Opnieuw een druk jaar voor KNRM Scheveningen

22 januari 2020
Scheveningen

De KNRM vrijwilligers van reddingstation Scheveningen hebben opnieuw een druk jaar achter de rug.

Maar liefst 151 maal werd er alarm gegeven voor vrijwilligers van het reddingsstation van KNRM Scheveningen en werd er met de twee reddingboten en de KHV-truck, het kusthulpverleningsvoertuig, actie ondernomen om mensen die in problemen waren te helpen. In totaal werden er 142 personen veilig aan wal gebracht waarvan er in enkele gevallen gezegd kan worden dat de hulp van de KNRM net op tijd was. Ook waren er afgelopen jaar helaas weer enkele reddingen met een minder goede afloop.

KNRM Scheveningen heeft net als voorgaande jaren veel samengewerkt met andere professionele (hulp)diensten, zoals onder andere met de brandweer Haaglanden, het Surf Rescue Team van de brandweer, Politie Haaglanden, Verkeerscentrale Scheveningen maar ook met de Haagse vrijwillige Reddingbrigade en met de Veiligheidsregio. De alarmeringen vonden plaats via de Kustwacht en de Alarmcentrale.

In 2019 werd er 23 keer gevaren voor surfers, 43 keer voor de recreatievaart, 28 keer voor personen te water of zwemmers en 12 maal voor de beroepsvaart. Verder is er 4 keer uitgerukt voor dieren en werd er 30 keer met de KHV-truck een gewondentransport verzorgd. De overige alarmeringen betroffen zoekacties, loos alarmen en alarmen voor overige calamiteiten.

Met deze cijfers kan 2019 gezien worden als een druk jaar voor het Scheveningse reddingstation. In vergelijking met het jaar 2018, wat een recordjaar was van meldingen, een afname van 20 acties. Deels is deze afname toe te schrijven aan de veelheid van evenementen in 2018. De afgelopen jaren is het aantal hulpaanvragen aan KNRM Scheveningen ongeveer gelijk gebleven en blijft schommelen rond de 150 meldingen per jaar. Landelijk gezien is het reddingstation van Scheveningen het drukste Noordzee station. Landelijk werden er door de KNRM 2458 reddingsacties uitgevoerd waarbij er 4258 personen veilig aan wal konden worden gebracht.

De reddingsacties op Scheveningen werden in 2019 uitgevoerd met de all-weather reddingboot de Kitty Roosmale Nepveu, met de kleine RIB’s de Beluga en de Veronica en met de KHV-truck. In totaal telt Scheveningen 37 vrijwilligers die bij nacht en ontij en soms onder lastige weersomstandigheden het reddingswerk werk op zee verrichten. De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is een zelfstandig opererende hulpverleningsorganisatie die geen exploitatiesubsidies ontvangt van de overheid en afhankelijk is van donaties.