75 jaar KNRM reddingstation Enkhuizen

20 mei 2019

Deze maand bestaat het Enkhuizer reddingstation van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) precies 75 jaar ! Een voor KNRM begrippen relatief jong station dat in die afgelopen jaren is uitgegroeid tot een van de drukste reddingstations van Nederland !

Zondagmiddag hebben wij dit jubileum bescheiden gevierd met een gezellige receptie in ons bemanningsverblijf voor onze vrijwilligers, oud vrijwilligers, buurstations, collega hulpverleners, SAR partners, buren en overige bij ons reddingstation betrokken personen.

Dankzij donateurs

Wist u dat de KNRM volledig afhankelijk is van donaties?

Sinds 1824 wordt het werk van KNRM mogelijk gemaakt door trouwe en betrokken donateurs, die met donaties, giften, testamenten of legaten de KNRM steunen.

Meer informatie Word donateur

Het idee tot het oprichten van een reddingstation was er al in 1868, maar deze en diverse andere pogingen tot oprichting van een reddingstation liepen steeds op niets uit. Wel bestond er in Enkhuizen al veel langer de Vereniging tot aanmoediging der redding van schipbreukelingen. Deze vereniging had als doel om redders financieel tegemoet te komen in hun onkosten, en geredden te voorzien van schone kleren en onderdak. De vereniging had zelf geen reddingsmiddelen.

Het waren een paar notabelen van deze vereniging die in het oorlogsjaar 1944 bij het bestuur van de Noord- en Zuid-Hollandse Redding Maatschappij (voorloper van de huidige KNRM) het verzoek indiende om een reddingboot aan Enkhuizen beschikbaar te stellen. Een logische vraag: de reddingmaatschappij had in het relatief veilige Enkhuizen een aantal strandreddingboten opgeslagen en werden zo nu en dan al “geleend”. Mede daardoor was er door de jaren heen een goede band tussen beide organisaties ontstaan.

De NZHRM stemde in met het verzoek van de Enkhuizer notabelen en stelde een reddingboot beschikbaar. Op 20 mei 1944 werden de plaatselijke commissie en de bemanning officieel geïnstalleerd, waarna motorstrandreddingboot President Steyn officieel in dienst gesteld werd. Twee dagen later moest de boot al in actie komen. In datzelfde jaar verrichtte de President Steyn zeven acties. Op last van de Duitse bezetter werd de boot omgedoopt in reddingboot Enkhuizen.

In het voorjaar van 1948 kreeg station Enkhuizen de beschikking over haar eerste eigen reddingboot: de K.F.Sluys. Het was een geschenk van mejuffrouw M. A. Sluys, genoemd naar haar overleden vader, admiraal K.F. Sluys. Het nieuwe type reddingboot werd speciaal ontworpen voor reddingwerk op het IJsselmeer en haar ondiepten zoals het Enkhuizerzand. De ligplaats werd de oude haven aan de Dijk.

Door de jaren heen werd het steeds drukker op het water en nam de watersport een grote vlucht. Ook het aantal inzetten verricht door het reddingstation groeide snel. Er kwamen nieuwe, snellere reddingboten, wat meer opleiding en onderhoud voor en door de bemanning vergde. Hierdoor groeide ook de behoefte aan een eigen goed uitgerust onderkomen.

Het duurde tot 2009 voor het station over een geheel eigen boothuis kon beschikken. Dit werd mogelijk op het terrein van de Compagnieshaven, direct gelegen aan het druk bevaren Krabbersgat. Het huidige gebouw is van alle gemakken voorzien: een verblijf voor de bemanning met vergaderruimte en communicatiehoek, een natte ruimte voor het drogen van de pakken en een kleedruimte voor de bemanning, een inpandige haven met droogdok voor de kleine reddingboot Corrie Dijkstra van Elk en een werkplaats met magazijn en opslagruimte. Door sponsoring van diverse bedrijven kon de bouw van dit boothuis worden gerealiseerd. Het boothuis wordt officieel in gebruik gesteld door de toenmalige Directeur Kustwacht, Kapitein-ter-Zee C.J.H. TrimpeBurger.

Vandaag de dag heeft Enkhuizen een goed uitgerust reddingstation met twee snelle goed onderhouden reddingboten. Het wordt draaiende gehouden door tweeëndertig vrijwilligers. Negentien van hen vormen de varende bemanning onder leiding van schipper Johan Greiner. Zij staan 24/7 klaar om onder alle weersomstandigheden te worden ingezet op het IJsselmeer en het Markermeer. Weer of geen weer, KNRM Enkhuizen zet zich in voor mens en dier, voor de watersporters en ook voor de beroepsvaart. Die inzet wordt jaarlijks ruim honderd keer gevraagd door de Kustwacht of de veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarmee behoort het Enkhuizer reddingstation van de KNRM tot de top vijf van drukste stations van Nederland!.

Vele acties werden er door de jaren heen gevaren, voor onschuldige motorstoringen en jachten aan de grond bij mooi weer, maar ook voor drenkelingen, reanimaties en gewonden opvarenden.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij word geheel gefinancierd door middel van giften en donaties en ontvangt geen structurele overheidssubsidies. Wilt u het reddingstation ook ondersteunen door middel van en gift of donatie? Wilt u het met uw bedrijf ondersteunen? Of wilt u zich als vrijwilliger inzetten? Kijk dan op www.knrm.nl voor meer informatie of laat het weten via station@enkhuizen.knrm.nl !

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij