Vaartuig maakt water! Of toch niet?

21 april 2022
Texel Oudeschild

Donderdagmiddag gaat om 15.10 het alarm voor de bemanning van reddingboot Cornelis Dito van station Oudeschild.

De alarmering luid: "vaartuig maakt water". Haast is dus geboden en de bemanning zorgt dat alles alvast in gereedheid wordt gemaakt voor een eventueel zinkend schip. Ondertussen is ook de NHV heli, die in de buurt was, door het kustwachtcentrum richting het zeiljacht gestuurd.

Het zeiljacht bevindt zich bij de Bollen, een beruchte ondiepte in de Waddenzee voor Oudeschild. De heli bevindt zich boven het zeiljacht en heeft een zwemmer neergelaten om de bemanning te controleren. Dan blijkt het gelukkig mee te vallen. Het zeiljacht heeft zich vastgevaren op de ondiepte en is daardoor naar één kant gezakt. Hierdoor loopt door de golfslag zeewater aan de lage kant over het schip. Doordat het schip vast ligt is er geen gevaar om te zinken. De opvarenden zijn in orde en na overleg en controle door de reddingbootbemanning besluiten ze aan boord te blijven.

De kikvorsman wordt door de Cornelis Dito opgepikt en weer omhoog gehesen zodat de heli retour kan. Met de opvarenden van het zeiljacht wordt afgesproken dat ze de komende uren contact houden met de KNRM, in afwachting van hoger water.

's Avonds, toevallig onze oefenavond, staat er genoeg water om een poging te wagen om het zeiljacht los te trekken. De reddingboten Cornelis Dito en Zalm hebben deze klus gauw geklaard en het zeiljacht wordt op sleeptouw genomen naar de haven van Oudeschild waar het veilig wordt afgemeerd.