Stormachtige evacuatie van Offshore vaartuig

9 februari 2020

Zondag om 14.15 uur opgeroepen om een patiënt af te halen van een Belgisch offshore vaartuig. Het schip was juist buitengaats gevaren in Westelijk richting toen zich een ongeval aan boord voordeed.

Het noodlijdende vaartuig voer vervolgens retour richting kust. Ondertussen was besloten, gezien de weersomstandigheden van zo’n 8-9 Beaufort om de patiënt in de Waterweg over te nemen. In rustiger vaarwater werd de man soepel overgenomen op de reddingboot ‘Jeanine Parqui’. Bij terugkomst in de Berghaven rond 14.45 uur werd de patiënt per gereedstaande ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.