Download beeldmateriaal en bekijk recente persberichten

Veelgestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de KNRM. We hebben hieronder de meest gestelde vragen beantwoord. Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met het hoofdkantoor of met een van de reddingstations.

Algemeen

Wat doet de KNRM en waar bevindt de KNRM zich?

We voorkomen incidenten waar het kan. We redden en helpen mensen waar het moet. Van haven tot vaarwater, van strand tot zee. Dat doen wij 24/7, onder alle omstandigheden en kosteloos. De KNRM is geen overheidsdienst, maar een zelfstandige organisatie met een eigen financiering, die in stand wordt gehouden door donaties, giften en nalatenschappen.

Iedereen die het water op wil gaan, voor werk of recreatie, kan dat goed voorbereid doen, met relevante informatie van de KNRM. Zeevarenden en watersporters kunnen, zowel op als aan het water, rekenen op hulp van de KNRM. De artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bieden kosteloos advies aan bemanningen van zeeschepen of jachten, waar ook ter wereld, bij ernstige ongelukken of ziekte aan boord. De KNRM Lifeguards bewaken de stranden op de Friese Waddeneilanden in de zomermaanden.

Het hoofdkantoor van de KNRM is gevestigd in IJmuiden en de KNRM heeft ook 45 reddingstations en 5 lifeguardposten. Wilt u weten waar de KNRM precies gevestigd is? Bekijk alle locaties via onderstaande button.

Hoe kan ik de KNRM contacten als ik in de problemen kom?

Heeft u een noodgeval of heeft u assistentie nodig op het water? Op het water kunnen veel situaties ontstaan, waardoor u hulp moet inschakelen.

Bent u bijvoorbeeld betrokken bij een noodsituatie op het water? Of heeft u een ernstig zieke of gewonde opvarende aan boord? 

 1. Roep de Kustwacht, roepnaam ‘Den Helder Rescue,’ op via VHF kanaal 16 of via VHF/DSC kanaal 70 en activeer Alleen volgen in de KNRM Helpt-app.
 2. Of, indien u geen marifoon heeft, gebruik de RODE KNOP - NOODGEVAL in de KNRM helpt-app in het ‘Bel voor hulp’ scherm. U wordt meteen verbonden met de Kustwacht. Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, wat helpt bij zoeken en het verlenen van hulp.
 3. Of bel de Kustwacht direct op 0900-0111.
 4. Of bel 112 (landelijke meldkamer).

Hebt u met een vaartuig behoefte aan Assistentie ter voorkoming van verergering van de situatie, of bent u betrokken bij een situatie op het water waar niet-spoedeisende hulp wenselijk is?

 1. Gebruik de app KNRM Helpt en kies via het ‘Bel voor hulp’ scherm de GROENE KNOP – ASSISTENTIE. U wordt direct verbonden met de KNRM Helpt Assistentie Centrum. Uw positie, contact- en vaartuiggegevens zijn direct beschikbaar voor de operators, wat helpt bij zoeken en het verlenen van hulp.
 2. Of bel de KNRM Helpt Assistentie Centrum rechtstreeks op 0592 – 390451 indien u de KNRM Helpt app nog niet heeft geïnstalleerd én geregistreerd. Uw positie en gegevens zijn pas bekend bij de operators nadat u de app heeft geïnstalleerd én geregistreerd.

Via onderstaande button ziet u in detail welke stappen u moet doorlopen als u hulp nodig heeft van de KNRM.

Alarmeren

Bent u met een vaartuig in nood of bent u betrokken bij een noodsituatie op het water? Of hebt u met een vaartuig behoefte aan Assistentie ter voorkoming van verergering van de situatie, of bent u betrokken bij een situatie op het water waar niet-spoedeisende hulp wenselijk is? Hieronder vindt u alle vragen over de hulpverlening die de KNRM biedt op het water.

Algemene vragen over alarmering

Hoe beoordeelt de Kustwacht mijn noodoproep?

Wanneer iemand hulp vraagt bij de Kustwacht stelt de operator van de Kustwacht een aantal vragen. Deze gaan over:

 • De situatie aan boord
 • De toestand van het schip en de bemanning
 • De omgeving waarin schip en bemanning zich bevindt
 • De (weers)omstandigheden ter plaatse
 • De verbindingen en de communicatiemogelijkheden

Op basis van de antwoorden bepaalt de operator hoe spoedeisend het incident is. Als het niet-spoedeisend is maakt de operator dit kenbaar aan de hulpvrager.

De hulpvrager wordt dan verzocht zelf een hulpverlener te zoeken. Dit kan met hulp van een door de Kustwacht beschikbaar gestelde lijst van hulpverleners op de website www.kustwacht.nl/hulp. De lijst bevat commerciële hulpverleners, maar ook de KNRM staat hier tussen.

(Schade)afhandeling en kosten

Wat zijn de kosten van spoedeisende of niet-spoedeisende hulpverlening van de KNRM?

