere willen wij graag een hulpactie organiseren. We hebben ervoor gekozen om Wallonië te helpen omdat daar de hulp hard nodig is. We vragen jullie om een financiële bijdrage zodat de broodnodige levensbehoeften aangeschaft kunnen worden.

Wij gaan met onze vrijwilligers naar het getroffen gebied om onze hulp aan te bieden.

https://gofund.me/e6f00a7f