Ons integriteitsbeleid

Integriteit is een wezenlijk kenmerk van een professionele en betrouwbare organisatie. Een integere organisatie is een organisatie die recht doet aan alle belanghebbenden. In ons geval zijn dat medewerkers, vrijwilligers, bestuurders, donateurs, en overige relaties. De KNRM heeft een integriteitsbeleid opgesteld conform de eisen die het CBF stelt aan haar erkenning.

Wij willen integriteitsschendingen voorkomen en betrokkenen de mogelijkheid bieden om vermoedens van misstanden en schendingen eenvoudig te melden.

Image

Soorten integriteitsschendingen: 

  • Schendingen rond machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling, gebruik/ misbruik van vertrouwelijke informatie, verwijtbare nalatigheid;
  • Financiële schendingen: fraude, diefstal, zelfverrijking, misbruik en verspilling van eigendommen;

  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, intimidatie, vernedering, geweld, pesten, ongewenste intimiteit, seksuele intimidatie, seksueel geweld;

  • Strafbare misdragingen buiten werktijd. 

Meldpunt Integriteit

Zie of vermoed je dat een werknemer, bestuurder of vrijwilliger van onze organisatie niet integer handelt? Geef dat dan door. Onze integriteitsfunctionaris beoordeelt je melding. Zo nodig vindt verder onderzoek plaats. 

Geef hier je melding door: integriteitsfunctionaris@knrm.nl

Je kunt ook, voordat je een melding doet, overleggen met onze onafhankelijke vertrouwenspersoon: Adrienne Rouleau  vertrouwenspersoon@knrm.nl

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij