Foto: Mario Rentmeester
Foto: Mario Rentmeester
 

Samenwerkingspartners

In de hulpverlening op het water werkt de KNRM nauw samen met diverse organisaties. Op het water wordt samengewerkt met de Kustwacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht, reddingsbrigades en de Nogepa reddinghelikopter.

Het werkterrein van Kustwacht Nederland komt overeen met dat van de KNRM. De operationele uitvoering van het reddingwerk wordt gecoördineerd door het Kustwachtcentrum in Den Helder.

In de uitvoering van het reddingwerk wordt samengewerkt met de hulpdiensten op het land, zoals brandweer, ambulancediensten en politie.

De samenwerking is met verschillende instanties vastgelegd in convenanten, waarin de wettelijke kaders zijn vastgelegd.

De KNRM werkt onder andere samen met:

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Nederlandse Kustwacht

Het Kustwachtcentrum (KWC) is de belangrijkste samenwerkingspartner van de KNRM. Een reddingstation komt pas in actie na een alarmering door het KWC.

Kustwacht Nederland is een zelfstandige civiele organisatie die 15 taken uitvoert voor zes ministeries. (7 dienstverleningstaken en 8 handhavingstaken) Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten, waarvan de KNRM één is. De Kustwacht heeft met de KNRM een convenant waarin staat dat er voor iedere hulpvraag een reddingstation gealarmeerd wordt. De operationele leiding van het Kustwachtcentrum in Den Helder is in handen van de Koninklijke Marine. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coördinatiecentrum.

Bezoek voor meer informatie de website van Kustwacht Nederland.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Veiligheidsregio's

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

In de regio's waar ook de KNRM actief is, hebben de Kustwacht en de KNRM een convenant gesloten met de veiligheidsregio waarin de verantwoordelijkheden voor Search and Rescue in het gemeentelijk ingedeeld gebied zijn vastgelegd.

Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de inzet en de operationele verantwoordelijkheden van de partners.

De KNRM heeft convenanten afgesloten met de veiligheidsregio's:

 • Groningen
 • Friesland
 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek-Waterland
 • Kennemerland
 • Holland-Midden
 • Haaglanden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland
 • Zuid-Zeeland
 • Gooi- en Vechtstreek
 • Flevoland
 • Gelderland-midden
 • IJselland
Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine speelt een belangrijke rol op het gebied van ‘Search and Rescue’ (SAR): het opsporen en redden van mensen op zee die in een noodsituatie verkeren.

Het operatiegebied omvat het Nederlandse deel van de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zuidhollandse- en Zeeuwse wateren. De leiding en coördinatie van SAR-acties zijn in handen van het Kustwachtcentrum.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Reddingsbrigade Nederland

De Reddingsbrigade Nederland is de koepelorganisatie met 23.000 leden verspreid over 158 aangesloten reddingsbrigades. De missie van de Reddingsbrigade is “meer veiligheid in, op en langs het water”.

Reddingsbrigade Nederland is bij diverse organisaties aangesloten, zoals bij de mondiale koepelorganisatie ILS (International Life Saving Federation), de Europese koepelorganisatie ILSE (International Life Saving Federation of Europe), en in Nederland bij NOC*NSF. Kijk voor meer informatie op de website van Reddingsbrigade Nederland.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
STC-KNRM

STC-KNRM is een dochteronderneming van STC Group en de KNRM. De STC Group is (wereldwijd) toonaangevend op het gebied van scheepvaartonderwijs en aanverwante kennis voor alle voorkomende werkzaamheden en activiteiten op haven- en logistiek- gebied.

Bij STC-KNRM worden de kennis en ervaring van STC Group en KNRM gebundeld. Hierdoor is STC-KNRM hét trainings- en expertisecentrum voor praktijkgerichte offshoretrainingen, cursussen en opleidingen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu voor scheepvaart, offshore, specifieke veiligheid en SAR (Search and Rescue) gerelateerde trainingen.

Ga naar de website van STC-KNRM.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Reddingshelikopter

Waar het Search and Rescue betreft, zijn de KNRM en Kustwacht Nederland twee handen op één buik. De Kustwacht kan in spoedeisende gevallen naast de snelle boten van de KNRM ook helikopters inzetten. De heliredders zijn door Kustwacht Nederland gecontracteerd via Bristow, die de machines en het personeel levert. 

Om de onderlinge communicatie en de samenwerking goed op elkaar af te stemmen oefenen KNRM vrijwilligers en de heliredders regelmatig samen. Zodat alles, wanneer het erom spant, vlekkeloos verloopt.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Varen doe je samen

Ieder jaar doen watersporters zo’n 2000 keer een beroep op hulp van de KNRM. Soms vanwege levensbedreigende situaties, zoals een man-over-boord, maar vaak voor kleiner ongemak, dat met goede voorbereiding of onderhoud aan het schip te voorkomen was geweest.

De KNRM is partner in het landelijke project “Varen Doe Je Samen”. Het project heeft als doel de veiligheid op het water te vergroten, vooral op de wateren waar beroepsvaart en recreatievaart samen varen. Het project wil aanvaringen voorkomen door het gezamenlijk en landelijk geven van voorlichting.

Brochures vanuit dit project over veiligheid op het water:

KNRM brochures:

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Nederlandse Vereniging van Toerzeilers
De Nederlandse Vereniging van Toerzeilers – kortweg De Toerzeilers – is een landelijke vereniging voor zeilers, die voor hun plezier hun sport beoefenen. De vereniging telt eind 2017 zo’n 3300 leden en kenmerkt zich vanwege het principe “leden voor leden”.
 

Diverse commissies, verdeeld naar regio of doelgroep, organiseren jaarlijks ruim 130 evenementen voor de leden. Dit varieert van o.a. vakantietochten in de zomer tot EHBO aan boord in de winter.

Veiligheid staat hoog in het vaandel van de Toerzeilers. De commissie Veiligheid ziet toe dat veiligheid en zelfredzaamheid in de vereniging op het gewenste niveau blijft. Daartoe publiceert zij regelmatig artikelen over vele onderwerpen die de veiligheid betreffen in het verenigingsblad “Toerzeilen”. Zij beheert de veiligheidslijsten waarin aanbevelingen worden gedaan over de uitrusting aan boord, afhankelijk van het vaargebied. De vereniging of een commissie voert bij een georganiseerde tocht geen controle aan boord uit maar bespreekt de risico’s van de tocht met de deelnemers. Het is de verantwoordelijkheid van de schipper zelf om de aanbevelingen te volgen. Ook bepaalt alleen de schipper of hij/zij uitvaart bij de heersende weersomstandigheden.

Daarnaast organiseert deze commissie een veiligheidsdag en vormt zij het contactpunt voor de vereniging met de KNRM.

Veiligheid komt ook in de overige evenementen terug; niet als separaat onderwerp, maar wel als deelaspect in het betreffende evenement, zoals motoronderhoud, navigatietrainingen. Er staat regelmatig een bezoek aan het MTC of KNRM-STC op de rol, waarbij de leden zelf hun capaciteiten op het gebied van veiligheid aan boord kunnen testen; óók als het daarbij schijnbaar fout gaat!

Zeilen is een betrekkelijk veilige sport. Toch zit ook hier een ongeluk in een klein hoekje. Door de veiligheidsgedachte hoog te houden proberen we gezamenlijk het zeilen voor onze leden ook veilig te houden!

Wilt u meer informatie over de Toerzeilers of wellicht lid worden, bezoek dan onze website www.toerzeilers.nl.

De Nederlandse vereniging van Toerzeilers werkt samen met de KNRM op het vlak van veiligheid zoals de STC-KNRM survival training en hebben geregeld contact over hoe de veiligheid op het water verbeterd kan worden b.v door middel van preventie.