Spoedeisende hulp en niet-spoedeisende hulp door de KNRM is kosteloos, maar levert de KNRM uiteraard wel kosten op. De KNRM ontvangt geen subsidie van de overheid en is voor de financiering van de spoedeisende en niet-spoedeisende hulp volledig afhankelijk van donaties en giften. We stellen het op prijs dat u donateur bent of het wordt na een hulpverlening. De bijdrage bepaalt u zelf.

Een hulpverlening door de KNRM is kosteloos. Wanneer echter een commerciële hulpverlener eerder ter plaatse is en u heeft met hem de afspraak gemaakt dat hij u helpt, kunt u daarvoor wel een rekening krijgen. Vraag daarom vooraf wat het gaat kosten.

Spoedeisende hulp vs. niet-spoedeisende hulp

Wanneer wordt mijn hulpvraag als spoedeisend beoordeeld?

Dat hangt af van uw situatie en de antwoorden die u geeft op de vragen van de Kustwacht.

Wanneer u in een levensbedreigende situatie verkeert, of in een situatie die snel gevaarlijk of levensbedreigend kan worden, zal de Kustwacht er een spoedeisende melding van maken.

Donateurschap

Bent u al donateur of wilt u de KNRM eenmalig of structureel steunen? Hieronder vindt u alle vragen over een nieuw of bestaand donateurschap.

Wat betekent een donateurschap bij de KNRM?

Voor de KNRM is iedereen die een gift doet en donateur. Dus mensen die structureel geven maar ook de mensen die een eenmalige gift doen zien wij als donateur. Als u de KNRM steunt door middel van een vaste vrijwillige bijdrage, wordt u Redder aan de wal. In dit geval krijgt u drie keer per jaar het magazine De Reddingboot, mag u een keer per jaar meevaren tijdens Reddingbootdag en u ontvangt de donateurspas.

Is er een jeugddonateurschap?

Voor € 12,00 per jaar kunnen kinderen ‘Jonge Redder’ worden bij de KNRM! Jonge Redders krijgen een doeboek met strips, informatie en spelletjes, een eigen donateurspasje, twee vrijkaartjes voor het Reddingmuseum en drie keer per jaar het jeugdmagazine Jonge Redders. Een leuk cadeau voor een (klein) kind. Meer info op www.knrm.nl/jeugd.

Periodiek schenken

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet of gedeeltelijk aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking, maar ook gewone jaarlijkse bijdrage kunt u omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen. 

Hanteert de KNRM een minimumbedrag voor een periodieke schenking?

Nee, de KNRM hanteert geen minimum jaarlijks bedrag, maar laat de hoogte daarvan graag over aan het initiatief van de gever.

Hoe kan ik belasting terugvragen?

Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u belastingaangifte te doen. Op het aangifteformulier kunt u bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ uw schenkingsbedragen over het hele jaar opgeven, zoals vastgelegd in het schenkingsformulier. U dient ook het transactienummer te vermelden bij de aangifte. Bewaar de schenkingsovereenkomst goed. De belastingdienst kan hiernaar vragen.

Bij testament

U kunt het reddingwerk voor de toekomst waarborgen door de KNRM op te nemen in uw testament. Dankzij deze bijzondere verbintenis kunnen de vrijwillige redders worden voorzien van de beste materialen en opleidingen. Ook na uw overlijden kunt u met uw toegift nog veel betekenen voor heel veel mensen, zowel voor de vrijwillige redders als voor de geredden.

Als ik geen testament laat opstellen, wat gebeurt er dan?

Voor wie niet zelf een testament laat opstellen, bepaalt het wettelijk erfrecht wie de erfgenamen zijn. Deze zogenaamde wettelijke vererving verloopt via de natuurlijke (bloed-)lijn. Via partner en kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders (en hun afstammelingen) tot aan de overgrootouders (en hun afstammelingen). En wordt in deze groep niemand gevonden, dan is de Staat der Nederlanden enig erfgenaam. Mensen met kinderen kiezen overwegend voor deze natuurlijke lijn.

Hoe kan men nagaan of er een testament is na een overlijden?

In het Centraal Testamenten Register (CTR) staat geregistreerd wie een testament heeft opgemaakt, wanneer hij dat heeft gedaan en bij welke notaris. Het CTR biedt geen inzage in de inhoud van het testament. Iedere (kandidaat-)notaris kan namens de erfgenamen het CTR raadplegen. Als particulier of als belanghebbend(e) instantie/bedrijf kunt u via een schriftelijke aanvraag ook (kosteloos) nagaan of de overledene een testament heeft. Meer informatie is te vinden op http://www.notaris.nl/centraal-testamentenregister.

Collectebootje

U kunt een zogenaamde bunkerboot van de KNRM plaatsen op een opvallende plek, bijvoorbeeld bij de kassa van een winkel, de bar van een eetgelegenheid of in de entree van een openbaar of verenigingsgebouw. In ieder geval een plaats waar contant geld omgaat.

Tevens kunt u, meestal voor grotere evenementen, een partyboot in bruikleen van ons krijgen. Denk aan een verjaardagsfeest, huwelijksfeest of een afscheidsfeest van werk. Dit model reddingboot is geplaatst op een kistje en bevat een brievenbus. Uw gasten kunnen hierin een enveloppe stoppen met een ondersteunende donatie.

