Tjerck Hiddes in Dordrecht

14 april 2019
Dordrecht

Op zondag 14 april arriveerde de voormalige reddingboot Tjerck Hiddes van het Nationaal Reddingmuseum in Dordrecht. De Tjerk Hiddes ligt een weekje langszij station Dordrecht-Noord. De voormailige reddingboot is deze week voor promotionele activiteiten van de KDR&ZV in Dordrecht aanwezig. De schipper van KNRM-reddingstation Dordrecht ontving de prachtig onderhouden IJsselmeervlet en heette diens bemanning van harte welkom. 

De Tjerck Hiddes is in 1974 bekostigd door een puzzelactie (‘Helpt hen Redden’) van het dagblad De Telegraaf in verband met het 150-jarige bestaan van de K.N.Z.H.R.M. De naam dankt de boot aan de Friese admiraal Tjerk Hiddes de Vries (1622-1666) die in Sexbierum dichtbij Harlingen werd geboren en in Harlingen heeft gewoond.

De Tjerck Hiddes is een echte IJsselmeervlet en deze types zijn speciaal ontwikkeld voor de Waddenzee en het IJsselmeergebied. Door de uitbreiding van pleziervaart zocht de K.N.Z.H.R.M. een nieuw type reddingboot, die de groei van pleziervaart aankon. Men koos voor een vlet die goed te manoeuvreren was, zeewaardig was met een geringe diepgang, en een groot werkdek bezat.

De Tjerck Hiddes had in actieve dienst Harlingen als thuishaven. Nu ligt de boot als varend erfgoed bij het Nationaal Reddingmuseum te Den Helder.