KNRM in 190 jaar gegroeid tot veelzijdige reddingorganisatie

14 januari 2015

In 2014 zijn de vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 2.238 keer uitgevaren en werden 3.420 mensen gered of geholpen.

In de eerste jaren van haar bestaan na 1824 voeren de reddingboten van de KNRM slechts een paar keer per jaar uit en lag de nadruk op het redden van zeelieden. Tegenwoordig tonen de cijfers aan dat de 190-jarige organisatie haar werkveld heeft verbreed met radio medische adviezen, medische evacuaties, strandbewaking, kusthulpverlening en maritieme dienstverlening. Hiermee komt de KNRM gemiddeld zes keer per dag in actie om mensen te helpen die zich soms in levensbedreigende situaties bevinden.

Het aantal reddingen door de KNRM is al jaren stabiel. Er is in 2014 wel een stijging te zien in het vervoer van zieken- en gewonden vanaf de Waddeneilanden en het aantal meldingen van zwemmers in nood. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de Radio Medische Dienst van de KNRM, waarbij artsen gemiddeld twee keer per dag medisch advies geven aan zieke of gewonde zeevarenden waar ook ter wereld. Al jaren zijn motorstoring en navigatiefouten de meest voorkomende oorzaken waardoor, voornamelijk watersporters, in problemen komen.

Dienstverlening

Vergeleken met 1824 ziet de wereld van de KNRM er anders uit. De vrijwillige reddingbootbemanningen worden tegenwoordig gefaciliteerd op een professionele manier, passend bij de moderne hulpverlener. Scheepsrampen zijn gelukkig zeldzaam, maar kleine incidenten zijn nog talrijk. Reddingcapaciteit is uit oogpunt van rampen massaal beschikbaar, maar wordt ook ingezet voor watersporters en strandbezoekers. Zo worden er tegenwoordig KNRM Lifeguards gestationeerd op de Friese Waddeneilanden. De KNRM heeft continu oog voor veranderingen en past haar dienstverlening en reddingsmiddelen daarop aan.

Meer donateurs in 2014

De vrijwillige redders waren in 2014 in staat hun diensten aan te bieden dank zij het flink groeiend aantal donateurs. In 2014 werden 14.000 nieuwe donateurs ingeschreven, waarmee het totaal nu staat op 90.000 begunstigers. De KNRM is een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie, ontvangt geen exploitatiesubsidies van de overheid en is afhankelijk van donaties.

Reddingstation Marken

De KNRM werkt vanuit 45 reddingstations met 1300 vrijwilligers en 75 reddingboten. De reddingstations van de KNRM zijn 24 uur per dag, 365 dagen per jaar onder alle (weers)omstandigheden paraat. Op IJsselmeer en Markermeer steeg het aantal hulpverleningen/reddingen tot 542 acties, waarbij 11 reddingstations betrokken waren. Het reddingstation Marken nam hiervan 59 acties voor zijn rekening en dat betekende aanmerkelijk minder acties dan in voorgaande jaren. Voor een deel is dit te verklaren door de komst van een reddingstation in Lelystad, waarmee de inzetbaarheid in het werkgebied van het Oostvaardersdiep werd verbeterd. Bovendien zijn commerciële maritieme dienstverleners in toenemende mate actief en nemen een aantal diensten voor hun rekening.

Foto Frans Verkade gemaakt door Flying Focus