HOME

Waarom preventie bij KNRM?

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

De KNRM constateert dat de waterrecreant in bepaalde situaties gedrag vertoont dat gevaren en risico’s met zich meebrengt. De preventie uitingen van de KNRM moeten watersporters bewust maken van de gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, zodat zij anders gaan handelen en de risico’s mijden.

Door aandacht te besteden aan preventie zorgt de KNRM voor een (extra) binding met de waterrecreant, watersportorganisatie en samenwerkingspartners in hulpverlening.

De KNRM heeft verschillende doelstellingen per watersportgroep:

Zeiler en motorbootvaarder

  • Bereidt zich goed voor op een vaartocht;
  • Kent de vaarregels;
  • Weet hoe hij snel hulpdiensten kan inschakelen;
  • Is zich bewust van de noodzaak om zijn motor en accu goed te controleren en handelt hiernaar;
  • Ervaren zeiler: Weer scherp worden op een goede vaartochtvoorbereiding;
  • Onervaren zeiler: Kennis, houding en gedrag om veilig te kunnen varen laten toenemen;
  • Alle zeilers: Zeiler weet waar gedoken wordt en kent de betekenis van seinvlag A.
DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

veiligheid voor pleziervaart

Samenwerking KNRM en Motorboot magazine

veiligheid voor pleziervaart

Motorboot magazine

veiligheid voor pleziervaart

HISWA