Corona en waterrecreatie

3 april 2020
IJmuiden

In het kader van het voorkomen van besmetting met het COVID‐19 (‘Corona’) virus heeft de Nederlandse overheid diverse maatregelen opgesteld, die ook van toepassing zijn op waterrecreatie. Het belangrijkste advies is om alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Daarbij moet men 1,5 meter afstand houden van anderen (2 armlengtes).

Waterrecreatie is in tijd van corona niet verboden in Nederland. Gemeenten kunnen lokaal wel besluiten om maatregelen te treffen, zoals het tijdelijk sluiten van jachthavens en kitesurfspots.

Veel watersportorganisaties in Nederland geven het advies om terughoudend te zijn om recreatief het water op te gaan, zoals pleziervaart en water- en brandingsporten.

Dit zorgt voor minder reizen en contactmomenten en minder incidenten op het water of op stranden. Er hoeft dan ook minder een beroep gedaan te worden op de hulpverleners op het water (waaronder vrijwilligers van de KNRM) en in het verlengde daarvan op hulpverleners in de zorg (ambulances en ziekenhuizen).

De KNRM en de Kustwacht kunnen waterrecreatie niet verbieden. Wij volgen de adviezen van de Rijksoverheid en het RIVM en vragen u om de adviezen van de watersportorganisaties op te volgen om het voor iedereen zo veilig mogelijk te houden op, rondom en in het water.

Meer informatie over corona en waterrecreatie is te vinden op:

Wat de maatregelen betekenen aan boord van zeeschepen is hier te vinden: