KNRM en duurzaamheid

KNRM en duurzaamheid

1 februari 2023
IJmuiden

Samenwerking Windpark Hollandse Kust Zuid (HKZ) en Vattenfall in duurzaamheidsproject KNRM 

Dankzij een financiële impuls van Windpark HKZ en Vattenfall kan de KNRM onderzoek doen naar de haalbaarheid van geëlektrificeerde, waterdichte trekkers om reddingboten vanaf het strand te kunnen lanceren. In 2022 is een concept-hermotoriseringsontwerp gemaakt, waarmee een bestaande dieseltrekker omgebouwd kan worden tot e-trekker. De KNRM heeft hiervoor een tweedehands landbouwtractor aangeschaft om deze proef in de praktijk uit te kunnen voeren, zodat ook de betrouwbaarheid van het systeem kan worden getest. In 2023 wordt bepaald met welke onderdelen de verbouwing gedaan wordt. Mocht dit concept een succes zijn dan kunnen in de toekomst alle 19 trekkers van een emissievrije aandrijving worden voorzien. 

Als maatschappelijke organisatie is de KNRM zich goed bewust van haar verantwoordelijkheid duurzaam met de aarde en haar bewoners om te gaan. Daarom is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze strategie naar 2024 en verder.  

Duurzaam opereren betekent onder andere dat wij nadrukkelijk keuzes maken om op termijn onze reddingboten en voertuigen CO2-neutraal te laten varen en rijden. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van ons werkterrein en voorkomt beperkingen van onze inzet door toekomstige regelgeving op het gebied van uitstoot. Dat gaat van CO2-reductie naar fossielvrije brandstoffen zoals elektrificatie of waterstof.  

In de meerjarenstrategie legt de KNRM ook haar ambitie neer voor de veilige en vertrouwde werkomgeving die wij bieden aan vrijwilligers, werknemers en leveranciers. Daarbij moet de KNRM een goede afspiegeling zijn van de samenleving.   

Op het gebied van governance is de KNRM zich zeer bewust van haar positie als goed doel, dat bestaat dankzij de goodwill bij donateurs en schenkers. In de verslaglegging, wordt onze reserve duurzaam belegd naar de principes van de Verenigde Naties.   

Om te beschrijven hoe de KNRM sociaal verantwoord opereert, zijn de ambities vastgelegd in de ESG-strategie (Environment, Social, Governance). In 2023 wordt deze strategie vastgesteld met doelstellingen voor de toekomst. Ondertussen pakken wij de kansen aan die voorbij komen. Zo worden boothuizen voorzien van eigen energie uit zonnepanelen en windmolens, wordt getest met alternatieve brandstof en worden de eerste voertuigen geëlektrificeerd. Vaak met genereuze financiering van bedrijven die de KNRM een warm hart toedragen. 

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij