Schelpenzuiger botst met Oosterscheldekering

5 november 2018

Maandagochtend vroeg is er rond vijf uur een Schelpenzuiger van ruim 56 meter tegen de Oosterscheldekering gebotst.

Na de aanvaring is het schip gedraaid en overdwars tegen een pijler blijven liggen. Op het moment van de aanvaring stond er nog een sterke stroom van de Oosterschelde in de richting van de Noordzee waardoor het schip behoorlijk slagzij maakte.

Na aankomst van de reddingboot Fred constateerde de bemanning dat het schip redelijk stabiel bleef hangen. Echter gezien het nog afgaand water was en het waterpeil nog bijna een meter moest zakken was het niet gegarandeerd dat het stabiel zou blijven liggen tot kentering. Hierop is de beslissing genomen om 3 van de 4 opvarenden van boord te halen en op te vangen in het boothuis op Neeltje Jans. In geval dat het schip zou kapseizen is het beter om nog één van boord te moeten halen dan vier.

Buitenom het gevaar dat het schip onderdoor de Oosterscheldekering getrokken zou worden diende het volgende probleem zich al aan... De mast op het schip bleef hangen op een kabelgoot die aan de zijkant van de Oosterscheldekering hangt. Omdat hier een aantal hoogspanningskabels in liggen was het gevaar aanzienlijk. Na inspectie door brandweer en rijkswaterstaat is besloten de rijbaan over de Oosterscheldekering af te sluiten voor verkeer. Helaas bleek het op korte termijn niet mogelijk om de kabels spanningsvrij te maken. Gelukkig kwam na enige tijd de mast vrij van de kabelgoot en leek het ergste gevaar geweken.

Op het moment van kentering (07:15 uur) is het de schipper van het schelpenzuiger gelukt om zijn boot vrij te varen van de kering. Hierop heeft de Fred deze begeleid door de coridoor in de veiligheidslijn waarna het al snel de binnenhaven van Neeltje Jans bereikte. Hier is zijn beamenning weer bij hem gevoegd en kon het schip rond 07:40 uur op eigen kracht afmeren aan de loswal voor het opmaken van de opgelopen schade.

Tijdens de gehele actie heeft reddingboot Koopmansdank aan de buitenzijde van de Oosterscheldekering standby gelegen voor het geval dat het schip onderdoor de kering getrokken zou worden.

Naar de oorzaak en de omvang van de de schade aan schip en kering zal nog onderzoek gedaan moeten worden.