Jubilarissen en afscheid bij KNRM station Urk

14 januari 2019

Traditioneel is er in januari de jaarlijkse KNRM avond voor vrijwilligers van het Urker reddingstation. Tijdens deze avond wordt er teruggekeken op het oude jaar, vooruitgekeken naar het nieuwe jaar en worden de nodige personen in het zonnetje gezet. Dit jaar waren er 2 jubilarissen en 3 bemanningsleden en 1 plaatselijk commissielid die afscheid namen van de KNRM.

Het is binnen de reddingmaatschappij een gewoonte om jaarlijks de vrijwilligers, die 10 jaar of daarna elke 5 jaar verbonden te zijn aan het reddingstation, de vrijwilligersmedaille te overhandigen en na 10 jaar de oorkonde Openbare Orde Veiligheid uit te reiken. Het is een blijk van waardering voor de belangeloze inzet.

Dit jaar was het de beurt aan 2 actieve bemanningsleden om deze in ontvangst te nemen: Andries Lambregtse (10 jaar) en Pieter Kaptein (15 jaar). Ook namen een 3 bemanningsleden en 1 plaatselijk commissielid afscheid na een lange staat van dienst.
Pieter Keuter, die na 32 jaar bij de KNRM Urk afscheid neemt en in het zonnetje werd gezet. Uit handen van de operationeel inspecteur Dick Veen ontving hij diverse presentjes.
Rein Snoek stopt na 17 jaar, Maarten Andries Bakker stopt na 11 jaar en Erik Keuter stopt na 4 jaar. Allen worden bedankt voor hun (vrijwillige)inzet.

Foto. Van links naar rechts. Burgemeestersechtpaar, Rein Snoek, Maarten Andries Bakker, Pieter Keuter, Pieter Kaptein, Erik Keuter en Andries Lambregtse