In twee maanden tijd een volledig reddingstation operationeel

4 juni 2016

Op 19 mei, twee maanden na de start van de missie, werd het reddingstation op Chios volledig operationeel verklaard en konden de vrijwilligerszelfstandig uitvaren voor reddingsacties. Bij de overdracht van het materieel, tijdens een formele ceremonie, waren velen tot tranen toe geroerd over het bereikte resultaat. De trainingsmissie heeft ook op de betrokken KNRM-vrijwilligers diepe indruk gemaakt. De motivatie van de Griekse redders, hun gastvrijheid en grote dankbaarheid voor wat er opgebouwd is, kwam recht uit het hart. Het geeft ons het vertrouwen dat het reddingstation is gebouwd op de fundamenten van de KNRM: door vrijwilligers, dankzij donateurs en geheel belangeloos. Vinger aan de pols
In de periode waarin de KNRM op Chios aan de slag ging, is de vluchtelingenstroom vanuit Turkije verminderd, maar niet gestopt. Op Chios verblijven nog steeds duizenden vluchtelingen, waarmee de bevolking dagelijks wordt geconfronteerd. Het reddingstation Chios kwam tijdens de opleidingsdagen in actie voor vluchtelingen die uit wanhoop wilden terugzwemmen naar Turkije en ternauwernood werden gered.

De schrijnende situatie van eind 2015 is gelukkig voorbij. Toch is de missie van blijvende waarde. Er staat nu op Chios een krachtig nieuw reddingstation, met tientallen vrijwilligers, die enorm gemotiveerd zijn en ingezet kunnen worden wanneer de situatie toch mocht veranderen. De samenwerking tussen de HRT en de Griekse Kustwacht is sterker geworden en de HRT overweegt meer reddingstations naar het model van Chios op te bouwen.

Word donateur

DANKZIJ ONZE VELE DONATEURS

Sinds 1824 wordt het werk van KNRM mogelijk gemaakt door trouwe en betrokken donateurs, die met donaties, giften, testamenten of legaten de KNRM steunen.

Doneer nu

Dankzij de grote financiële steun van de donateurs voor deze missie kan de KNRM nog een jaar een vinger aan de pols houden in de vorm van mentorschap en begeleiding in vrijwilligers-management. Dankzij toezeggingen van de Maria Tsakos Foundation op Chios is ook lokale fondsenwerving op gang gekomen en voor de komende drie jaar gegarandeerd.

Mis de boot niet!
Schrijf je nu in voor de KNRM nieuwsbrief

Maandelijks houden we je op de hoogte van alle nieuwtjes, evenementen en bijzondere acties van de KNRM en onze reddingstations. Je kunt je op ieder moment weer afmelden. 

© 2022 Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij