DE koninklijke NEDERLANDSE REDDING MAATSCHAPPIJ

REDDERS OP ZEE

x
soccutera-90-sec Over Ons - KNRM

Missie en visie

Onze missie is het redden en voorkomen van slachtoffers op zee en het ruime binnenwater. In onze visie geven we daaraan invulling met onze onderstaande kerntaken. Dat doen we, dankzij de steun van donateurs, kosteloos en voor iedereen die daarom vraagt in spoedeisende en niet-spoedeisende gevallen. Of het nu gaat om zeevarenden, watersporters of strandbezoekers.  

Preventief mensen redden doen we door onze veiligheidskennis te delen via de preventiecampagnes onder het motto Veilig uit, veilig thuis!’  We geven tips om de veiligheid te vergroten en maken watersporters bewust van de risico’s in en op het water.    

Onze kerntaken zijn:

icoon1 Over Ons - KNRM

Search and Rescue (SAR)

Nederland heeft de internationale verplichting om een goed georganiseerd reddingwezen te onderhouden, voor het zoeken en redden van drenkelingen op zee: Search and Rescue (SAR). De KNRM heeft hiervoor de mensen, kennis en kunde. 


Lees meer
icoon3 Over Ons - KNRM

Radio Medische Dienst (RMD)

Via telecommunicatie verlenen KNRM-artsen wereldwijd assistentie aan de beroepsvaart, in geval van een ernstig ongeluk of ziekte aan boord. 24 uur per dag is er een arts oproepbaar bij spoedgevallen.Lees meer
icoon4 Over Ons - KNRM

Kust en hulpverlening

De KNRM helpt ook op het land. De reddingstations langs de Noordzeekust hebben een kusthulpverleningsvoertuig (KHV-truck) voor gewondentransport in moeilijk begaanbaar terrein of ter ondersteuning van grote zoekacties op het strand en in de duinen. 


Lees meer
icoon2 Over Ons - KNRM

Strandbewaking

Lifeguards van de KNRM houden in de zomer dagelijks toezicht op de bewaakte stranden van de Friese Waddeneilanden en Wassenaar. Lees meer
icoon5 Over Ons - KNRM

Veiligheid door preventie

Veilig uit, veilig thuis! Dat is ons uitgangspunt. Elke watersporter moet zo goed mogelijk voorbereid het water opgaan. Of je nu gaat varen, surfen of zwemmen, gevaren liggen altijd op de loer. Wat moet je vooral wel doen en wat juist niet? We maken watersporters bewust van de risico’s en geven ze tips & tricks om veilig te recreëren. 

 

Lees meer

De KNRM als organisatie

Bij de KNRM werken vrijwilligers, medewerkers, managementteam en de raad van toezicht (ook vrijwilligers) gedreven samen aan de missie van de KNRM: mensen redden en het voorkomen van slachtoffers op zee en het ruime binnenwater

large-1904_lbn80832 Over Ons - KNRM

Organisatie reddingstation

De reddingstations worden bestuurd door een plaatselijke commissie. De plaatselijke commissie houdt lokaal toezicht op het reilen en zeilen van het reddingstation, zowel voor de operationele taken op het water als de taken aan de wal. De reddingbootbemanning staat onder leiding van een schipper. De walploeg wordt aangestuurd door een ploegleider.

Lees meer
test Over Ons - KNRM

Medewerkers & directie

Bij de KNRM werken 67 gedreven beroepsmedewerkers, waaronder acht betaalde reddingbootschippers. Samen met de 1.400 vrijwilligers zorgen zij ervoor dat alle reddingstations en reddingboten 24 uur per dag inzetbaar blijven en dat de inkomsten uit fondsenwerving dit financieel mogelijk maken. Directie en managementteam sturen de betaalde organisatie aan.  

Lees meer
image-historie-424x340_01 Over Ons - KNRM

Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de KNRM en de algemene gang van zaken. Zij adviseert de directeur over beleidsvoornemens. Vijf keer per jaar komt de raad van toezicht bijeen. De leden zijn vrijwilligers en ontvangen geen beloning of salaris. 

