HOME

Privacy statement

Inleiding
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (hierna 'KNRM') is ervan
overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar donateurs
en de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten.
Persoonlijke gegevens van donateurs en bezoekers worden dan ook met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De KNRM houdt zich aan
de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving
stellen.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de KNRM, Haringkade 2,
1976 CP IJmuiden. In overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens zijn de verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de
Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag.
Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening legt de KNRM gegevens vast. Dit is het geval
wanneer u zich aanmeldt voor een uitgave of een nieuwsbrief, u vrijwilliger of
donateur wordt of een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve)
diensten, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar
maakt, of anderszins contact heeft met de KNRM.

Onder “uw gegevens” wordt verstaan: contactgegevens, gegevens over
betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of
opgegeven interesses.

De KNRM gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de
betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en interne
bedrijfsvoering, en om vrijwilligers en donateurs van (nieuwe) producten en
diensten van de KNRM of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te
houden. Als u hier geen prijs meer opstelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Uw e-mailadres
Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van
een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als donateur of vrijwilliger te
informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en
diensten van de KNRM. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder
moment afmelden.

Het is mogelijk dat u ermee heeft ingestemd dat het e-mailadres wordt gebruikt
voor het incidenteel ontvangen van voor u relevante informatie omtrent producten,
aanbiedingen en acties van en door de KNRM of andere bedrijven. Deze bedrijven
worden door de KNRM zorgvuldig geselecteerd.

Afmelden
De KNRM houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening
met uw voorkeuren. De KNRM geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf
aan te geven. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en
diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij info@knrm.nl of
schriftelijk bij de KNRM, Postbus 434, 1970 AK IJmuiden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die de KNRM over u heeft. Als
de informatie onjuist is, kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke
verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan de KNRM,
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele
vragen heeft over de manier waarop de KNRM met uw gegevens omgaat.

Klikgedrag en IP-adres
Op de websites van de KNRM worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,
zonder dat deze de bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting
van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om
meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan de KNRM haar
dienstverlening aan u verder optimaliseren. Om dit te kunnen doen, maakt de
KNRM gebruik van het IP-adres van uw computer. Dit IP-adres is een nummer dat
automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u het internet bezoekt. Ze
kunnen worden gebruikt om te zien welk gebruik er van de website wordt gemaakt
en voor het opstellen van analyses en rapportages. De IP-adressen worden verder
niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, tenzij u hiervoor expliciet
toestemming heeft gegeven.

Gebruik van Cookies door de KNRM

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt
meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van de computer wordt opgeslagen.

Op de website van de KNRM wordt gebruikt gemaakt van functionele, analytische en advertising cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de site goed werkt.
Denk bijvoorbeeld aan cookies voor de werking van de zoekfunctie.

Tracking cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina’s worden bezocht
en of er conversies worden gerealiseerd.
Daarnaast maakt de KNRM gebruik op haar
website van re-targeting/re-marketing technologieën.
Het doel van deze technologieën is om aan u interessante en specifieke informatie te kunnen weergeven.

Om dit te realiseren plaatst KNRM via de website advertising cookies op uw apparaat die het
mogelijk maken om uw surfgedrag op de websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.
Op basis van dit profiel kan KNRM u op maat gemaakte advertenties tonen op websites van derden.
Derde partijen die de cookies plaatsen kunnen aan de hand van deze cookies uw internetgedrag volgen.

Meer informatie over de derde partijen en het gebruik van uw cookie informatie:

DoubleClick
- Algemene informatie: http://www.google.com/doubleclick/index.html
- Keuzen: http://www.google.com/policies/privacy/ads/

Facebook
- Algemene informatie: https://www.facebook.com/help/cookies/update

Twitter
- Algemene informatie: https://twitter.com/privacy


Hoe kunt u cookies weigeren?
U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser
(bijvoorbeeld Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox) instellen om alle
cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren (raadpleeg daarvoor de
handleiding van uw webbrowser). Als u cookies weigert is het mogelijk dat
bepaalde diensten op de website niet voor u beschikbaar zijn.

De KNRM en andere websites
Op de sites van de KNRM treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites.
De KNRM kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de
omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement,
indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
De KNRM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy
statement. Check daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid
van de KNRM.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 12 mei 2016

DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

Homepage Algemeen

Bedankt voor uw donatie!

Homepage Algemeen

Wie goed doet...

Homepage Algemeen

50PlusBeurs