HOME

Lustrum KNRM Station Lelystad

Viering 100ste inzet
05-10-2018 lelystad

Op woensdag 9 mei 2012 is  er een informatieavond gehouden in de brandweerkazerne van Lelystad door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om vrijwilligers te werven voor het oprichten van een nieuw reddingstation. Wat hieraan vooraf ging is een redding van kanoërs op het Markermeer en daarbij constateerde de Gemeente Lelystad dat zij  geen middelen  hebben  voor dergelijke calamiteiten op het water.

De inschrijving volgt en al snel zijn er 30 vrijwilligers voor 20 aspirant opstappers, 5 helper  aan de wal en 5 plaatselijke commissieleden die al deels geselecteerd waren in het voortraject waaronder de Burgemeester van Lelystad.

In september 2012 worden deze 30 vrijwilligers ontvangen in restaurant De Lucht door de directeur van de KNRM, Roemer Boogaard ondersteund door Koos van der Bent en Theo van der Linden. Waar de  plannen, het doel en de verantwoordelijkheden van de nieuwe vrijwilligers werden medegedeeld. De meest legendarische woorden van die avond   die de bemanning zijn bijgebleven zijn;

Je meld je vrijwillig aan maar dat is ook het enige vrijwillige aan dit  vrijwilligers werk!

Op 1 oktober 2012 krijgt een ieder zijn aanstellingsbrief en volgen 9 maanden van intensieve trainingen van de 20 aspirant opstappers om boothandeling en skills onder de knie te krijgen om als redder te kunnen fungeren.  In het begin wordt er met de rib de Gooier geoefend en vanaf begin januari 2013 met een Nicolaas klasse 1 de Tjepke Ekkelboom een gelijke  reddingboot als de reeds in aanbouw zijnde Nicolas klasse 2 de Bert en Anneke Knape wat de vaste reddingboot wordt voor Lelystad.

 Weer en wind worden getrotseerd, kou is emotie en emoties kun je uitschakelen, alles wordt getraind volgens de Theo-rie en de benodigde papieren, Marcom B, Vaarbewijs 1 en 2, EHBO, DAN, HUET en Marifoon worden behaald met als afsluiting in de maanden juni, juli en augustus de fel begeerde  week Stonehaven in Schotland waarna 5 plaatsvervangend schippers en een schipper geselecteerd worden middels een sollicitatie procedure.

Tijdens de trainingen van de opstappers , zijn bestuur en Helpers aan de Wal druk bezig met de bouw van reddingboot Bert en Anneke Knape en het boothuis Jan de Braal, het bepalen van de een vestigingslokatie en verdere invulling van KNRM station Lelystad.

Op 21 september 2013 wordt reddingboot Bert en Anneke Knape gedoopt door familie Knape. Helaas is Anneke Knape een week daarvoor overleden maar door inzet van de bemanning heeft Anneke kort voor haar overlijden nog mee kunnen varen op de door haar geschonken reddingboot. De  familie Knape komt met grote regelmaat ons station nog bezoeken en draagt ons een zeer warm hart toe.

Op 5 oktober 2013 is het dan eindelijk zover, KNRM Station Lelystad wordt officieel operationeel en dat wordt beklonken door de doop van het boothuis Jan de Braal door familie de Braal. Hiermee wordt een periode van intensieve trainingen en oprichting van het station afgesloten en staat er een nieuwe onbekende periode voor de deur waar we wel getraind maar zo groen als gras inspringen en alleen op verhalen een inschatting kunnen bepalen wat ons te wachten staat.

Nu is het 5 oktober 2018 en vieren we ons eerste lustrum waarin we 228 acties hebben gehad. Waarbij 421 personen zijn gered en 12 dieren, de 100ste inzet op 25 maart 2016 en de 200ste op1 juli 2018 was, de jaarlijkse inzetten 10, 35, 53, 37, 51 en 41 zijn per jaar was en de bemanning 16.924 uur heeft gemaakt voor inzetten, oefenavonden, opleidingen en onderhoud.

Na de start in 2013 was duidelijk dat we een basis hadden om ons te redden bij een inzet maar de routine en ervaring er nog sterk aan ontbrak. In het heden terug kijkend hebben we grote stappen gemaakt en mogen we zeggen dat KNRM Station Lelystad een gerenommeerd en gerespecteerd station is geworden binnen de KNRM en ook nieuwe inzichten heeft gegeven bij het KNRM Hoofdkantoor door de aanpak en invulling van het nieuwe station.

Een station dat de eerste vrouwelijke plaatsvervangende schipper heeft, de bemanning geen vaste taken heeft maar alle posities op de reddingboot moet kunnen invullen, een strak opleiding en geoefendheidsprogramma heeft, jaarlijks een grote oefening organiseert op het Markermeer met omliggende KNRM Stations, Politie, Brandweer, KWC en Rijkswaterstaat en uit verveling tijdens een verplicht verblijf op het boothuis een Nationale Historische Reddingboot Dag organiseert en inmiddels 3 edities heeft gehad.

In de 5 jaar zijn er ook mindere dagen, een leeggeroofde reddingboot, bemanning verlaat het Station door privéomstandigheden, meningsverschillen of ander werk en moeten we ook betreuren dat bemanning niet het eeuwige leven hebben. Ook worden er wel eens inschattingsfouten gemaakt, een reddingsboot is niet meer te besturen als het toerental te laag is, in een haven de weersomstandigheden anders uitpakken dan op open water, een schip dat raar op het water ligt ook wel eens een vissersboot kan zijn en ons gedrag altijd onder een vergrootglas ligt en buitensporig gedrag door andere watersporters als onprofessioneel wordt aangemerkt, maar mogen we ons gelukkig prijzen dat we nog geen traumatische ervaringen  hebben ondervonden.

Nu staat er weer een nieuwe periode voor de deur op naar het tweede lustrum waar het nieuwe er vanaf is en KNRM Station Lelystad stevig in zijn schoenen staat  en is het de uitdaging te blijven innoveren, verbeteren en te motiveren waar routine kan leiden tot verslapping en demotivatie.  Want als vrijwilliger van de KNRM is gedrevenheid en motivatie de motor voor het functioneren van een station.

 

KNRM Lelystad

DEEL DIT BERICHT
Terug naar nieuwsoverzicht