Reddingboot Fred

Reddingboot Fred

Gegevens

Klasse

Afmetingen

9.30 x 3.30 x 0.60 m

Geschonken door

Pronto St. F. J. Plesman

Gedoopt door

Minke Groot

In dienst sinds

1-10-2011

De nieuwe reddingboot werd bekostigd uit een schenking van het Fred Plesman Fonds, welke na liquidatie van de Pronto Stichting is opgericht.

De kleindochter van schenker wijlen de heer Plesman, Minke Groot, verrichtte de doopplechtigheid op 22 oktober 2011.