 
Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Nederlandse Vereniging van Kustzeilers

De KNRM is buitengewoon lid van de vereniging Kustzeilers. En dat is niet zo maar een aardigheidje. Of we nu langs de kust zeilen, op volle zee, op het Wad of het IJsselmeer, we weten allemaal dat het een keer nodig kan zijn om hulp in te roepen. Door een akelig ongelukje, door een samenloop van omstandigheden, of soms door een stommiteit van wie dan ook. En dan is daar de KNRM, die met zijn vrijwilligers professionele hulp komt bieden.

Hulp als het nodig is. Maar voorkomen is beter.  De vereniging Kustzeilers (Ned. Ver. van Kustzeilers) besteedt evenals de KNRM veel aandacht aan preventie. In ons blad de Drietand publiceren we over de vele aspecten van veiligheid, zoals over het gebruik van de radar en radarreflectoren,  over de medicijnkist aan boord, het gebruik van veiligheidslijnen en over zwemvesten.  Onze flyer met praktijkervaringen en foto’s over een MOB-situatie is in samenwerking met de KNRM tot stand gekomen. En samen met de KNRM verzorgden we de uitgave van het boekje “Red jezelf”.  Alle leden ontvingen dit boekje;  ook van buiten onze vereniging is er veel belangstelling voor.  Op dit moment is het in herdruk.

Bij onze evenementen zoals de Driehoek Noordzee, de 24-uurs op het IJsselmeer, de tocht naar Chatham en naar de Azoren stellen we eisen aan schip en bemanning. Met schipper en bemanning bespreken we (bij hen aan boord) hun maatregelen in het kader van de veiligheid.

Veel informatie is beschikbaar via onze website: www.kustzeilers.nl

We geven trainingen over diverse onderwerpen, zoals EHBO op zee waar het aankomt op zelfredzaamheid, het gebruik van de DSC-marifoon; samen met STC en KNRM trainen we “GetWet”.   

En we oefenen met het ergst denkbare: er valt iemand overboord.

Man over boord(MOB) wil niemand meemaken, maar je moet wel weten hoe te handelen. Bij onze MOB-oefeningen werken we nauw samen met de KNRM. Voor ons als organisatie en voor de vrijwilligers van de KNRM zijn dit zeer belangrijke en leerzame bijeenkomsten.

Wij zijn de KNRM dankbaar voor de intensieve samenwerking en met name voor hun medewerking aan onze MOB-oefeningen.

Daarom benoemde het bestuur van de vereniging Kustzeilers de KNRM tot buitengewoon lid van onze vereniging.

 

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Kanovaren bij de TKBN
De Toeristische Kano Bond Nederland is een landelijke organisatie voor recreatieve kanoërs. Bij de TKBN zijn 18 verenigingen en circa 1500 directe persoonlijke leden aangesloten; alle leden ontvangen zesmaal per jaar een kanomagazine, kunnen deelnemen aan tal van binnen- en buitenlandse tochten en hebben vele andere voordelen.
 

Grootwater en zee

Zeekajakvaren is geen activiteit voor beginners; op binnenwater leer je eerst goed kanoën. Veiligheid staat voorop. Je vaart daarom nooit in je eentje maar minimaal met z’n drieën die elk vaartechniek én reddingstechniek grondig beheersen. Dat, samen met een goede, bij de weersomstandigheden passende uitrusting, kleding en dito lichamelijke conditie zijn vereist.  Ondanks dat alles beseft een zeekajakker dat hij meer risico loopt dan zijn sportgenoot op binnenwater en accepteert dat ook.

De TKBN biedt steeds meer zeetochten aan, variërend van beginnerstrajecten tot meerdaagse. Allemaal toertochten met vaarleiders die zorgen dat de groep bijeen blijft – we maken er géén race van. En ook dat vermindert het risico.

De KNRM-app is een onderdeel van de kajak-veiligheid; voor deze app heeft de TKBN ideeën ingebracht.

Wil je óók de zee op? Veel TKBN-verenigingen leren nieuwelingen de kneepjes van het vak, maar er zijn ook enkele aanbieders van commerciële zeekanocursussen.

