HOME

Waarom preventie bij KNRM?

Als maatschappelijke organisatie wil de KNRM bijdragen aan een veilig recreatief gebruik van het water. Door aandacht te besteden aan preventie, moeten verdrinking, verwonding, materiaalschade en ongerief bij de waterrecreant worden voorkomen. De KNRM hanteert als uitgangspunt bij haar preventieprogramma: veilig uit, veilig thuis!

De KNRM constateert dat de waterrecreant in bepaalde situaties gedrag vertoont dat gevaren en risico’s met zich meebrengt. De preventie uitingen van de KNRM moeten watersporters bewust maken van de gevaren en risico’s behorend bij hun gedrag, zodat zij anders gaan handelen en de risico’s mijden.

Door aandacht te besteden aan preventie zorgt de KNRM voor een (extra) binding met de waterrecreant, watersportorganisatie en samenwerkingspartners in hulpverlening.

De KNRM heeft verschillende doelstellingen per watersportgroep.

Voor duikers:

  • Is zich bewust van de gezondheid/conditie van het hart en laat zich minimaal 1x per jaar controleren door een arts;
  • Weet zich goed voor te bereiden op de stek waar hij gaat duiken. Hij doet dit zowel vooraf als op locatie;
  • Gebruiken actief de duikvlag en deco boei als zij gaan duiken.
DEEL DIT BERICHT
 
 
 

Lees meer:

Veiligheid voor duikers

Tips en adviezen

Veiligheid voor duikers

Test je gezondheid

Veiligheid voor duikers

Regelgeving duikvlag