Onno Borgeld

“Een hogere gift, zonder dat ik meer betaal”.

Onno Borgeld

“Een hogere gift, zonder dat ik meer betaal”.

Lees meer

Periodieke gift: gunstig voor u én voor de KNRM

U kunt fiscaal voordeel genieten door periodiek te schenken. Het voordeel is dat de periodieke gift volledig aftrekbaar is van de belasting (een normale gift is niet, of slechts voor een deel aftrekbaar). Dit geldt niet alleen voor een grote schenking. Donateurs kunnen hun gewone jaarlijkse bijdrage omzetten in een periodieke schenking en daarmee fiscaal voordeel halen*.

Voorheen was voor het opstellen van een gift tussenkomst van een notaris vereist. Dat is niet meer. Een periodieke gift kan rechtstreeks met de KNRM worden afgesproken en vastgelegd. Voorwaarde voor aftrekbaarheid van de periodieke gift is dat deze voor minimaal vijf achtereenvolgende jaren wordt vastgelegd. U geeft de KNRM daarmee ook zekerheid voor de toekomst.

* Met deze vorm van schenken kunt u uw jaarlijkse bijdrage aan de KNRM in uw aangifte inkomstenbelasting volledig in mindering brengen op uw belastbaar inkomen, zonder dat u hiervoor eerst de giftendrempel (1% van uw belastbaar inkomen) moet overschrijden.

Rekenvoorbeelden

rekenvoorbeeld

Download de PDF folder over Periodiek Schenken

Hoe te regelen?
Met ingang van 1 januari 2014 is de wetgeving met betrekking tot periodiek schenken gewijzigd. Waar voorheen een notariële akte noodzakelijk was, is dat nu niet meer het geval. Een schriftelijke overeenkomst tussen schenker en ontvanger is voldoende.

U kunt daarvoor deze standaardovereenkomst bekijken, downloaden en/of invullen. 
De gegevens van de KNRM staan al ingevuld.
U ondertekent zowel het exemplaar voor uzelf, als voor de KNRM en stuurt beide exemplaren naar:

KNRM
T.a.v. mevrouw C. Bartels
Antwoordnummer 507
1970 WB IJmuiden

De KNRM ondertekent beide exemplaren. U ontvangt één exemplaar retour dat u bij uw belastingadministratie dient te bewaren. De Belastingdienst kan hier namelijk om vragen (steeksproefgewijs) als bewijsstuk van uw schenkingsaftrek.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar de KNRM wordt overgemaakt? Dan kunt u het formulier 'Betalingsvolmacht' gebruiken.
Als u het formulier helemaal invult en naar de KNRM stuurt, geeft u de KNRM toestemming om de gift automatisch van uw rekening af te schrijven.

Voor meer informatie over periodiek schenken, kunt u terecht op deze pagina op de site van de belastingdienst.

Goed om te weten dat de KNRM een erkend goed doel is en door de belastingdienst wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De KNRM is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.