Belangenbehartiging

Natuurlijk neemt de TKBN deel aan uiteenlopend overleg om de grootwaterbelangen veilig te stellen; denk aan de Wadden en de aanpassing van de Afsluitdijk. Ook voor het binnenwater is de bond actief, want via een landelijk net van (vrijwilligers)consulenten initieert en adviseert de TKBN bij de aanleg van veilige overdraagpunten, aanpassing van stuwtjes en veel meer.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club

De Koninklijke Nederlandsche Motorboot Club is de landelijke vereniging van motorbooteigenaren die sinds haar oprichting in 1907 de belangen en interesses van haar leden met enthousiasme behartigt.

Vier districten - ieder met een eigen consul - bestrijken heel Nederland waardoor van de Dollard tot de Maas KNMC leden samen activiteiten ondernemen.

De meer dan 25 toertochten ieder jaar bieden afwisseling van vaarwater terwijl Nederland vanuit haar oude waterwegeninfrastructuur wordt verkend. Ook het buitenland wordt daarin niet vergeten. Belangrijk onderdeel van deze tochten is de mogelijkheid van de leden om onder begeleiding nieuwe vaargebieden te ontdekken.

Verantwoord omgaan met flora en fauna in de kust- en binnenwateren is inherent aan alle activiteiten die de KNMC organiseert. 

Buiten het vaarseizoen zorgen de feestelijke Consulavonden voor palaver en gezelligheid. De wintermaanden zijn ook de periode voor instructieve en boeiende workshops variërend van veiligheid en navigatie tot techniek.

Samen met de KNRM zijn er diverse workshops georganiseerd waarbij de diverse aspecten van het veilig varen op de Nederlandse binnenwateren en kustwateren uitgebreid aan de orde zijn gekomen. Ook in de toekomst zal dit een onderdeel blijven van ons ledenservice programma.

Het KNMC schipperskoor dat meer dan 50 leden telt is de trots van de KNMC en een graag geziene gast bij vele nautische evenementen in het land.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Kuiper Verzekeringen
Kuiper Verzekeringen, opgericht in 1946, is een allround en onafhankelijk verzekeringskantoor dat van alle markten thuis is en tevens een aantal specialisaties in huis heeft. Meer dan zestig medewerkers behartigen de belangen van een groot aantal particuliere en zakelijke relaties.
 

Naast de bemiddeling van ‘gewone’ assurantiën, richt het bedrijf zich specifiek op de watersportbranche en op klassieke motorrijtuigen. Als gevolmachtigde van een aantal grote verzekeringsmaatschappijen heeft Kuiper in de loop der jaren onder eigen naam diverse unieke verzekeringsproducten ontwikkeld. Vooral op het gebied van pleziervaartuigen geniet Kuiper daarmee (inter)nationale bekendheid. Vandaag de dag is Kuiper de grootste tussenpersoon voor jachtverzekeringen in Nederland. Directeur Jacco Kuiper, zelf een fervent watersporter: ”De watersportbranche is een markt waar specialistische kennis van nautische zaken noodzakelijk is. Door onze enorme ervaring kunnen wij maatwerk leveren.’’

Veiligheid

Kuipers slogan luidt “Vaar op zeker”. Dit heeft een dubbele betekenis: 1) Door het schip bij Kuiper te verzekeren vaart men op zeker; 2) een goedbedoeld en serieus advies. In hun advisering speelt veiligheid en preventie een voorname rol. Tevens heeft Kuiper op zijn website een speciale pagina voor de KNRM:

Klik hier voor meer informatie

Kuiper Verzekeringen BV
Breedpad 21
8442 AA  Heerenveen

Telefoon: (0513) 61 44 44
E-mail: info@kuiperverzekeringen.nl
Website: www.kuiperverzekeringen.nl

 
 
Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Watersportverbond

Nederland is een watersportland bij uitstek. Dankzij de betrokkenheid van vele watersportliefhebbers en experts gaan duizenden watersporters met hun zeil- of motorboot, kano of met hun board dagelijks met plezier het water op. Het Watersportverbond bestaat uit én maakt zich sterk voor zo’n 400 aangesloten watersportverenigingen, die meer dan 80.000 leden (recreanten, breedtesporters, wedstrijdsporters en topsporters) vertegenwoordigen.