Lees meer

Het fundament van de KNRM

Al bijna 200 jaar, sinds onze oprichting op 11 november 1824, bestaat het fundament van de KNRM uit drie belangrijke pijlers die nog steeds de basis vormen van ons werk:

image-redden_en_helpen-1920x550_06 Over Ons - KNRM

1. Vrijwilligers

Onze vrijwilligers staan 365 dagen per jaar 24/7 voor ons klaar om anderen belangeloos te helpen en redden. Voor vrijwilligers zijn de belangrijkste beloningen: dankbare geredden, onderlinge kameraadschap en betrouwbaar reddingmaterieel.

Lees meer
donateur-in-beeld Over Ons - KNRM

2. Donateurs

De volledige kosten van de KNRM operatie en organisatie, reddingboten, opleidingen en hulpverleningen worden gefinancierd met de donaties en giften van onze ruim 120.000 donateurs en vanuit nalatenschappen. De KNRM ontvangt principieel geen subsidie. Donateurs zijn onze Redders aan de wal.

Lees meer
large-amelandfoto-slepen-valentijn-lauwersoog-4 Over Ons - KNRM

3. Kosteloze hulp

Aan de hulpverlening van de KNRM zijn sinds 1824 geen kosten verbonden voor de hulpvrager. Een vrijwillige bijdrage na een redding of hulpverlening is altijd welkom. Dit past bij het vrijwilligerswerk en bij ons financieringsmodel.

Redders op zee

KNRM vrijwilligers nemen in de tv-serie ‘Redders op zee’ letterlijk en figuurlijk een duik in het diepe. Letterlijk in hun functie als redder, figuurlijk als hoofdrolspeler in een tv-serie. De bescheiden redders van de KNRM treden niet graag op de voorgrond, maar als zij daarmee het reddingwerk van de reddingmaatschappij breder kunnen bekendmaken staan zij vooraan.

Voor de tv-serie zijn op de reddingboten camera’s bevestigd en wordt de bemanning gevraagd om een bodycam te dragen op het overlevingspak. Deze actiebeelden worden in de serie gebruikt en waar nodig worden achteraf de betrokken bemanningsleden en geredden thuis geïnterviewd.

Bekijk ook onze webserie ' Gered' In deze 4 delige serie worden de ervaringen verteld vanuit de kant van de geredden.

TV serie Redders op zee

This image for Image Layouts addon

Redders op zee

KNRM vrijwilligers nemen in de tv-serie ‘Redders op zee’ letterlijk en figuurlijk een duik in het diepe. Letterlijk in hun functie als redder, figuurlijk als hoofdrolspeler in een tv-serie. De bescheiden redders van de KNRM treden niet graag op de voorgrond, maar als zij daarmee het reddingwerk van de reddingmaatschappij breder kunnen bekendmaken staan zij vooraan.

Voor de tv-serie zijn op de reddingboten camera’s bevestigd en wordt de bemanning gevraagd om een bodycam te dragen op het overlevingspak. Deze actiebeelden worden in de serie gebruikt en waar nodig worden achteraf de betrokken bemanningsleden en geredden thuis geïnterviewd.

Bekijk ook onze webserie ' Gered' In deze 4 delige serie worden de ervaringen verteld vanuit de kant van de geredden.

Afleveringen en meer

Beleid en Strategie

knrm-icon-026-84x84px-bedrijven Over Ons - KNRM

Missie en visie

Bij de activiteitenplanning voor de strategie 2020-2024 zijn de volgende 4 kernactiviteiten benoemd en uitgewerkt: 

  • veiligheid 
  • kwaliteit
  • duurzaamheid
  • mensen
Lees meer
knrm-icon-029-84x84px-locatie-1 Over Ons - KNRM

Integriteit

De KNRM hecht veel waarde aan integer handelen, zowel binnen de organisatie als in onze omgang met bij ons betrokken partijen. Hiervoor hebben wij een gedragscode, die onderdeel uitmaakt van ons integriteitsbeleid. 

*Zie of vermoed je dat een werknemer, bestuurder of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef hier je melding door: integriteitsfunctionaris@knrm.nl

Lees hieronder meer over onze gedragscodes en hoe wij omgaan met een melding.

