Reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark

Reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark

Gegevens

Klasse

Afmetingen

11,00 x 4,10 x 0,75 m

Geschonken door

Mw. L. Verkade-Clark

Gedoopt door

Mw. L. Verkade-Clark

In dienst sinds

1-1-2002

De reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark werd in 2002 gedoopt en in dienst gesteld op reddingstation Cadzand.

Deze reddingboot kon worden bekostigd uit een schenking van mevrouw Verkade-Clark.

Deze gulle schenkster schonk de KNRM al eerder een reddingboot van het type Valentijn en noemde die toentertijd naar haar overleden echtgenoot, Frans Verkade.

Deze reddingboot vaart op het voormalige eiland Marken.