..... de vlammen sloegen uit de machinekamer !

9 augustus 2018

..... de schipper doet het luik open en de vlammen slaan uit de machinekamer ! snel weet hij een brandblusser te pakken, spuit deze leeg in de machinekamer en doet het luik weer dicht .....

..... de brand lijkt geblust ..... !

Hierop neemt de schipper contact op met de Nederlandse Kustwacht via marifoonkanaal 16.

Het gesprek is nog gaande als de bemanning van KNRM station Egmond omstreeks 02.00 uur alarm krijgt.

De bemanning spoedt zich naar het boothuis en een klein half uur later ligt de reddingboot Adriaan Hendrik langszij en zet twee opstappers over op het jacht.

Aanboord nemen de opstappers de situatie op : de brand is uit en de 4 opvarenden zijn erg geschrokken.

Er wordt besloten het zeiljacht naar IJmuiden te slepen. Met een gemiddelde snelheid van zo'n 6 knopen bereikt de sleep omstreeks vijf uur de haven van IJmuiden, waar het jacht wordt afgemeerd in de Seaport Marina.

Na het opnemen van de formaliteiten keert de reddingboot retour station, waar het vijf uur na het alarm weer klaar is voor de volgende inzet.

inzet : 2018/23