Wanneer en waarom is de KNRM opgericht?

Wanneer en waarom is de KNRM opgericht?

Wanneer en waarom is de KNRM opgericht?

Dat de KNRM een rijke geschiedenis heeft, mag geen verrassing meer zijn. We zetten ons sinds 1824 kosteloos in voor mensen in nood op het water. Na een alarmering komen de redders en de reddingboten in actie. Maar wanneer en waarom is de KNRM eigenlijk opgericht? De huidige Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij komt voort uit een aantal initiatieven in 1824. 

Een donkere dag

14 oktober 1824 was een donkere dag in de geschiedenis. Er strandden namelijk 17 schepen tegelijkertijd op de Nederlandse kust. Het dorp Huisduinen bij Den Helder verloor op deze donkere dag zes bewoners, die het waagden de opvarenden van het gestrande schip “De Vreede” te redden. Hun poging slaagde gedeeltelijk. Tien opvarenden werden gered, maar drie schipbreukelingen en zes redders verdronken.

De collectieve verontwaardiging én bewondering was genoeg aanleiding voor een aantal ondernemers en bewoners van Amsterdam en Rotterdam om een georganiseerd reddingwezen op te richten. Op 11 november 1824 werd de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM) in Amsterdam opgericht. En op 20 november 1824 ontstond de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) in Rotterdam. Sinds 1991 heten zij samen de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, zoals wij deze vandaag de dag kennen.

Wanneer en waarom is de KNRM opgericht

De opstappers van de KNRM

Sinds het ontstaan van de KNRM worden de reddingboten bemand door vrijwilligers. De vrijwilligers noemen wij de opstappers. Zij deinzen niet terug onder extreme weersomstandigheden om aan boord te springen om naar zee te gaan, met gevaar voor eigen leven. De opstappers waren in het roeireddingboottijdperk vaak ervaren vletterlieden of vissers, die gewend waren aan het zware handwerk. Nog steeds worden de snelle, gemotoriseerde reddingboten bemand door vrijwillige vissers en (oud)zeevarenden, maar ook door landrotten met zeebenen.

De verhalen van de reddingsacties van de KNRM zijn soms bloedstollend spannend. Dat vrijwilligers daartoe in staat waren – en nog steeds zijn – heeft te maken met moedig optreden en met steeds beter reddingmaterieel, waarmee de redders naar zee konden. Via onderstaande button kom je nog veel meer te weten over de rijke geschiedenis van de KNRM.

Vrijwillig redden dankzij vrijwillige bijdragen

Vrijwillige redders, vrijwillige bijdragen van donateurs en kosteloze hulpverlening zijn sinds 1824 het fundament onder de KNRM. Deze zuivere vorm van vrijwilligerswerk past bij het karakter van hulp verlenen, redden op zee en het kameraadschap dat redders bindt.

Auteur: KNRM
Locatie: Den Helder
Datum: 03-02-2021