Bestuurswissel Raad van Toezicht KNRM

Bestuurswissel Raad van Toezicht

De KNRM heeft per 1 januari een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Eind december droeg Rutger van Slobbe zijn voorzittershamer over aan zijn opvolger Frits van Bruggen.

Rutger van Slobbe werd in 2006 lid van de het toenmalige bestuur van de KNRM en werd in 2016 voorzitter van de in de tussentijd ontstane Raad van Toezicht. Zijn toezicht op de organisatie kenmerkte zich door een grote betrokkenheid en belangstelling voor de vrijwilligers op de reddingstations en beroepsorganisatie in IJmuiden. De KNRM bedankt Van Slobbe voor zijn tomeloze inzet voor de KNRM. Directeur Jacob Tas hierover: “Rutger heeft tijdens zijn zittingsperiode van 14 jaar ontzettend veel gedaan voor de KNRM en heeft een enorme staat van dienst. In de tijd dat ik met hem heb samengewerkt heb ik hem ervaren als een veranderingsgezinde en positieve voorzitter, iemand waar de KNRM altijd op kon vertrouwen en er telkenmale aanspraak op zijn expertise en netwerk kon worden gedaan. Hij geeft de voorzittershamer met veel vertrouwen over aan zijn opvolger.”

Dankzij donateurs

Wist u dat de KNRM volledig afhankelijk is van donaties?

Sinds 1824 wordt het werk van KNRM mogelijk gemaakt door trouwe en betrokken donateurs, die met donaties, giften, testamenten of legaten de KNRM steunen.

Meer informatie Word donateur

Frits van Bruggen (1959) heeft sinds 2019 zitting in de Raad van Toezicht van de KNRM. Recent kondigde hij zijn afscheid aan als hoofddirecteur bij de ANWB (per 1 april 2021). Nu de KNRM-organisatie aan de vooravond staat van een aantal belangrijke strategische vernieuwingen, waaronder het uitrollen van een ambitieus vervangingsplan voor de reddingvloot tussen nu en 2035, een mooi moment om de voorzittershamer over te nemen van Van Slobbe. De KNRM wenst Frits van Bruggen heel veel succes met zijn nieuwe functie.

Rol van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de Directie en de algemene gang van zaken. Daarnaast adviseert de Raad van Toezicht de Directie, gevraagd en ongevraagd, op alle gebieden die voor de KNRM van belang zijn. De Raad van Toezicht geeft goedkeuring aan de strategie en het toekomstige beleid, dat wordt vastgesteld door de Directie. Naast het toezicht houden in formele zin zijn de leden van de Raad van Toezicht ook nadrukkelijk als vrijwilliger betrokken en verbonden aan de KNRM. Het netwerk van de leden wordt ook ingezet ter ondersteuning en realisatie van de doelstellingen van de KNRM. Alle leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie, net als de vrijwilligers van de KNRM, onbezoldigd.

 

Klik hier voor het overzicht van de huidige Raad van Toezicht.

Einde bericht. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de woordvoerder. De foto behorende bij dit persbericht is rechtenvrij te gebruiken onder vermelding van KNRM – Martijn Bustin

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij