Nieuw Reder

19 oktober 2020

Welkom aan boord als reder van Station IJmuiden!

Chris Groeneveld, mede eigenaar Hollandse Stijl: “Holland en het water zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Juist die verbondenheid willen wij concreet en veilig maken door vanuit Hollandse Stijl de KNRM te ondersteunen. Je hebt elkaar nodig.”   Samen helpen redden.