Kan ik een bunkerbootje kopen?

Nee, de bootjes blijven altijd eigendom van de KNRM.

Kan ik het bunkerbootje aan iemand anders overdragen als ik er mee stop?

Nee, dat kan niet. De registratie van de bootjes is gekoppeld aan personen. Als u stopt kunt u het bootje zonder kosten aan ons retourneren. Raadpleeg hiervoor de donateursservice via 0255-548484 of per e-mail op donateur@knrm.nl.

Helpt u mee?

Wilt u de KNRM helpen? Het werk van de KNRM wordt mogelijk gemaakt door de 101.000 donateurs die vrijwillig doneren. Mensen die op bescheiden wijze, met kleine donaties en giften, of op een ruimhartige manier, met periodieke schenkingen, testament of legaten het werk van de KNRM al meer dan 195 jaar mogelijk maken. Helpt u ook mee?

conversieblok-redders Veelgestelde vragen - KNRM
Flitslicht

Flitslicht

€ 82,00

Noodflitslicht op het overlevingspak. Onbreekbaar, waterdicht, tot 5 km zichtbaar. Geeft 50 tot 70 flitsen per minuut.

Portofoon

Portofoon

€ 370,00

Voor de onderlinge communicatie tussen reddingboot en redders aan boord van een schip in problemen.

Warme sokken

Warme sokken

€ 20,00

Geef warme voeten cadeau aan een vrijwillige redder!

Overlevingspak (basis)

Overlevingspak (basis)

€ 1.522,00

Levensreddend! Een overlevingspak beschermt tegen onderkoeling en geeft drijfvermogen als een redder overboord geslagen is.

Thermo vest

Thermo vest

€ 65,00

Warm vest bij gure wind en regen onder het overlevingspak. Geef een vest voor een KNRM vrijwilligers.

Verrekijker

Verrekijker

€ 275,00

Levensreddend! Waterbestendig, lichtsterk, onmisbaar voor zoekacties naar drenkelingen.

Handstakellicht

Handstakellicht

€ 20,00

Handstakellicht aan boord van de reddingboot die bij nood of zoekactie kan worden afgestoken.

Laarzen

Laarzen

€ 30,00

Geef warme comfortabele voeten aan een vrijwillige redder van de strandploeg!

Pieper

Pieper

€ 245,00

Met deze pieper wordt een vrijwilliger gealarmeerd. Binnen 10 minuten na alarmering moet een redder aan boord.

AIS-MOB

AIS-MOB

€ 300,00

Levensreddend! Door deze noodzender kan een overboord geslagen vrijwilliger weer teruggevonden worden.

Opleiding Schipper

Opleiding Schipper

€ 3.000,00

Schippers van reddingboten hebben jaren ervaring en opleiding. Hun schippersopleiding leert ze nog beter leidinggeven. Investeer in de schippers van de toekomst!

 • Flitslicht

  Flitslicht

  € 82,00

  Noodflitslicht op het overlevingspak. Onbreekbaar, waterdicht, tot 5 km zichtbaar. Geeft 50 tot 70 flitsen per minuut.

 • Portofoon

  Portofoon

  € 370,00

  Voor de onderlinge communicatie tussen reddingboot en redders aan boord van een schip in problemen.

 • Warme sokken

  Warme sokken

  € 20,00

  Geef warme voeten cadeau aan een vrijwillige redder!

 • Overlevingspak (basis)

  Overlevingspak (basis)

  € 1.522,00

  Levensreddend! Een overlevingspak beschermt tegen onderkoeling en geeft drijfvermogen als een redder overboord geslagen is.

 • Thermo vest

  Thermo vest

  € 65,00

  Warm vest bij gure wind en regen onder het overlevingspak. Geef een vest voor een KNRM vrijwilligers.

 • Verrekijker

  Verrekijker

  € 275,00

  Levensreddend! Waterbestendig, lichtsterk, onmisbaar voor zoekacties naar drenkelingen.

 • Handstakellicht

  Handstakellicht

  € 20,00

  Handstakellicht aan boord van de reddingboot die bij nood of zoekactie kan worden afgestoken.

 • Laarzen

  Laarzen

  € 30,00

  Geef warme comfortabele voeten aan een vrijwillige redder van de strandploeg!

 • Pieper

  Pieper

  € 245,00

  Met deze pieper wordt een vrijwilliger gealarmeerd. Binnen 10 minuten na alarmering moet een redder aan boord.

 • AIS-MOB

  AIS-MOB

  € 300,00

  Levensreddend! Door deze noodzender kan een overboord geslagen vrijwilliger weer teruggevonden worden.

 • Opleiding Schipper

  Opleiding Schipper

  € 3.000,00

  Schippers van reddingboten hebben jaren ervaring en opleiding. Hun schippersopleiding leert ze nog beter leidinggeven. Investeer in de schippers van de toekomst!

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij