Periodieke gift
Gunstig voor u én voor de KNRM
Download de folder
Periodieke gift
Gunstig voor u én voor de KNRM
Download de folder

Periodieke gift: gunstig voor u én voor de KNRM

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet of gedeeltelijk aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen*.

Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met de KNRM worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft de KNRM daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

Meer informatie?

Lees alles over periodiek schenken in de folder. 

Persoonlijk contact

Wilt u persoonlijk worden voorgelicht over de mogelijkheden van de periodieke gift? Maak dan gerust een vrijblijvende afspraak met onze specialisten op dit gebied, Cees Prins of Cora Bartels. Zij maken u graag wegwijs.

Cees Prins
Cees PrinsRelatiebeheerder schenken en nalaten
Tevens Hoofd Financiën
c.prins@knrm.nl
088 999 60 32
Cora Bartels
Cora BartelsRelatiebeheerder schenken en nalaten
Tevens Financieel controller
c.bartels@knrm.nl
088 999 60 33

"Een hogere gift, zonder dat ik meer betaal" - Onno Borgeld

De heer Borgeld (1947) schenkt periodiek: “Een hogere gift, zonder dat ik meer betaal! Ik heb mijn donatie omgezet in een periodieke gift. Het voordeel hiervan is dat ik deze kan opvoeren bij de belasting en een deel van het geld terugkrijg. Ik heb het bedrag verhoogd. De KNRM ontvangt hierdoor meer geld, terwijl ik -na teruggave van de belasting- hetzelfde betaal als voorheen. Het omzetten naar een periodieke gift was en kleine inspanning. Een formulier invullen was alles dat ik hoefde te doen. Voor mij is het een kleine moeite, maar mijn gift is voor de KNRM veel meer waard!”

Hoe kunt u periodiek schenken?

Sinds 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd, waardoor een notariële akte niet meer noodzakelijk is. Een schriftelijke overeenkomst tussen u als schenker en ons als ontvanger is voldoende.

U kunt daarvoor deze standaardovereenkomst bekijken, downloaden en/of invullen. De gegevens van de KNRM staan hier al voor u ingevuld. U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor de KNRM en stuurt beide exemplaren naar:

KNRM
t.a.v. mevrouw C. Bartels
Antwoordnummer 507
1970 WB IJmuiden

De KNRM ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Betalingsvolmacht

Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de KNRM wordt overgemaakt? Dat kunt u aangeven in de overeenkomst. U geeft de KNRM dan toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.

Goed om te weten dat de KNRM een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De KNRM is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Veelgestelde vragen

Hanteert de KNRM een minimumbedrag voor een periodieke schenking?

Nee, de KNRM hanteert geen minimum jaarlijks bedrag, maar laat de hoogte daarvan graag over aan het initiatief van de gever.

Hoe kan ik belasting terugvragen?

Om te profiteren van het belastingvoordeel dient u belastingaangifte te doen. Op het aangifteformulier kunt u bij ‘aftrekposten giften’ onder het kopje ‘periodieke giften’ uw schenkingsbedragen over het hele jaar opgeven, zoals vastgelegd in het schenkingsformulier. U dient ook het transactienummer te vermelden bij de aangifte. Bewaar de schenkingsovereenkomst goed. De belastingdienst kan hiernaar vragen.

Kijk wat uw bijdrage voor ons betekent

Wat kan ik geven?