In oude glorie hersteld: voormalig reddingboot Dorus Rijkers

21 september 2016
den helder

Op Museumhaven Willemsoord in Den Helder is met het hijsen van een wimpel in de mast de succesvolle afronding gevierd van de restauratie van de monumentale reddingboot Dorus Rijkers. Er is zeven jaar lang door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt om dit unieke vaartuig, met bouwjaar 1923, weer volledig operationeel te krijgen.

De Dorus Rijkers, vernoemd naar één van de grootste redders die ons land ooit heeft gekend, was de eerste motorreddingboot die in 1923 in Den Helder op station kwam te liggen. Dit bleef zo tot 1955. Hierna zou de boot nog tot 1965 in Scheveningen dienst gaan doen. Als stationsboot werden 290 reddingsoperaties uitgevoerd, waarbij in totaal 659 mensen het leven kon worden gered. Vermaarde schippers uit die tijd waren Coen Bot en diens zoon Piet. De Dorus Rijkers maakte vooral naam in de Tweede Wereldoorlog en speelde tevens een belangrijke rol bij de watersnoodramp in Zeeland van 1953.

Vrijwilligers
In 2009 slaagde de Stichting Instandhouding Motorreddingboot Dorus Rijkers (1923) erin de reddingboot in eigendom te krijgen. Direct werd met een groep van vijftien vrijwilligers gestart met de restauratie van dit unieke vaartuig en met de fondsenwerving hiervoor. Dit laatste leverde dankzij tal van giften van het Helders bedrijfsleven, waaronder Damen Shipyards Den Helder, en subsidies van het Dorus Rijkersfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, VSB Fonds, Waddenfonds en Provincie Noord-Holland in totaal circa een bedrag van 130.000 euro op. Daarnaast is een veelvoud hiervan door vrijwilligers aan werkzame uren in de restauratie gestoken. Stichtingsvoorzitter Harry Cornelje: "Met heel veel zorg, liefde en vakmanschap is de afgelopen jaren hard gewerkt om de Dorus weer in haar oude glorie te herstellen. Zij verdienen alle lof."

Wimpel
Onder het toeziend oog van relaties en leden van het College van Burgemeester en Wethouders van Den Helder hees locoburgemeester Bob Haitsma op dinsdag 20 september een wimpel in de mast van de reddingboot als teken dat het complexe restauratieproject met succes was afgerond. Hierna werd met alle genodigden een korte rondvaart gemaakt door de haven van Den Helder.