previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Radio Medische Dienst

In het kader van de preventie van besmetting met het COVID-19 (‘Corona’) virus heeft de Nederlandse overheid (RIVM) een aantal maatregelen opgesteld. Deze zijn ook van toepassing voor zeegaande schepen. Dit is een vertaling van die maatregelen naar de situatie aan boord van zeeschepen.

Download de maatregelen hierboven.

 

In the context of the prevention of infection with the COVID-19 (‘Corona’) virus, the government of The Netherlands (RIVM) has drawn up a number of policies and measures. These are in effect and also applicable to seagoing vessels. This document adapts these policies and measures for implementation on board ships.

Download these measures above.

Indien u, waar ook ter wereld aan boord van een schip, in een situatie terechtkomt waarbij hulp moet worden geboden aan een zieke of gewonde en u wilt  advies over  hoe de patiënt te verzorgen, dan kunt u kosteloos de Radio Medische Dienst (RMD) van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) om hulp vragen. In de Brochure van de RMD staat hoe contact opgenomen kan worden met de RMD.

De artsen van de RMD zijn 24 uur per dag oproepbaar bij spoedgevallen via de Nederlandse Kustwacht. De artsen doen dit werk naast hun normale huisartsen artsen- praktijk. Per jaar wordt ruim 750 keer Radio Medisch Advies gegeven. Adviezen aan Nederlandse schepen kunnen zowel in de Nederlandse als in de Engelse taal worden afgehandeld.

Download de RMD brochure hieronder

If you are on board any ship, anywhere in the world and you are required to render medical assistance to the sick and/or injured, or if you would like advice on how to care for a patient, you can contact the de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij/ Royal Netherlands Sea Rescue Institution (KNRM) Radio Medical Service (RMD) free of charge and ask for their help. The RMD brochure explains how to contact the RMD.

RMD doctors may be called upon 24 hours  a day in emergencies via the Netherlands Coast Guard. The doctors in question provide this service in addition to their regular work in general practice. Radio Medical  Advice  is issued more than 750 times a  year. Advice given to Dutch vessels may be in both the Dutch and the English languages.

Download the RMD brochure below

Vraag de brochure aan via: info@knrm.nl. Geef uw naam, het agentschap en adres en vermeld het aantal brochures dat u wilt bestellen. Of bel 0255-548454