In gesprek met een lid van de plaatselijke commissie

In gesprek met een lid van de plaatselijke commissie

In gesprek met een lid van de plaatselijke commissie

De drijvende kracht achter de KNRM zijn de vele vrijwilligers die geheel belangenloos hun tijd investeren voor het redden van mensen op zee. De meeste doen vrijwilligerswerk op de reddingboten, maar ook aan de wal zetten zij zich in. In de blogreeks "In gesprek met" komen meerdere vrijwilligers aan het woord over hun inzet bij de KNRM.

Naam: Hans Vrieling
Leeftijd: 51
Dagelijks leven: Directeur Vialis
Vrijwilliger bij de KNRM: lid Plaatselijke Commissie reddingstation Dordrecht
 

Wat is de rol van de plaatselijke commissie?

“Als lid van de plaatselijke commissie kan ik zelf bepalen wanneer ik voor de KNRM aan de slag ga.", vertelt Hans Vrieling. Hij is lid van de Plaatselijke Commissie bij reddingstation Dordrecht. De Plaatselijke Commissie is verantwoordelijk voor de operationele gereedheid van het reddingstation. Zij dient ervoor te zorgen dat steeds voldoende geoefende vrijwilligers beschikbaar zijn voor het bemannen van de reddingboot. Ook ziet zij erop toe dat regelmatig wordt geoefend, zowel ’s nachts als onder ongunstige weersomstandigheden.Bij reddingen belast zij zich zo nodig met de plaatselijke leiding en garandeert een goede samenwerking met het Kustwachtcentrum te Den Helder en de Meldkamer Oost Nederland te Apeldoorn. De Plaatselijke Commissie doet dit alles in goed overleg en intensieve samenwerking met de schipper, die de leiding heeft over het reddingstation.Twee maal per jaar vergadert de Plaatselijke Commissie met de gehele bemanning. Verder houdt de Plaatselijke Commissie nauw contact met de directie en de technische inspecteurs van het KNRM hoofdkantoor te IJmuiden en is verantwoordelijk voor alle rapportages van het station aan het hoofdkantoor.
 

Onze vrijwilligers zijn altijd bezig met de KNRM

"Bij mij gaat er geen pieper af. Toch ben ik ook tijdens werktijd bezig met de KNRM. Wanneer ik een zakelijk gesprek heb, probeer ik erachter te komen of mensen iets met varen hebben. In mijn kantoor ligt altijd promotiemateriaal van de Redding Maatschappij, zodat ik in dat geval over het werk van de KNRM kan beginnen.

Als ik merk dat mensen geïnteresseerd zijn, nodig ik ze uit om eens een kijkje te nemen op ons reddingstation. Ik verplicht natuurlijk niemand om te doneren. Maar ik merk dat deze aanpak werkt. We hebben afgelopen jaar zoveel opgehaald dat alle kosten van ons station gedekt zijn. De helft van de donaties kwam uit mijn netwerk. Ook probeer ik de bemanning bij de fondsenwerving te betrekken. Zij dragen suggesties aan, die ik vervolgens natrek. Zo hebben we een lokale notaris aan ons station weten te verbinden. Ik ben geen redder, maar op deze manier kan ik toch iets betekenen.”

Vrijwillig redden dankzij vrijwillige bijdragen

Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt. Wil jij de KNRM ook helpen? Word dan vrijwilliger of donateur.

Auteur: KNRM
Locatie: Dordrecht
Datum: 21-01-2019