Lees meer
knrm-icon-024-84x84px-klachten Over Ons - KNRM

Feedback en klachten

Heb je een klacht of feedback waarmee we onze dienstverlening kunnen verbeteren? Dan horen we dat graag! We staan open voor jouw suggesties en zullen je eventuele klacht snel en serieus oppakken. Mail je klacht of feedback naar klachten@knrm.nl 

            

Lees meer

KNRM en het Koningshuis

De band tussen de KNRM en het Koningshuis gaat terug tot de oprichting in 1824. Koning Willem 1 was zeer betrokken bij het reddingwezen in het algemeen en de Redding Maatschappij in het bijzonder. Hij maakte zich hard voor één landelijke reddingmaatschappij. Het lukte echter niet om de beide actieve reddingmaatschappijen – in Amsterdam en in Rotterdam- te laten fuseren. Een verzoek aan Willem 1 om beschermheer te worden, wees hij van de hand.

Pas in 1891 kreeg de Redding Maatschappij een koninklijke beschermer: koningin Emma gaf gehoor aan het verzoek van de Rotterdamse reddingmaatschappij om beschermvrouwe te worden. Koningin Wilhelmina nam die functie in 1899 van haar moeder over. Ook de echtgenoot van Wilhelmina, Prins Hendrik, was nauw betrokken bij het reddingwezen.

Image

Bij de ramp met de veerboot Berlin in Hoek van Holland in 1907 die aan 129 opvarenden het leven kostte, speelde Prins Hendrik een actieve rol in de reddingsoperatie. Hij constateerde dat een betere coördinatie bij rampen geen overbodige luxe was en stuurde aan op een betere organisatie van het reddingwezen in Nederland. Hij stond aan de wieg van het Oranje Kruis. Dat zag in 1909 het levenslicht als ‘Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken’. Vanaf 1911 was Prins Hendrik eveneens beschermheer van de Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij. Na zijn overlijden in 1934 nam Prinses Juliana deze erefunctie over. Prins Bernhard werd in 1937 erevoorzitter.

Koningin Juliana verleende in 1949 aan de twee reddingmaatschappijen bij hun 125-jarig bestaan het predicaat Koninklijk. Na de fusie tot de KNRM in 1991 werd dit predicaat door Koningin Beatrix bestendigd. In 2011 bracht zij een werkbezoek aan de KNRM in IJmuiden. Toen nog als koningin. 

Ook nadat Willem-Alexander de troon besteeg, bleef Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix beschermvrouwe van de KNRM en nog steeds is zij een belangrijke symbolische steun voor de organisatie.

In 2014 werd de reddingboot Nh1816 in IJmuiden gedoopt door koningin Maxima.

Image

Sinds de oprichting in 1824 kregen achttien reddingboten in onze vloot een koninklijke naam. Momenteel vaart de reddingboot Koning Willem 1 nog in actieve dienst vanuit reddingstation Schiermonnikoog. Bij het Reddingmuseum in Den Helder ligt de reddingboot Prins Hendrik.

Bij de ramp met de veerboot Berlin in Hoek van Holland in 1907 die aan 129 opvarenden het leven kostte, speelde Prins Hendrik een actieve rol in de reddingsoperatie. Hij constateerde dat een betere coördinatie bij rampen geen overbodige luxe was en stuurde aan op een betere organisatie van het reddingwezen in Nederland. Hij stond aan de wieg van het Oranje Kruis. Dat zag in 1909 het levenslicht als ‘Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingswezen en Eerste Hulp bij Ongelukken’. Vanaf 1911 was Prins Hendrik eveneens beschermheer van de Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij. Na zijn overlijden in 1934 nam Prinses Juliana deze erefunctie over. Prins Bernhard werd in 1937 erevoorzitter.

Koningin Juliana verleende in 1949 aan de twee reddingmaatschappijen bij hun 125-jarig bestaan het predicaat Koninklijk. Na de fusie tot de KNRM in 1991 werd dit predicaat door Koningin Beatrix bestendigd. In 2011 bracht zij een werkbezoek aan de KNRM in IJmuiden. Toen nog als koningin. 

Ook nadat Willem-Alexander de troon besteeg, bleef Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix beschermvrouwe van de KNRM en nog steeds is zij een belangrijke symbolische steun voor de organisatie.

In 2014 werd de reddingboot Nh1816 in IJmuiden gedoopt door koningin Maxima.

Image

Sinds de oprichting in 1824 kregen achttien reddingboten in onze vloot een koninklijke naam. Momenteel vaart de reddingboot Koning Willem 1 nog in actieve dienst vanuit reddingstation Schiermonnikoog. Bij het Reddingmuseum in Den Helder ligt de reddingboot Prins Hendrik.

De KNRM is een ANBI

De KNRM is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat je gift (deels) aftrekbaar is van de belasting. Je donatie of schenking is bij de KNRM in goede handen.  

Als door het CBF erkend goed doel  (Centraal Bureau Fondsenwerving) voldoen wij aan de strenge kwaliteitseisen van het CBF. Ieder jaar checkt een CBF toezichthouder of wij doen wat we beloven, zorgvuldig met ons geld omgaan en bijdragen aan een betere wereld.  

Image
slider-11 Over Ons - KNRM

Dit doet de KNRM met jouw donatie

De KNRM is een goed doel. We ontvangen geen subsidie van de overheid. Daarom is jouw bijdrage zo belangrijk. Met jouw hulp leiden we vrijwilligers op, onderhouden en bouwen we reddingboten en brengen we de uitrusting van onze redders op orde.  

Vind je het leuk om te zien wat we van jouw donatie kunnen kopen? Laat het bootje varen en in beeld verschijnt bij ieder bedrag een onderdeel dat we ervan kunnen aanschaffen.  

Muts
muts-s Over Ons - KNRM

Muts

Geef een warm hoofd en warme oren cadeau aan een vrijwillige redder!

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 5,00
Parachutefakkel
parachutefakkel Over Ons - KNRM

Handstakellicht

Handstakellicht aan boord van de reddingboot die bij nood of zoekactie kan worden afgestoken.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 20,00
Laarzen
laarzen Over Ons - KNRM

LAARZEN

Geef warme comfortabele voeten aan een vrijwillige redder van de strandploeg!

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 30,00
Thermovest
hhvest Over Ons - KNRM

THERMO VEST

Warm vest bij gure wind en regen onder het overlevingspak. Geef een vest voor een KNRM vrijwilliger.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 65,00
Flitslicht
flitslicht Over Ons - KNRM

FLITSLICHT

Noodflitslicht op het overlevingspak. Onbreekbaar, waterdicht, tot 5 km zichtbaar. Geeft 50 tot 70 flitsen per minuut.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 82,00
VERREKIJKER
pieper Over Ons - KNRM

VERREKIJKER

Levensreddend! Waterbestendig, lichtsterk, onmisbaar voor zoekacties naar drenkelingen.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 200,00
PIEPER
pieper Over Ons - KNRM

Pieper

Met deze pieper wordt een vrijwilliger gealarmeerd. Binnen 10 minuten na alarmering moet een redder aan boord van de reddingboot zijn!

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 245,00
Helm
helm Over Ons - KNRM

Helm

Geef een veiligheidshelm. Hoofdbescherming met ingebouwde communicatieset voor redders op open reddingboten.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 259,00
AIS-MOB
m100-front-view-web-410x1024 Over Ons - KNRM

AIS-MOB

Levensreddend! Door deze noodzender kan een overboord geslagen vrijwilliger weer teruggevonden worden.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 300,00
PORTOFOON
portofoon Over Ons - KNRM

PORTOFOON

Voor de onderlinge communicatie tussen reddingboot en redders aan boord van een schip in problemen.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 370,00
OVERLEVINGSPAK (BASIS)
overlevingspak Over Ons - KNRM

OVERLEVINGSPAK (BASIS)

Levensreddend! Een overlevingspak beschermt tegen onderkoeling en geeft drijfvermogen als een redder overboord geslagen is.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 1.522,00
OPLEIDING SCHIPPER
schipper-opleiding Over Ons - KNRM

OPLEIDING SCHIPPER

Schippers van reddingboten hebben jaren ervaring en opleiding. Hun schippersopleiding leert ze nog beter leidinggeven. Investeer in de schippers van de toekomst!

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 3550,00
OPLEIDING Opstapper
opleiding-opstapper Over Ons - KNRM

OPLEIDING OPSTAPPER

Het complete opleidingspakket bevat meer dan zeven opleidingen en cursussen. Investeer in de vrijwillige redders van de toekomst!

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 5190,00
BUITENBOORDMOTOR
buitenboordmotor Over Ons - KNRM

BUITENBOORDMOTOR

Er zijn meer dan 50 buitenboordmotoren in gebruik op de reddingvloot. Ieder jaar worden er acht vervangen. Wilt u een grote gift doen en daar meer advies over? Neem dan contact met ons op.

donatieslider-down Over Ons - KNRM
€ 15.535,00

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij