Veelgestelde vragen Periodiek schenken

Hanteert de KNRM een minimumbedrag voor een periodieke gift?

Nee, de KNRM hanteert geen minimum jaarlijks bedrag, maar laat de hoogte daarvan graag over aan het initiatief van de gever.

Wat is de minimale duur voor een periodieke gift?

Voorwaarde voor aftrekbaarheid van uw periodieke gift is dat u minimaal 5 achtereenvolgende jaren aan de KNRM schenkt, maar u kunt ook kiezen voor onbeperkte duur als geen einddatum wordt bepaald. U heeft dan na het 5e jaar elk jaar de keuze om door te gaan of te stoppen. Dit voorkomt het herhaald opstellen van overeenkomsten, maar biedt u wel maximale keuzevrijheid.

Hoe lang duurt het verwerken van de schenkingsovereenkomst?

Vanaf het moment dat we alle ondertekende stukken van u hebben ontvangen, duurt het verwerken van de overeenkomst ongeveer twee weken.

Stopt mijn ‘gewone’ jaarlijkse bijdrage?

Ja, de periodieke gift vervangt uw ‘gewone’ bijdrage.

Hoe kan ik belasting terugvragen?

Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u belastingaangifte te doen. Op het aangifteformulier kunt u bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ uw schenkingsbedragen over het hele jaar opgeven, zoals vastgelegd in het schenkingsformulier. U dient ook het transactienummer te vermelden bij de aangifte. Bewaar de schenkingsovereenkomst goed. De belastingdienst kan hiernaar vragen.

Wat gebeurt er als ik niet meer betaal?

Als de schenker om welke reden dan ook voor de in de overeenkomst genoemde einddatum stopt met de jaarlijkse termijnbetaling, dan is deze betaling niet afdwingbaar door de KNRM. Vanzelfsprekend kunt u dan ook niets aftrekken van de belasting en dienen de reeds in voorgaande jaren in aftrek genomen bedragen te worden gecorrigeerd.

Wat gebeurt er bij overlijden?

Indien de schenker gedurende de looptijd van de overeenkomst komt te overlijden, dan vervalt de betalingsverplichting. Deze gaat dus niet over op de erfgenamen.

Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact op met onze specialisten.