‘Redders aan de wal’ in plaats van donateurs….

‘Redders aan de wal’ in plaats van donateurs….

Trouwe donateurs aan boord van de reddingboot in gesprek met een redder

‘Redders aan de wal’ in plaats van donateurs….

Op 11 november 2020 bestaat de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 196 jaar. In al die jaren is de KNRM in stand gehouden door donateurs. Het aantal groeit nog steeds en is vorig jaar de 100.000 gepasseerd. Die mijlpaal is onder andere te danken aan de naam ‘Redder aan de wal’, die donateurs sinds de twintiger jaren van de vorige eeuw kregen toebedeeld.

De naam begon als een geuzennaam, bedoeld als een grapje, en werd sinds 1950 nadrukkelijk gebruikt om nieuwe donateurs te werven. Veel donateurs bleken namelijk jarenlang fervent supporter van de redders aan de kust. Velen waren dat uit bewondering voor de inzet van redders, ook bij zwaar stormweer. Anderen zagen hun verbondenheid ook uit een verlangen zelf redder te zijn.

De naam ‘Redder aan de wal’ bleek een eervolle titel te zijn. Ooit schreef iemand vol trots aan de KNRM over de motivatie om aan goede doelen te schenken “ik ben donateur van het Rode Kruis, maar ik ben Redder aan de wal bij de KNRM!

Deze verbondenheid wordt door de KNRM niet vergeten. Sinds 1970 krijgen donateurs die op dat moment 50 jaar Redder aan de wal zijn een speciale blijk van waardering van de KNRM. Ook de 60, 70 en dit jaar één 80-jarig donateurschap worden gehuldigd als dank voor hun trouwe bijdrage aan het reddingwerk op zee. Normaal gesproken worden zij uitgenodigd op een reddingstation voor een vaartocht op zee, mits de gezondheid het toelaat. Dit jaar is dat door de Coronamaatregelen en risico’s van ouderen niet mogelijk. Daarom hebben zij de dankbetuiging thuis ontvangen.

Auteur: KNRM
Locatie: IJmuiden
Datum: 11 november 2020