We ondersteunen onze verenigingen op tal van gebieden. Zo brengen we verenigingsbestuurders meerdere keren per jaar bijeen om kennis en ervaringen uit te wissel. Helpen we ze met het oplossen van lastige vraagstukken en stimuleren we een veilige omgeving waar recreanten hun favoriete watersport kunnen beoefenen.

We enthousiasmeren jeugd voor de watersport, leiden trainers en instructeurs op, en zetten ons ervoor in dat wedstrijdsporters kunnen deelnemen aan eigentijdse en goed georganiseerde wedstrijden. Ook ondersteunen we onze topsporters in het behalen van medailles op het hoogste niveau. Dankzij het topsportprogramma van de bond hebben bekende namen als Lobke Berkhout, Marit Bouwmeester (zeilsters) en Dorian van Rijsselberge (windsurfer) hun Olympische droom waar kunnen maken.

Verantwoorde wijze

Daarnaast maakt het Watersportverbond zich sterk voor het toegankelijk, betaalbaar en bevaarbaar houden van de 4400 kilometer aan Nederlandse vaarwegen. In samenwerking met de regioteams van de bond, experts en andere waterrecreatie-organisaties zet het Watersportverbond zich dagelijks in voor de belangen van de watersporter en de kwaliteit van ons vaarwater. Niet alleen richten we ons op de instandhouding van de infrastructuur van Nederland, maar ook op veiligheid én natuur en milieu. De watersport moet op een veilige en maatschappelijk verantwoorde wijze worden beoefend en voor iedereen toegankelijk zijn. We zijn van mening dat de veiligheid op het water vooral met goede infrastructuur, voorlichting, praktijkopleidingen en bewustmaken kan worden verbeterd. Om dit te bereiken brengen we in samenwerking met onze partners, onveilige situaties en knooppunten in kaart, doen we onderzoek naar oorzaken en dragen we doordachte en veilige oplossingen aan.  

Samenwerking met KNRM

Samen met de KNRM wisselen we kennis uit om de bewustwording over veiligheid op het water te vergroten en organiseren we leerzame bijeenkomsten als Veilig varen op zee’ - een bijeenkomst over veilig varen op groot water - voor bij het Watersportverbond aangesloten verenigingen.

Door veranderingen in de watersport; zo gaan meer mensen kitesurfen en huren steeds meer mensen een boot voor een dag, en in maatschappelijke zin de verplichting om te proberen incidenten, letsel en schade te voorkomen draagt het preventieprogramma van de KNRM bij aan de veiligheid op het water in Nederland. Samen stimuleren we watersporters om zich zo goed mogelijk voor te bereiden voordat ze het water op gaan. De KNRM Helpt app is voor watersporters een makkelijke en snelle manier om assistentie of hulp in te roepen. Een middel die iedere watersporter goed kan gebruiken in geval van nood, maar ook vooraf én tijdens het varen.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
HISWA

De 800 watersportbedrijven die zijn aangesloten bij HISWA Vereniging zijn betrouwbare partners. U kunt gerust zaken met hen doen. Of het nu gaat om het kopen, repareren of huren van een boot, bij het volgen van een zeilcursus, bij het bemiddelen van de verkoop van uw boot of bij het maken van een zeilcruise op een charterschip. Als u kiest voor een HISWA-bedrijf, dan bent u altijd beter uit.

HISWA-bedrijven bieden u optimale zekerheid zodat u zorgeloos kunt varen. U herkent ze aan het rood-wit-blauwe logo.

De HISWA-zekerheden op een rij:

 • Duidelijke voorwaarden
 • HISWA-bedrijven hanteren verplicht de HISWA Algemene Voorwaarden. De voorwaarden zijn tot stand zijn gekomen in samenwerking met de ANWB en de Consumentenbond.
 • HISWA-bedrijven bieden u als watersporter hiermee de duidelijkheid en zekerheid die u als consument wenst. Dat betekent goede producten met een marktconforme prijs en een uitstekende dienstverlening.

Geschillenregeling

Aan de HISWA Algemene Voorwaarden is een geschillenregeling gekoppeld. De onafhankelijke Geschillencommissie Waterrecreatie lost mogelijke geschillen tussen u en een HISWA-bedrijf op een praktische, snelle en vakbekwame manier op. HISWA Vereniging staat borg als een HISWA-bedrijf een bindend advies niet nakomt.

Betrouwbaarheid en veiligheid

Medewerkers van HISWA-bedrijven zijn goed geschoold. Ze volgen voortdurend bijscholing op allerlei terreinen. U kunt uw boot het beste door een HISWA-specialist laten onderhouden. Zeker als het gaat om motoren, tuigage, elektra en gasinstallaties aan boord.

KNRM en HISWA onderkennen het belang van de veiligheid van het vaartuig. Samen zorgen we er voor dat u altijd bij betrouwbare specialisten terecht kunt.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Motorboot magazine

Motorboot magazine bestaat al sinds 1983 en is in al die jaren elke maand verschenen. Al die jaren is 'passie voor varen’ de drijvende kracht achter het magazine. Een passie die leeft bij de medewerkers, bij de redactie en uitgever. Deze passie delen we met onze lezers en vertalen we naar leuke, interessante en boeiende verhalen en artikelen maand na maand, jaar in jaar uit.

Begon Motorboot in 1983 alleen als blad, tegenwoordig is het fundament van Motorboot breder. Inmiddels kent Motorboot drie pijlers. Een kleurrijk en stijlvol ​magazine​, een informatief en interactief ​platform en boeiende, sfeervolle ​events​.

Redactioneel besteden we ruim aandacht aan de vele facetten van het motorbootvaren. Al die jaren testen we bijvoorbeeld al schepen en publiceren we toervaartverhalen. Beide inspireren niet alleen elke keer als er een nieuwe editie van Motorboot verschijnt, maar via de website zijn alle verhalen van alle jaargangen voor onze abonnees beschikbaar. Dit geldt ook voor techniek aan boord. Niets leuker dan weten wat er allemaal aan boord gebeurt om je boot goed en veilig te laten varen. En natuurlijk is er niets leukers dan lezen over de mensen met wie we onze passie voor motorbootvaren delen. Of ze nu vertellen over ‘hun’ boot, over gemaakte tochten of hoe de rolverdeling is aan boord.

In al deze onderwerpen komt ‘veiligheid' terug. Soms als thema, soms al bijzin, want met plezier en stressvrij varen doe je goed voorbereid én met de juiste uitrusting. Lag het aan Motorboot, dan had de KNRM minder vrijwilligers nodig.

Motorboot streeft ernaar om als de vertegenwoordiger van het ‘plezier’ uit pleziervaart hét onmisbare baken voor iedereen met ​passie voor de gemotoriseerde watersport te zijn.

Samenwerkingspartner van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
FBTO

Ieder jaar vragen watersporters ruim 1.500 keer hulp aan de KNRM. Ook de verzekerden van FBTO. FBTO is al jaren actief in bootverzekeringen. Of je nou op de Waddenzee zeilt of over de Nederlandse binnenwateren vaart, met onze bootverzekering vaar je zonder zorgen.

FBTO Bootverzekering

De FBTO Bootverzekering is een uitgebreide bootverzekering. Je kiest zelf welke verzekering het beste bij jou past. Kijk voor meer informatie op onze website. Of bel met 1 van onze specialisten via (058) 234 56 66. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur.

KNRM Helpt

Wij vinden het belangrijk dat je ook op het water veilig bent. Daarom werken wij samen met de KNRM. Ga goed voorbereid het water op met de KNRM Helpt app. Deze handige app helpt je bij een goede voorbereiding, met actuele weersinformatie, vaarkaarten en checklists. Ook maak je met de app direct contact met de Kustwacht of de KNRM Helpt Assistentie Centrum. Zo word jij zo snel mogelijk geholpen.