Reactie KNRM op rapport 'Zorg tussen wal en schip'

7 juli 2016

Vandaag verscheen het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over medische hulpverlening op de Noordzee. Het onderzoek werd verricht naar aanleiding van een duikincident ter hoogte van Zandvoort op 11 juli 2015, waarbij een duikster onwel en later in het ziekenhuis overleed.

Het rapport concludeert dat de duikster niet de best mogelijke medische zorg heeft gekregen. In het rapport (zie www.onderzoeksraad.nl) worden Kustwacht, Radio Medische Dienst, NHV-helikopters en de KNRM onder de loep genomen. Het rapport stelt vast dat er structurele tekortkomingen zijn aangetroffen in de medische hulpverlening op de Noordzee. Ook heeft de Nederlandse Kustwacht geen controle gehad op de coördinatie van de afzonderlijke hulpdiensten voor medische hulpverlening en wordt zij daarin door de verantwoordelijk ministeries onvoldoende aangestuurd en ondersteund met middelen.
De Onderzoeksraad doet de aanbeveling aan de Kustwacht om samen met betrokken partijen - hulpverleners op zee, meldkamers en ziekenhuizen - de inrichting en werking van het proces van medische hulpverlening op zee te verbeteren. Vrijwilligers
De KNRM is blij met onderzoeken die een bijdrage leveren aan het verbeteren van hulpverlening. Onze vrijwilligers aan boord van de reddingboten en artsen van de Radio Medische Dienst willen mensen goed kunnen helpen. Daarvoor zijn zij gebaat bij een strakke regie en toezicht op de uitvoering en mogen zij geen last hebben van schurende zaken en onduidelijke procedures. Ook de Kustwacht vindt dat zij profijt hebben bij dit soort onderzoeken.
Het rapport treft niet alleen de rol van de reddingstations en vrijwilligers die bij deze actie betrokken waren. Het spreekt ook waardering uit voor de initiatieven van de Zandvoortse reddingbootbemanning en de RMD-arts, die de zorg op zich nam voor de achtergebleven buddy en duikers op het duikschip. Verbeteringen
De Onderzoeksraad wijst erop dat de procedures beter moeten aansluiten bij de medische zorgketen aan de wal en moet voldoen aan de uitgangspunten zoals die aan de wal gelden. Daarin moet de KNRM ook verbeteren. De KNRM is groot voorstander van initiatieven die de medische hulpverlening op zee verbeteren en wil daar een actieve bijdrage in leveren. In oktober 2015 heeft de Radio Medische Dienst met de Kustwacht de werkgroep Medische Evacuatie (MEDEVAC) gevormd om werkafspraken en procedures vast te stellen.
Alle betrokkenen zullen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen.
Voor het volledige rapport, de bijlagen en een toelichtende film verwijzen we naar www.onderzoeksraad.nl.

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij