HOME

Wat doen KNRM en NVD samen?

DUIKGENEESKUNDE

De Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde houdt zich bezig met het bevorderen van de studie en het verbreiden en in stand houden van kennis van de duikgeneeskunde en de hyperbare geneeskunde. De NVD ondersteunt het preventieprogramma van de KNRM door praktische tips en adviezen te geven over duikmedische keuringen. Veel ongevallen zijn te relateren aan gezondheid en de KNRM probeert samen met de NVD op dit punt praktische handvatten te bieden om goed voorbereid te duiken.

Lees meer: http://www.duikgeneeskunde.nl/

Lezing

In Nederland overlijden ongeveer 10 -15 duikers per jaar. De meeste van deze dodelijke duikongevallen betreft oudere duikers (> 50 jr). In 30-40% van de gevallen ligt de oorzaak bij problemen van hart en bloedvaten. Ouderen blijven met alles in de maatschappij meedoen. Leeftijdsdiscriminatie is uit den boze. Dat geldt ook voor het duiken. De gemiddelde leeftijd van duikers wordt hoger en steeds meer mensen beginnen op latere leeftijd met duiken. En waarom niet. Je voelt je goed dus....

Helaas nemen hart en vaatziekten toch toe met het vorderen van de leeftijd. Er zijn veel, vaak niet onderkende, risicofactoren. De meest voorkomende zijn hoge bloeddruk, bepaalde medicatie, gebrek aan conditie en overgewicht.

Duiken is zeer belastend voor het lichaam. Zo treedt er bijvoorbeeld een verschuiving van ongeveer 700 ml bloed plaats van armen en benen naar hart en longen. Het ademen onder water kost meer energie en tijdens de inspanning en stress van het duiken kan ‘aderverkalking losschieten’ en een hartinfarct veroorzaken. Hart en longen ‘krijgen het voor hun kiezen’ tijdens het duiken. Bij duikers met verminderde reserve kan het dan mis gaan.

Het zal duidelijk zijn dat een hartaanval en/of reanimatie onder water heel anders verloopt dan op het droge! Hartmassage onder en drijvend op het water, is niet mogelijk. Voorkomen is beter dan genezen geldt hier bij uitstek. De campagne 'check je hart' probeert oudere duikers zich bewust te laten worden van het risico en geeft advies hoe hier mee om te gaan.

Onderdeel van de campagne check je hart zijn lezingen. De duikerartsen van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde komen graag naar uw duikvereniging om, op een avond of in het weekend, een lezing te geven. Na afloop zal de duikerarts vragen beantwoorden.

Tijdens de lezing komen de volgende aspecten aan bod:

  • de oudere duiker
  • oorzaken van dodelijke duikongevallen
  • hartinfarct en duikers longoedeem
  • risicofactoren hart en vaatziekten
  • rol van de huisarts
  • onderzoek van het hart
  • conditie (testen)
  • ken uw grenzen

Een lezing is aan te vragen bij het secretariaatsbureau van de Nederlandse Vereniging voor Duikgeneeskunde. Er wordt een duikerarts in de buurt van uw duikclub gezocht. De lezingen zijn kosteloos.

DEEL DIT BERICHT