Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier
Wil je ook lifeguard worden?
Solliciteer dan nu!
Klik hier

Opleidingen van lifeguards

Voor je aan de slag kunt als KNRM Lifeguard dien je aan te tonen dat je over de juiste vaardigheden beschikt om de dagelijkse werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit doe je door het overhandigen van een door de International Lifesaving Society (ILS) erkent beach lifeguard diploma. Mocht je dit diploma nog niet hebben, dan biedt de KNRM je een opleiding aan op dit diploma te behalen.

Aanvullende opleidingen

Als je wordt ingedeeld op een werklocatie waar een reddingwaterscooter (RWC) of 4WD voertuig staat gestationeerd, dan kan het zijn dat je naast het beach lifeguard diploma enkele aanvullende opleidingen dient te volgen. In dit geval de 4WD rijopleiding of de RWC basisopleiding. Ook voor deze opleidingen geldt dat de KNRM je deze opleidingen aanbiedt op het moment dat je hier nog geen geldig diploma voor hebt.

Vergoeding van opleidingskosten

Alle KNRM opleidingen vinden plaats in het voorseizoen (mei en juni), zodat alle lifeguards voorbereid het seizoen in gaan. Wanneer je ingeroosterd bent, word je uitgenodigd om aan de voor jou relevante opleidingen deel te nemen. De kosten voor de opleidingen worden door de KNRM vergoed, mits je minimaal 4 weken werkt in het seizoen.

Opleidingen die de lifeguards moeten volgen

Beach lifeguard opleiding

Samenvatting opleiding

Het doel van de lifeguard opleiding is om de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier werkzaam te zijn als lifeguard op het strand langs de kust.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die werkzaam willen zijn als lifeguard op een strand langs de kust.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn.

Opleidingsresultaat

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Uit te leggen wat de taken en verplichtingen van een lifeguard zijn;
 • Risico’s en gevaren op het strand te herkennen en hier maatregelen tegen in te zetten;
 • EHBO te verlenen bij verwondingen en aandoeningen;
 • Reddingstechnieken uit te voeren, eventueel met behulp van een rescue tube of rescue board, zowel in het zwembad als in zee;
 • Aan te geven welke organisaties een rol spelen in de hulpverleningsketen;
 • Aan te geven waar de werkprocedures van de KNRM beschreven staan.

Duur van de opleiding

 • Basisopleiding: 40 uur
 • Refresh opleiding: 8 uur per jaar.
 • De zesdaagse basisopleiding tot beach lifeguard vindt plaats op Vlieland. De minimale groepsgrootte is 8 en maximaal 12 deelnemers. De opleiding vindt meestal plaats in of rondom de meivakantie.

Examen

 • 8 uur
 • Aansluitend aan de basisopleiding

Geldigheidsduur diploma

 • 2 jaar
Opleidingen die de lifeguards moeten volgen

4WD rijopleiding

Het doel van de 4WD opleiding is om de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier een Four Wheel Drive (4WD) te gebruiken voor het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die een 4WD wensen / dienen te gebruiken bij de uitvoering van lifeguard gerelateerde werkzaamheden.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn. Daarnaast dienen deelnemers in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B.

Opleidingsresultaat

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • Aan te geven waarvoor de KNRM haar 4WD voertuigen inzet en welke rol de bestuurder daarbij inneemt;
 • Toe te lichten welke wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van de 4WD;
 • Uit te leggen welke risicofactoren er zijn bij het gebruik van een 4WD en welke maatregelen de gebruikers kunnen nemen om deze risico’s te limiteren;
 • Aan te geven welke achterliggende techniek van toepassing is op de 4WD;
 • Onderhoud te plegen aan de benodigde materialen;
 • De inzet van de 4WD tijdens de bewakingsdag voor te bereiden;
 • Gecontroleerd en veilig met de 4WD te kunnen rijden.

Duur van de opleiding

De duur van de 4WD rijopleiding bedraagt 16 uur.

Examen en geldigheidsduur diploma

Het examen is een onderdeel van de basisopleiding en de geldigheidsduur van het diploma is onbeperkt.

Opleidingen die de lifeguards moeten volgen

Reddingwaterscooter (RWC) opleiding

Het doel van deze reddingwaterscooter opleiding is om de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier een Rescue Water Craft (RWC) te gebruiken voor het uitvoeren van lifeguard werkzaamheden.

Voor wie is deze reddingwaterscooter opleiding bedoeld?

Deze opleiding is bedoeld voor personen die een RWC wensen / dienen te gebruiken bij de uitvoering van lifeguard gerelateerde werkzaamheden.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding dient de deelnemer ten minste 18 jaar oud te zijn. Afhankelijk van de locatie kan een vaarbewijs verplicht zijn.

Opleidingsresultaat

Na afloop van deze opleiding zijn de deelnemers in staat om:

 • De voor- en nadelen van het gebruik van een RWC te benoemen;
 • Toe te lichten welke wet- en regelgeving van toepassing is op het gebruik van de RWC;
 • Uit te leggen welke risicofactoren er zijn bij het gebruik van een RWC en welke maatregelen de gebruikers kunnen nemen om deze risico’s te limiteren;
 • Aan te geven welke achterliggende techniek van toepassing is op de RWC;
 • Onderhoud te plegen aan de benodigde materialen;
 • De inzet van de RWC tijdens de bewakingsdag voor te bereiden;
 • Gecontroleerd en veilig met de RWC te kunnen varen;
 • Diverse hulpverleningsacties uit te voeren met behulp van de RWC.

Duur van de opleiding

 • Basisopleiding: 24 uur. Dit is de minimale lestijd. Extra tijd voor zelfstudie, training ter voorbereiding op het examen en het daadwerkelijke examen zijn hier niet in meegenomen.
 • Refresh opleiding: 8 uur.
 •  De opleiding vindt meestal plaats in of rondom de meivakantie.

Hoe lang is het diploma geldig?

Het diploma is 2 jaar geldig. Binnen de geldigheidsduur dient de kandidaat opnieuw examen af te leggen om de geldigheid te verlengen.

Opleidingen die de lifeguards moeten volgen

Senior training

Het doel van deze training is om de deelnemer te voorzien van de kennis en vaardigheden om op een goede manier invulling te geven aan de rol van senior lifeguard binnen het KNRM lifeguard concept.

Voor wie is deze training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor personen die senior lifeguard zijn of willen worden.

Instroomeisen

Om deel te kunnen nemen aan deze training dien je te worden geselecteerd als senior lifeguard. Bij de aanstelling tot senior lifeguard spelen de volgende elementen een rol: je werkervaring, de indruk van de leidinggevende ten aanzien van jouw werk en werkhouding, de indruk van je collega’s ten aanzien van jouw werk en werkhouding.

Trainingsresultaat

Na afloop van deze training zijn de deelnemers in staat om:

 • Uit te leggen wat de KNRM verwacht van een senior lifeguard;
 • Het lifeguard team aan te sturen tijdens een incident;
 • Nieuwe lifeguards te begeleiden tijdens de inwerkperiode op het eiland;
 • Collega lifeguards te briefen voorafgaand aan de dagelijkse werkzaamheden;
 • Te werken met de werkprocedures op het gebied van evalueren;
 • Op een constructieve manier feedback te geven;

Duur van de training

8 uur