Vrijwilligers KNRM station-Urk in het zonnetje gezet en afscheid voorzitter

27 april 2022

Tijdens een KNRM-avond voor de vrijwilligers van het Urker reddingstation werd er teruggekeken en vooruitgekeken en werden de nodige personen in het zonnetje gezet. Het was de eerste keer dat de huidige voorzitter Cees van den Bos de aanwezigen toesprak.

Er was één jubilaris en twee KNRM-ers die afscheid namen van de KNRM en tijdens de KNRM-avond is hier aandacht aan besteed.

Het is binnen de KNRM een gewoonte om jaarlijks de vrijwilligers, die 10 jaar of daarna elke 5 jaar verbonden te zijn aan het reddingstation, de vrijwilligersmedaille te overhandigen en na 10 jaar de oorkonde Openbare Orde Veiligheid uit te reiken. Het is een blijk van waardering voor de belangeloze inzet van de bemanningsleden van de reddingboot voor het werk wat zij hebben gedaan.

Dit jaar was het de beurt aan bemanningslid Albert Dirk Post (20 jaar KNRM), om deze in ontvangst te nemen. Ook namen twee KNRM-ers afscheid.

Oud-burgemeester Pieter van Maaren gaf het voorzittershamer over aan de huidige voorzitter Cees van den Bos. Door corona en drukke agenda’s was dit niet eerder gelukt. Paulien Bos, nam als helper aan de wal afscheid.

Allen werden bedankt voor hun (vrijwillige)inzet.