Congres Wij Duiken Veilig

21 augustus 2019
Houten

Op vrijdag 27 september 2019 vindt voor de eerste maal ‘Wij duiken veilig’ plaats, het congres voor elke professionele duiker en duikprofessional, zowel binnen de beroeps- als de recreatieve duiksector. De KNRM is ook aanwezig op dit congres.

Duiken is een breed begrip. Duikers zijn elk binnen hun eigen werkgebied actief – recreatief en professioneel. De gemene deler is de duikveiligheid die altijd vooropstaat. Toch wordt er binnen elke discipline op geheel eigen wijze gedoken. De vraag rijst dan ook, waarom leren duikers, recreatief en beroepsmatig, niet van elkaar? Waarom zijn krachten in de duiksector niet veel meer gebundeld? De middelen om veilig onder water te verblijven zijn toch echt veelal hetzelfde en veel duikers zijn actief binnen zowel de beroeps- en de recreatieve sector.
Tijdens het congres Wij Duiken Veilig wordt door sprekers uit binnen- en buitenland uit zowel de professionele duiksector als de recreatieve en technische duiksport op bovenstaande vragen ingegaan. Wat ligt er ten grondslag aan bepaald gedrag en hoe kunnen wij een verandering teweegbrengen? Moeten we dat ook en willen we dat ook?

KNRM en duikers
Voor het congres is de samenwerking gezocht met de groep bestaande uit NVD, AMC en DOSA, waar ook de KNRM vertegenwoordigd is. Duiken is een avontuurlijke sport. De KNRM vaart gemiddeld zo'n vijf tot 10 keer per jaar uit voor duikers die in de problemen komen. De reddingstations die rondom duikplekken liggen, oefenen regelmatig met duikers om te trainen hoe je een duiker in de problemen het beste kan helpen. Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De preventie uitingen van de KNRM moeten watersporters, en dus ook duikers, bewust maken van de gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, zodat zij anders gaan handelen en de risico’s mijden.

Het congres wordt ondersteund door o.a. de Koninklijke Marine, Brandweer Nederland, PADI, NOB, DAN Europe, het AMC, de NVD en andere.

Kijk voor meer informatie en opgave voor deze dag op www.wijduikenveilig.nl