Datawell BV wordt Reder van KNRM IJmuiden

11 november 2016
ijmuiden

Datawell BV is als 'Redder aan de Wal' op privébasis al jaren aan de KNRM verbonden. Tijdens de het controleren van de meetboeien onder de steiger van de reddingboot, kwam het bedrijf aan de praat met bemanningsleden van KNRM IJmuiden. Hierbij besloot het bedrijf 'Reder' van de KNRM te worden. Dit houdt in dat het bedrijf genoemde structurele financiële steun geeft aan het lokale reddingstation.

De KNRM wil de banden met het lokale bedrijfsleven aantrekken om zodoende meer sponsorinkomsten te genereren. Het reddingsstation heeft daarvoor een rederskring opgezet waarvan lokale bedrijven Reder of Lid kunnen worden. Als Reder committeren bedrijven zich voor 5 jaar een bijdrage van € 1.000,- te doneren aan het reddingstation. Leden van de Rederskring gaan de overeenkomst aan om 5 jaar lang een bijdrage van € 100,- te doneren. In ruil hiervoor worden bedrijven betrokken bij het reilen en zeilen van het reddingstation en kunnen zij netwerken met ondernemingen uit de regio. IJmuiden is standplaats van één van de 45 reddingstations van de KNRM. Het reddingstation staat 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar voor inzet, ongeacht de (weers) omstandigheden. Zij biedt hulp aan personen, die op zee in problemen zijn geraakt. Deze hulp is niet alleen gereserveerd voor de stoere zeeman, maar ook voor opvarenden van passagiersschepen of inzittenden van vliegtuigen. Hierbij is de KNRM een schakel in een wereldwijd reddingsysteem, zodat waar je ook vliegt of vaart, je altijd op hulp kunt rekenen als dit nodig is. De KNRM staat daardoor ook garant voor uw veiligheid als u zich rond Nederland in, op of boven het water bevindt. De IJmuider reddingboot wordt bemand door een professioneel opgeleide, maar grotendeels vrijwillige bemanning.

Hoewel de KNRM niet door de overheid wordt gefinancierd, werkt zij toch op basis van ‘graag gedaan’; alle diensten van de KNRM zijn kosteloos voor de hulpvrager.

Dit is alleen mogelijk door financiële bijdragen van particulieren en bedrijven. Naast een grote groep trouwe “Redders aan de wal” (donateurs), is het redersprogramma een initiatief voor fondsenwerving binnen bedrijven in de eigen regio. Veel IJmuidense bedrijven dragen de KNRM een warm hart toe en via het redersprogramma kan hieraan gestalte worden gegeven.

Zaterdag 6 mei is het Reddingbootdag, de open dag van alle reddingstations van de KNRM. Bedrijven die interesse in de Rederskring hebben kunnen gerust langskomen om kennis te maken met het reddingstation en haar vrijwilligers. .