previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Veiligheidsregio's

Nederland is ingedeeld in 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

In de regio's waar ook de KNRM actief is, hebben de Kustwacht en de KNRM een convenant gesloten met de veiligheidsregio waarin de verantwoordelijkheden voor Search and Rescue in het gemeentelijk ingedeeld gebied zijn vastgelegd.

Hiermee wordt duidelijkheid gegeven over de inzet en de operationele verantwoordelijkheden van de partners.

De KNRM heeft convenanten afgesloten met de veiligheidsregio's:

 • Groningen
 • Friesland
 • Noord-Holland Noord
 • Zaanstreek-Waterland
 • Kennermerland
 • Holland-Midden
 • Haaglanden
 • Rotterdam-Rijnmond
 • Zuid-Holland Zuid
 • Zeeland
 • Gooi- en Vechtstreek
 • Flevoland
 • Gelderland-midden
 • IJselland