Reddingboot Koning Willem 1

Reddingboot Koning Willem 1

Gegevens

Afmetingen

18,80 x 6,10 x 1,03 m

Geschonken door

Min. van VW

Gedoopt door

teledoop uit Ridderzaal

In dienst sinds

22-1-1998

Koningin Beatrix doopte de reddingboot Koning Willem I op 11 november 1999 vanuit de Ridderzaal middels een zogenaamde 'teledoop'.
De reddingboot was een jubileumgeschenk van het toenmalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De doop vond plaats tijdens de officiële jubileumviering van het 175-jarig bestaan van de KNRM in de Ridderzaal te ‘s Gravenhage. Een bijeenkomst op uitnodiging van het ministerie van V&W, waarbij Hare Majesteit de Koningin aanwezig was.

De doopplechtigheid geschiedde via een audiovisuele verbinding tussen de Ridderzaal en de vissershaven van IJmuiden, waar de Koning Willem I te water lag voor het hoofdkantoor van de KNRM. Door middel van grote televisieschermen stonden beide locaties met elkaar in verbinding. Vandaar de term ‘teledoop’.

De boot werd gebouwd bij scheepswerf Habbeké te Volendam. En gestationneerd op reddingstation Schiermonnikoog.

Koning Willem I
Koning Willem I heeft een grote betrokkenheid getoond bij het reddingwezen in het algemeen en de Redding Maatschappij in het bijzonder. Toen in november 1824 een oproep werd gedaan aan de Nederlandse bevolking om geld te geven voor een georganiseerd reddingwezen in Nederland, toonde Koning Willem I zich een groot voorstander.

Hij pleitte daarbij altijd voor één reddingmaatschappij voor het hele land; iets dat pas in 1991 tot stand kwam. De koning liep zelfs voorop in de pogingen om ook de Vlaamse kust bij het reddingwerk te betrekken. Deze pogingen liepen op niets uit.

Hoewel Koning Willem I vanaf het prille begin sympathie voor de Redding Maatschappij had, heeft hij nooit ingestemd met het verzoek van het bestuur om beschermheer te worden. Koningin Emma was de eerste die in 1891 toestemde. Prins Hendrik voldeed in 1907 aan hetzelfde verzoek, waarna een traditie was geboren. Momenteel is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix beschermvrouwe van de KNRM.

Bekijk het stuurhuis van de reddingboot