Anita Santbergen

Reddingboot Anna Dorothea

Reddingboot Anna Dorothea

Gegevens

Klasse

Afmetingen

10,60 x 4,10  x 0,75 m

Geschonken door

Anna Dorothea Hingst Stichting

Gedoopt door

Jacomijn van Olst

In dienst sinds

11-6-1994

De Anna Dorethea werd op 11 juni 1994 in dienst gesteld en gestationeerd in Eemshaven.

De zelfrichtende reddingboot is onder andere bekostigd uit giften van de Anna Dorothea Hingststichting in Groningen. De stichting is opgericht bij leven door Jan Wendelinus de Vries en zijn zuster Aaltje de Vries en genoemd naar hun moeder.

Broer en zuster waren beiden ongehuwd en hadden geen kinderen. De Vries was oud-bestuurder van de Twentsche Bank. Op 13 december 1970 overleed de heer J.W. de Vries, twee weken later gevolgd door zijn zuster.

Het geld van de stichting werd belegd. In 1989 volgden uitkeringen aan KNZHRM en Vereniging voor Natuurmonumenten en Koningin Wilhelminafonds.

De reddingboot werd gedoopt door Jacomijn van Olst, dochter van Mr. A. van Olst, voorzitter van de Anna Dorothea Hingststichting.

De Anna Dorothea verhuisde in 2000 van station Eemshaven naar station Lemmer.