HOME

Wat doen KNRM en NOB samen?

Nederlandse Onderwatersport Bond

Eén van de taken van de NOB betreft het ondersteunen van duikverenigingen op het gebied van veiligheid. De NOB heeft haar kennis en expertise ingebracht binnen het preventieprogramma van de KNRM waar het met name gaat om het veilig kunnen duiken, maar ook zaken die betrekking hebben op ‘check je stek’. De NOB is een belangrijke partner voor het uitdragen van de KNRM preventie uitingen onder duikers.

Lees meer: www.onderwatersport.org

DEEL DIT BERICHT